Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. We ademen allemaal dezelfde lucht in. We willen een groene, bereikbare en gezonde stad voor iedereen. Daarom blijven we de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Zodat Rotterdam nog fijner en aantrekkelijker wordt voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Alle straten in Rotterdam voldoen sinds het jaar 2020 aan de Europese normen. Verder is de luchtkwaliteit in de hele stad verbeterd vergeleken met 2018. Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen in 2025 voldoen aan de adviesnormen voor luchtkwaliteit van de World Health Organisation (WHO) uit 2005. De wettelijke normen zullen op termijn wordt aangescherpt vanuit Europa. We onderzoeken wat haalbaar is en welke maatregelen hier dan voor nodig zijn.

Hoe bepalen we de luchtkwaliteit?

In Rotterdam wordt de luchtkwaliteit op een aantal plaatsen in opdracht van de gemeente gemeten door de DCMR. Link opent een externe pagina en het RIVM. Link opent een externe pagina. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van rekenmodellen om meer grip te krijgen op lokale verschillen in concentratie, en wat het aandeel is van de verschillende bronnen van uitstoot. Daarmee krijgen we een beeld van de luchtkwaliteit in Rotterdam en kunnen we beleid maken.

Schone lucht in Nederland

Lucht trekt zich niets aan van stads- of landsgrenzen. Daarom hebben provincies en veel gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Link opent een externe pagina ondertekend. Zo kunnen we samen de luchtkwaliteit in Nederland blijvend verbeteren. De belangrijkste soorten luchtverontreiniging zijn stikstofdioxide, fijnstof van een grootte tot 2,5 micrometer (PM2,5), fijnstof tot een grootte van 10 micrometer (PM10) en roet. Het merendeel (tot wel 80 %) van het fijnstof in de Rotterdamse lucht komt van buiten Rotterdam zelf. Voor stikstofdioxide is dat ongeveer de helft. Wegverkeer veroorzaakt lokaal de meeste uitstoot van stikstofoxiden in de stad. Andere bronnen die van invloed op de luchtkwaliteit zijn scheepvaart, industrie en houtstook.

Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

In Rotterdam nemen we maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. We leggen walstroom (elektriciteitsvoorziening) aan voor zeeschepen, voeren campagnes over houtstook en stimuleren elektrisch (deel)vervoer, fietsen, lopen en openbaar vervoer. De maatregelen staan in de Koersnota Schone Lucht en de Voortgangsrapportage Schone Lucht. Link opent een externe pagina. In de voortgangsrapportage staat ook meer over de in 2021 opgestelde advieswaarden van de WHO. De advieswaarden voor luchtkwaliteit van de WHO zijn niet bindend. Daarnaast is er recent door de Europese Commissie een voorstel gedaan voor nieuwe normen. Dat voorstel zal wel bindend zijn zodra deze is aangenomen. Verder benieuwd naar meer achtergrond over fijnstof? Bekijk de factsheet Fijnstof in Rotterdam.

De Luchtclub

De Luchtclub was een project waarbij Rotterdammers zelf met een fijnstofsensor de luchtkwaliteit  hebben gemeten rondom hun eigen woning en data verzamelden. Deze gegevens zijn voor iedereen zichtbaar via het Samen Meten dataportaal. Link opent een externe pagina van het RIVM. Samen met het bestaande meetnetwerk hebben we zo meer inzicht gekregen in de luchtkwaliteit in de buurt en in de stad. Kijk op pagina Luchtclub als u meer wilt weten.

Houtstook

Houtstook zorgt plaatselijk voor veel luchtverontreiniging, zeker als het windstil is. De rook van haardvuur bevat namelijk veel fijnstof en roet. En op een verkeerde manier stoken kan ook (rook)overlast veroorzaken. 
Kijk voor meer informatie en tips over houtstook op pagina Stooktips.

Aanpak Maastunnelcorridor

De aanpak van de Maastunnelcorridor is een veelbesproken maatregel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Er is een rijbaan vrijgemaakt voor een busverbinding en specifiek doelgroepenvervoer en hulpdiensten. Doordat er minder voertuigen rijden daalt de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. Meer informatie vindt u op pagina Aanpak Maastunnelcorridor, of bekijk het eindrapport:

Vragen en antwoorden

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien