Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Zorgfraude melden

Denkt u dat zorg niet juist wordt gebruikt? Bijvoorbeeld dat iemand persoonsgebonden budget ontvangt die dit niet echt nodig heeft? Of dat iemand niet de zorg krijgt waar wel voor wordt betaald? Geef dit door. De gemeente gaat dan onderzoek doen.

Wat kunt u melden

U kunt een melding maken als het niet goed gaat met ondersteuning aan een Rotterdammer. Het gaat om ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of Jeugdwet.

Voorbeelden zijn:

  • Iemand ontvangt persoonsgebonden budget (PGB), maar heeft dit niet nodig.
  • Een persoon krijgt PGB en gebruikt dit voor andere dingen dan afgesproken met de gemeente.
  • Iemand krijgt niet of minder zorg dan waarvoor wordt betaald.
  • Een zorgverlener of zorgaanbieder gebruikt de DigiD of bankpas van een cliënt.
  • De pgb-vertegenwoordiger werkt voor de zorgverlener of zorgaanbieder.
  • Documenten zijn vals.

Wat gebeurt er met uw melding

De toezichthouder van het Meldpunt doet onderzoek naar uw melding.
Een onderzoek kan bijvoorbeeld zijn het bekijken van gegevens, onderzoek op een adres of praten met mensen die ermee te maken hebben.

Wanneer de toezichthouder genoeg bewijs vindt voor onjuist gebruik van zorg of zorgfraude, dan neemt de gemeente maatregelen.
Bijvoorbeeld het wijzigen of beëindigen van de zorg, het uitsluiten van een zorgaanbieder, het terugvorderen van geld of het doen van aangifte.

U krijgt geen reactie over het onderzoek in verband met de privacy van de betrokkenen.

Openbaarmaking rapporten

De toezichthouder van de gemeente Rotterdam maakt een toezichtrapport.
I
n de samenvatting staan geen namen van cliënten of bestuurders vermeld.
De samenvatting van dit rapport wordt op deze pagina geplaatst.
Na 5 jaar wordt de samenvatting weer verwijderd.

Vragen over openbaarmaking