Vergroening omgeving Museumpark
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vergroening-omgeving-museumpark/
Spring naar het artikel
Foto: Gustafson Porter

De Museumpark(straat), Jongkindstraat en nabije omgeving worden groener en aantrekkelijker. Een gebied dat meer uitnodigt om naartoe te gaan en te verblijven of doorheen te wandelen of te fietsen.

Dat is het doel van de nieuwe inrichting voor het gebied. Een mooi voorbeeld van een plek als onderdeel van de binnenstad als City Lounge. De komst van het Depot Boijmans van Beuningen is een belangrijke aanleiding om de buitenruimte van Museumpark(-straat) en Jongkindstraat  te vergroenen. Deze straten worden groene verbindingen naar de Rochussenstraat, het Eendrachtsplein en de Westersingel. Daarmee wordt de verbinding tussen het Museumpark en de binnenstad versterkt.

Aanpassing buitenruimte rondom Depot

In 2020 start de gemeente eerst met de nieuwe inrichting van het voorplein van het Depot. Daar komen onder andere 75 nieuwe bomen te staan en ontstaan er leuke plekken om te zitten en te ontmoeten.

Ongeveer tegelijkertijd wordt het evenementendek in het Museumpark opnieuw ingericht met aandacht voor groen. Daarna zijn de straten Museumpark, Jongkindstraat en de omgeving van het Nieuwe Instituut aan de beurt. Tot slot worden de vijvers van Het Nieuwe Instituut aangepakt. Zo wordt onder de vijvers straks regenwater opgevangen dat kan worden gebruikt om de waterkwaliteit in de vijvers te verbeteren voor flora en fauna.

Opvallende elementen

Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen:

  • In het ontwerp van de nieuwe inrichting is aandacht voor meer bomen en plantvakken, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder ruimte voor gemotoriseerd verkeer.
  • In het hele gebied komen meer zitplekken. Vooral rondom de vijver en op het pad ‘door’ de vijver worden plekken toegevoegd om te kunnen recreëren.
  • Voor het gehele gebied is een beplantingsplan gemaakt met aandacht voor nieuwe (bloeiende) bomen, vaste planten en bloembollen.

Minder verkeer:

  • Het gehele gebied wordt verkeersluw en het deel voor het Depot Boijmans van Beuningen wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Leveranciers en hulpdiensten kunnen hier wel komen.
  • Parkeerplaatsen verdwijnen uit het gebied zodat er meer ruimte komt voor groen.
  • De maximum snelheid wordt 15 km per uur.

Warmere uitstraling:

  • De nieuwe bestrating in het gebied bestaat vooral uit natuursteen in de kleuren lichtgrijs en lichtgeel.
  • Er komt nieuwe verlichting in het gehele gebied. Deze is aanvullend op de bestaande en nieuwe verlichting van het Museum Boijmans van Beuningen en het Depot Boijmans van Beuningen.

Waterberging:

  • De twee vijvers van het Nieuwe Instituut worden ook aangepakt. Onder de vijvers komt een opslagsysteem van regenwater. Samen met een nieuwe vijverbodem en zuiverende waterplanten wordt het water schoner waardoor er meer flora en fauna ontstaat.
  • Om wildplassen te voorkomen en het gebied voor te bereiden op een toename van bezoekers, komt er in de nieuwe inrichting een openbaar toilet te staan bij de entree van de Jongkindstraat.

Hoe is dit voorlopig ontwerp tot stand gekomen?

Het Landschapsarchitectenbureau Gustafson Porter heeft na een selectieprocedure eind 2014 de opdracht gekregen een visie voor de buitenruimte van het Museumpark en omgeving te maken. De opdracht was het gebied beter te verbinden met de omgeving, betere routes in het Museumpark en het vergroenen van de omgeving. De visie laat zien dat een sterke vergroening mogelijk is en dat ook de verblijfskwaliteit verhoogd kan worden.

Ambities gebiedsvisie Hoboken

Het Museumpark en de directe omgeving liggen in Hoboken. In de Gebiedsvisie Hoboken 2030 wordt de ambitie voor de buitenruimten in Hoboken omschreven: mooie, veilige en inspirerende buitenruimten als visitekaartje van Hoboken, alle instellingen in Hoboken en daarmee ook voor de binnenstad.

Aansluiting op het toegangsplein van het Depot

Op het voormalig grindterrein in het Museumpark wordt momenteel het Depot Boijmans van Beuningen gebouwd. Rondom het gebouw komt een toegangsplein dat ook wel het voorportaal wordt genoemd. Het Depot en het voorportaal zijn ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Al in een vroeg stadium van het ontwerp is de samenwerking tussen Gustafson Porter en MVRDV gezocht om beide ontwerpen goed op elkaar te laten aansluiten.

Vervolgstappen

De Stuurgroep Binnenstad heeft eind januari 2018 het definitief inrichtingsplan Museumpark vastgesteld. In december 2017 is dat ontwerp nog besproken met de omgeving. Reacties daarop zijn, waar mogelijk, meegenomen in het definitief ontwerp. De uitvoering van de nieuwe inrichting start na de afronding van de bouw van het Depot Boijmans van Beuningen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de nieuwe inrichting van het Museumpark? Of wilt u de artist impressions in hoge resolutie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep.