Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Nul Emissie Mobiliteit

Rotterdam werkt aan een gezonde, aantrekkelijke, schone stad. Dat doen we samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierin heeft mobiliteit een grote rol. We stimuleren uitstootvrije mobiliteit om te zorgen voor gezonde lucht in de stad.

Uitstootvrije mobiliteit levert een aantrekkelijkere stad op om in te wonen en werken en houdt de stad bereikbaar. Naast een schonere lucht draagt uitstootvrije mobiliteit bij aan de terugdringing van CO2-uitstoot. We pakken de klimaatverandering aan, in lijn met de wereldwijde klimaatafspraken.

Aanpak

Door aanpassingen in de ruimte op straat wordt het aantrekkelijker om lopend of fietsend door te stad te bewegen. Voor 2050 maken we al het gemotoriseerd vervoer in realiseerbare stappen uitstootvrij. We beginnen daar waar de alternatieven voor handen zijn, bij het stedelijke wegvervoer: personenauto’s, de logistieke sector, bussen en taxi’s. In 2025 komt er al een zero-emissiezone voor uitstootvrije stadslogistiek, waarbinnen al het goederenvervoer zonder uitstoot zal gebeuren. Het platform Logistiek010. Link opent een externe pagina gaat samen op weg naar nul.

Daarna volgt de rest van het verkeer, zoals lange afstandsvervoer en de scheepvaart. Hiervoor werken we samen met partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksoverheid. Voor deze sector voeren we op korte termijn een groot aantal pilots uit. Ook leggen we voor de scheepvaart walstroom aan, zodat zij geen draaiende motor hoeven hebben als de schepen aan de kade liggen.

Vier pijlers

Het wegverkeer in de stad verschonen we via 4 verschillende pijlers, met elk een eigen aanpak:

Aanpak Nul Emissie Mobiliteit

Deze vier pijlers vormen samen de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. De aanpak draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het college (minimale halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050) en het verschonen van de lucht in de stad. Hiermee dragen we bij aan Rotterdam als duurzame, energiezuinige stad met een betere luchtkwaliteit.