Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in Rotterdam gratis parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

U vraagt de kaart aan met uw DigiD (voor burgers) of met eHerkenning (voor bedrijven) via de knop 'Kaart aanvragen'.

Meer informatie

De parkeerkaart ophalen

Haal de kaart op binnen 21 dagen na dagtekening van de toekenningsbrief die u heeft ontvangen. Anders wordt de kaart stop gezet en moet u de kaart opnieuw aanvragen.

U kunt de Europese gehandicaptenparkeerkaart afhalen met of zonder afspraak.

Online bekijken, aanpassen, opzeggen

Heeft u al een (aanvraag voor een) Europese gehandicaptenparkeerkaart, dan kunt u deze online bekijken, aanpassen of opzeggen.

Bellen

Als het online aanvragen niet lukt, kunt u bellen met 14 010.

Algemene informatie

Voordat u aanvraagt, kunt u met een paar hulpvragen inschatten of u een gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen. Lees hierover bij het kopje 'Voor wie'.

Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel Nederland parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Let op: in andere Nederlandse steden kunnen andere regels gelden dan in Rotterdam. 

Deze kaart is ook geldig in alle landen van de Europese Unie en in sommige andere Europese landen daarbuiten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

2023

Kosten sociaal medisch advies

€ 91,00
Verlenging of vervanging kaart € 16,20
 • Voor de eerste aanvraag moet u een Sociaal medisch advies van het Team Sociaal Medische Advisering (SMA) hebben. De eigen bijdrage hiervoor wordt niet vergoed. 
  De gehandicaptenparkeerkaart ontvangt u de eerste keer gratis.
 • Bij een verlenging van de kaart betaalt u de kaartkosten plus (mogelijk) een eigen bijdrage voor een nieuwe sociaal medisch advies.
 • Als u door belemmeringen afhankelijk bent van uw eigen auto (en dus niet kunt reizen met het openbaar vervoer, sociaal recreatief vervoer of een ander vervoersmiddel), komt u in aanmerking voor vergoeding voor de gemaakte kosten voor de Europese Gehandicaptenparkeerkaart via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
  Een adviseur bepaalt of dit voor u het geval is. Bij de Vraagwijzer kunt u terecht voor meer informatie.

Op de pagina Betaald parkeren vindt u ook de kosten van vorig jaar.

Meenemen

 • kopie geldig legitimatiebewijs gehandicapte (verplicht)
 • kopie Europese gehandicaptenparkeerkaart van andere gemeente (alleen bij eerste aanvraag bij de gemeente Rotterdam)
 • bij het afhalen is een pasfoto nodig

Kunt u niet zelf de kaart afhalen? U kunt ook iemand anders vragen om dat voor u te doen. Hiervoor is het machtigingsformulier nodig.

Wilt u een kenteken wijzigen?

Vul het formulier 'Aanpassen of toevoegen kenteken' in en stuur het op.

Hoe lang duurt het

 • Met medische beoordeling: 4 tot 6 weken.
 • Zonder medische beoordeling: 5 werkdagen.

Voor wie is het

Wilt u weten of u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart, geef dan antwoord op de volgende vraag.

Aanvraag Europese gehandicaptenparkeerkaart door anderen

U kunt ook iemand officieel toestemming geven om het voor u te regelen. 
Die persoon moet de volgende stukken meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een (kopie) legitimatiebewijs van de kaarthouder
 • een verklaring van de kaarthouder dat hij of zij de kaart mag komen afhalen
 • een pasfoto van de kaarthouder

Instellingen kunnen ook een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dit kan bij (collectief) vervoer van mensen met een handicap, die verblijven in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg.

Europese gehandicaptenparkeerkaart voor uw kind

Als u de Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt voor uw kind, dan kan dit alleen op naam van uw kind. Dit kan online als uw kind een eigen DigiD heeft, of schriftelijk. Vul dan bij burgerservicenummer van de aanvrager het nummer van uw kind in en schrijf bij ondertekening dat u de ouder of verzorger bent.

Voorwaarden

Medische beoordeling

Als de stadswinkel uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor een medisch onderzoek bij het team Sociaal Medische Advisering.
Deze uitnodiging neemt u mee naar uw afspraak met de arts van dit team.
De arts beoordeelt uw aanvraag binnen 4 tot 6 weken.

Kunt u niet komen? Bel dan op tijd uw afspraak af bij team Sociaal Medische Advisering.

Toewijzing

U krijgt een toewijzingsbrief opgestuurd om de kaart op te halen. 
Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van de Europese gehandicaptenparkeerkaart, dan kunt u bezwaar maken.

Verlengen

De Europese gehandicaptenkaart wordt niet automatisch verlengd. U moet zelf opnieuw een kaart aanvragen.
Als bij de eerste aanvraag is gebleken dat u een permanente handicap heeft, is een medische herbeoordeling niet nodig.
Als dit niet het geval is, moet er wel een herbeoordeling komen.

U kunt een verlenging het snelst online aanvragen:

 1. U kiest in het menu 'Producten inzien, wijzigen of verlengen'.
 2. U klikt uw Europese gehandicaptenparkeerkaart aan.
 3. Via de knop 'Verlengen' kunt u de verlenging aanvragen.

Verlies of diefstal

U schrijft een verklaring die u ondertekent. In deze verklaring staan de omstandigheden waaronder de kaart verloren of gestolen is. Er kan namelijk misbruik worden gemaakt van uw gestolen of verloren pas.
U kunt met deze schriftelijke verklaring en een pasfoto in de stadswinkel een kopie van uw kaart ophalen.

Opzeggen

Als de gehandicaptenparkeerkaart niet meer wordt gebruikt (bijvoorbeeld door overlijden), geef dit dan zo snel mogelijk door aan:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Publiekszaken
Antwoordnummer 1790
3000 VB Rotterdam

Een postzegel is niet nodig.

Meer informatie vindt u op de pagina Parkeren, in het Uitvoeringsbesluit parkeren en in de Voorschriften Parkeren Gehandicapten.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen

Ja, uw Europese gehandicaptenparkeerkaart blijft gewoon geldig. De gehandicaptenparkeerkaart is niet aan een adres gebonden. De kaart verhuist met u mee naar een ander stadsdeel of andere gemeente.

Bij verlenging van de kaart geeft u aan uw nieuwe gemeente door dat uw vorige woonplaats Rotterdam was. De nieuwe gemeente vraagt uw dossier op bij de gemeente Rotterdam.

Volgens de regels van de Europese gehandicaptenparkeerkaart moet altijd een arts beoordelen of de aanvrager een parkeerkaart kan krijgen.
Het is niet altijd nodig dat de aanvrager persoonlijk langsgaat bij de GGD-arts voor een keuring. Soms heeft de arts al genoeg aan de medische gegevens die u levert bij uw aanvraag of die al bekend zijn bij de GGD.

De Rotterdamse kaart blijft geldig tot de einddatum, ook al wordt u afgewezen voor de Europese kaart. De al uitgegeven Rotterdamse kaarten blijven geldig behalve als:

 • De kaarthouder overlijdt: de kaart wordt dan ongeldig.
 • Bij verhuizing naar een adres buiten Rotterdam wordt de Rotterdamse kaart ongeldig.

Bij een nieuwe auto of een verhuizing binnen Rotterdam blijft u dus recht houden op de Rotterdamse gehandicaptenparkeerkaart. Een nieuw kenteken geeft u door via het formulier 'Aanpassen of toevoegen kenteken'. Dit formulier vindt u onder het kopje 'Meenemen'.  De (nieuwe) auto moet geregistreerd zijn op het adres waar u woont.

De Rotterdamse kaart is alleen geldig in Rotterdam bij de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. U kunt daar gratis parkeren.

In Rotterdam

U kunt met de Europese gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Rotterdam. Deze herkent u aan het verkeersbord met de witte P en het rolstoelsymbool.

U kunt maximaal 3 uur parkeren op wegen waar een parkeerverbod geldt dat met een verkeersbord of een gele onderbroken streep is aangegeven. Dit mag alleen als u het overige verkeer niet hindert. U moet een parkeerschijf gebruiken, waar u de aankomsttijd op aangeeft.

Op plaatsen met betaald parkeren in Rotterdam moet u parkeergeld betalen. Dit geldt ook wanneer u houder bent van een Europese gehandicaptenparkeerkaart en u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeert in een parkeergarage of op een parkeerterrein.

Buiten Rotterdam

Iedere stad en elk land heeft eigen regels en voorwaarden voor het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart. Deze regels staan in een brochure die u bij de kaart krijgt.

In sommige situaties kunt u de kosten vergoed krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Voor vergoeding van de kosten moet u door uw belemmeringen volledig afhankelijk zijn van vervoer met uw eigen auto: u kunt niet reizen met het openbaar vervoer, sociaal recreatief vervoer of een ander vervoersmiddel.
De adviseur bepaalt of dit voor u het geval is. Bij de Vraagwijzer kunt u terecht voor meer informatie.