Spring naar het artikel

Het VGZ Rotterdampakket is een zorgverzekering voor Rotterdammers met een inkomen tot maximaal 130 procent van het bruto wettelijk minimumloon. Het is een complete zorgverzekering met een ruime dekking.

Met dit pakket komt u niet voor onverwachte zorgkosten te staan.

De voordelen van het VGZ Rotterdampakket:

  • tien procent korting op de basisverzekering
  • maximaal vijftig euro eigen risico per persoon. Het overige eigen risico is meeverzekerd
  • veel vergoedingen, bijvoorbeeld voor brillen, fysiotherapie en de tandarts
  • alle eigen bijdragen voor vergoedingen zijn meeverzekerd. Onder bepaalde voorwaarden zelfs die voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • nieuw: als u in 2017 de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) ontvangt, krijgt  u in 2018 de 'vergoeding hoge zorgkosten' van 150 euro, deze wordt vanaf maart 2018 door VGZ verrekend met de maandpremie
  • VGZ betaalt de nota's meestal rechtstreeks aan de zorgaanbieder
  • het VGZ Rotterdampakket is voor iedereen met een lager inkomen. Niemand wordt uitgesloten op basis van medische gronden

Uitgebreide informatie over het VGZ Rotterdampakket kunt u vinden op de website van VGZ.

VGZ Rotterdampakket: een complete zorgverzekering voor Rotterdammers met een lager inkomen.

Wijziging(en) premiebijdrage VGZ Rotterdampakket

Voor 2018 voert de gemeente twee wijzigingen door die gevolgen hebben voor de hoogte van de premie van het VGZ Rotterdampakket:

1. De maandelijkse korting van tien euro op de premie vervalt

Bent u in 2017 verzekerd bij VGZ met het VGZ Rotterdampakket? En heeft u een
inkomen tot 110 procent van het minimumloon? Dan ontvangt u nog tot en met december 2017 van de gemeente Rotterdam tien euro korting op de premie per maand. Let op: deze korting vervalt met ingang 1 januari 2018.

2. Vergoeding hoge zorgkosten VGZ Rotterdampakket van € 150

Ontvangt u in 2017 de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) van de gemeente Rotterdam? Dan weet de gemeente dat u hoge zorgkosten heeft door een chronische ziekte of een beperking.

En bent u in 2018 verzekerd bij het VGZ Rotterdampakket? Dan ontvangt u in 2018 de vergoeding hoge zorgkosten van in totaal 150 euro.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 maart 2018 verrekent VGZ vijftien euro met de maandpremie die u betaalt tot eind 2018. U krijgt voor 1 maart 2018 een nieuwe polis van VGZ. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hoe weet u of u recht heeft op de vergoeding hoge zorgkosten VGZ Rotterdampakket?

U heeft recht op de vergoeding hoge zorgkosten VGZ Rotterdampakket als u vóór 18 december 2017 een brief van de gemeente krijgt waarin staat dat u de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) ontvangt. Deze brief heet een beschikking.

Alleen als u de beschikking ontvangt en verzekerd blijft bij het VGZ Rotterdampakket geldt deze wijziging voor u.

Veelgestelde vragen

Telefonisch kunnen er geen mededelingen worden gedaan of u in 2018 de vergoeding hoge zorgkosten ontvangt.

Of u dit ontvangt, hangt ervan af of u in 2017 Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) ontvangt. Dit wordt pas uiterlijk 18 december bekend gemaakt via een brief van de gemeente Rotterdam (de beschikking).

Heeft u voor 18 december geen beschikking ontvangen? Dan ontvangt u geen TMZ en heeft u geen recht op de vergoeding hoge zorgkosten.

Ik heb daar wel recht op, want in december 2017 heb ik een beschikking ontvangen waarin staat dat ik TMZ krijg en dus ook de korting van vijftien euro op de premie vanaf 1 maart. Waarom krijg ik deze korting niet?

Als u in december 2017 TMZ heeft ontvangen, en u bent in 2018 verzekerd via het VGZ Rotterdampakket, dan heeft u in 2018 met ingang van 1 maart tot en met december recht op de maandelijkse korting van vijftien euro per maand. Het is ons bekend dat op dit moment niet iedereen die recht heeft op de korting deze daadwerkelijk ontvangt. Wij werken hard aan een oplossing en wij gaan er vanuit dat u per 1 juni met terugwerkende kracht via VGZ de korting ontvangt waar u recht op heeft en tevens dat deze korting gedurende de rest van 2018 met de maandelijkse premie wordt verrekend.

Overstappen met een betalingsachterstand

Wilt u overstappen naar het VGZ Rotterdampakket, maar heeft u bij uw huidige verzekeraar een betalingsachterstand? Als u een laag inkomen heeft kunt u hiervoor eenmalig bijzondere bijstand (in de vorm van een lening) aanvragen bij de gemeente. De gemeente lost de betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar in een keer af en u betaalt de bijzondere bijstand in termijnen terug aan de gemeente. Hierdoor is overstappen naar het VGZ Rotterdampakket wel mogelijk.

Aanvragen bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het aanvraagformulier (vul de gegevens in onder punt 8: Overige). Of neem contact op met VraagWijzer.
Zit u in een traject bij de Kredietbank Rotterdam (KBR)? Overleg dan eerst met uw contactpersoon bij KBR. Ook als u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP), of als u onder beschermingsbewind staat, moet u eerst overleggen met uw bewindvoerder.

De afhandeltermijn van uw aanvraag voor bijzondere bijstand is maximaal 8 weken. Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand heeft aangevraagd, mogen er geen nieuwe betalingsachterstanden meer ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met VraagWijzer.

Het college van B&W van Rotterdam heeft dat besloten. Het college kiest ervoor de financiële ondersteuning voortaan alleen te geven aan Rotterdammers die door een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten hebben. We weten wie deze mensen zijn doordat zij in 2017 de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) ontvangen.

Telefonisch worden er geen mededelingen gedaan of u in 2017 de TMZ ontvangt.

Of u TMZ ontvangt, wordt pas in december bekend gemaakt via een brief van de gemeente Rotterdam (de beschikking) en uiterlijk voor 18 december.

Heeft u voor 18 december geen beschikking ontvangen? Dan ontvangt u geen TMZ en heeft u geen recht op de vergoeding hoge zorgkosten.

Nee, voor 2017 kunt u geen TMZ meer aanvragen. In 2018 kan u wel weer een aanvraag doen. Houdt hiervoor de website van de gemeente Rotterdam in de gaten:

Nee. Als u in 2018 NIET verzekerd bent bij met het VGZ Rotterdampakket, maar wel in 2017 TMZ heeft ontvangen, heeft u GEEN recht op de vergoeding hoge zorgkosten VGZ Rotterdampakket.

U ontvangt deze alleen als u daarvoor in 2018 een aanvraag indient bij de gemeente Rotterdam. Informatie hierover kunt u ter zijner tijd vinden op de website van de gemeente:

De gemeente weet dit doordat u in 2017 de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg ontvangt. Dit wordt uitgekeerd aan mensen die dit in 2017 hebben aangevraagd of aan mensen die dit in eerdere jaren hebben aangevraagd.

Nee, u kunt volgend jaar een aanvraag indienen, hou hiervoor de pagina tegemoetkoming-zorg in de gaten. De termijn om aanvragen in te kunnen dienen is gesloten. Al u niets heeft ontvangen voldeed u niet an de criteria voor automatische betalingen.

Als u voor 1 januari overstapt naar het VGZ Rotterdampakket komt u nog in aanmerking voor de vergoeding hoge zorgkosten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar VGZ, telefoon 0800 - 401 01 05 of bezoek de website, vgz.nl/rotterdam.

Als u de polis op 14 november nog niet hebt ontvangen, bel dan VGZ: 0800 - 401 01 05.

Nee, als u in 2018 TMZ ontvangt en ook verzekerd bent met het VGZ Rotterdampakket, heeft u in 2018 geen recht op de vergoeding hoge zorgkosten en u ontvangt dus geen korting op de premie in dat jaar.

Als ik in 2018 verzekerd ben met het VGZ Rotterdampakket, heb ik dan wel recht op de vergoeding hoge zorgkosten in 2018?

  • Als u in 2017 geen brief/beschikking heeft ontvangen waarin staat dat u TMZ ontvangt, heeft in u in 2018 geen recht op de vergoeding hoge zorgkosten. Ook niet als u wel verzekerd bent met het VGZ Rotterdampakket.
  • Als u in 2017 wel een brief/beschikking* heeft ontvangen dat u recht heeft op TMZ over 2016 en in 2018 verzekerd bent bij het VGZ Rotterdampakket, dan heeft u ook recht op de vergoeding hoge zorgkosten bij VGZ in 2018.

*Die beschikking kan ook al eerder zijn verstuurd, bijvoorbeeld in mei 2017 maar ook in december 2017.

Ik heb in december 2017 een brief/beschikking ontvangen waarin staat dat ik TMZ ontvang. En in 2018 ben ik verzekerd bij het VGZ Rotterdampakket. Moet ik, om de vergoeding hoge zorgkosten te krijgen (korting op de premie vanaf maart 2018) zelf aan VGZ doorgeven dat ik in 2017 TMZ heb ontvangen?

Nee, dat hoeft u niet door te geven aan VGZ. U ontvangt in de laatste week van februari (vóór 1 maart 2018) een nieuw polisblad met het verlaagde premieblad + brief met uitleg over vergoeding hoge zorgkosten naar aanleiding van ontvangst TMZ in 2017.  Vanaf maart 2018 betaalt u 15 euro minder premie per maand.

Meer informatie

VGZ organiseert een speciaal spreekuur bij VraagWijzer Kralingen-Crooswijk. U kunt daar elke maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.15 uur en 13.00-16.00 uur terecht met al uw vragen over het VGZ Rotterdampakket. U kunt VGZ ook bellen: 0800  401 01 05.