Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Rottekades

De gemeente wil meer groen en recreatie langs de Rotte in de binnenstad. Daarom worden delen van de Lombardkade en de Linker Rottekade opnieuw ingericht.

Rotterdam blijft groeien. Er komen steeds meer inwoners bij. Dan is het belangrijk om genoeg woningen te hebben, maar ook groene plekken waar bewoners hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Daarom wil de gemeente de Rotte in de binnenstad aantrekkelijker maken. Om bijvoorbeeld te fietsen, wandelen, kano te varen of op een andere manier te genieten van het water. Zo hebben we de kade langs het Grote Kerkplein en de Crooswijksebocht al aangepakt. De Lombard- en Linker Rottekade (kortweg: Rottekades) zijn als volgende aan de beurt.

Wat gaat er veranderen?

  • De kades worden groener, met lage struiken en bloembollen.
  • Er komt een beter uitzicht over het water.
  • We leggen een steiger neer, waar u dicht bij het water kunt zitten. Aan die steiger kunt u tijdelijk een kano of andere kleine boot vastmaken.
  • Er komen bredere routes voor fietsers en wandelaars.
  • We leggen een fietsbrug aan vanaf de Admiraal de Ruyterweg, zodat fietsers makkelijker de Linker Rottekade op en af kunnen rijden.

Om dit alles te kunnen doen, verdwijnen parkeerplaatsen langs het water. Parkeren langs de gevel blijft mogelijk. We combineren een nieuwe inrichting met vervanging van het oude riool. Zo hoeft de straat niet twee keer open.

Aanpak

In het eerste, zogeheten voorlopig ontwerp hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden met de suggesties van omwonenden. Zij konden op 30 juni 2022 het ontwerp bekijken. De opmerkingen en suggesties die daar zijn gedaan, hebben we meegenomen in de uitwerking van het ontwerp: zo wordt de brug bestemd voor voetgangers en langzame fietsers. En hebben we opnieuw nagedacht over autoverkeer, zitplekken en fietsparkeerplaatsen.

Voor het eind van dit jaar delen wij het ontwerp met de bewoners en bedrijven in de buurt. Dan is er nog ruimte voor kleine aanpassingen, die we vastleggen in een definitief ontwerp. We verwachten in het najaar van 2024 te beginnen met de herinrichting, zodat alles in de zomer van 2025 klaar is.

Meer dan 60 mensen dachten mee

In oktober 2020 hebben we bewoners en bedrijven in de omgeving gevraagd mee te doen aan een schriftelijke enquête. In die enquête konden zij hun wensen, ideeën en zorgen uiten én meedenken over de invulling van twee groene gebieden langs de kades. Meer dan 60 mensen hebben dit gedaan. Alle inbreng heeft een plek gekregen in een reactiedocument.

Wilt u het reactiedocument ontvangen? Mail dan naar: RottekadesSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de vernieuwing van de Rottekades? Mail dan naar RottekadesSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.