Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Rottekades

De gemeente wil meer groen en recreatie langs de Rotte in de binnenstad. Daarom wordt een deel van de Lombardkade en de Linker Rottekade opnieuw ingericht.

Er komen steeds meer inwoners in de stad bij. Dan is het belangrijk om genoeg woningen te hebben, maar ook groene plekken waar bewoners hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Daarom wil de gemeente de Rotte in de binnenstad aantrekkelijker maken. Om bijvoorbeeld te fietsen, wandelen, kano te varen of op een andere manier te genieten van het water. 

Sinds 2020 zijn er al plannen in de maak om een deel van de Lombardkade en de Linker Rottekade te vergroenen en meer ruimte te creëren voor de voetganger en fietser. Via een enquête (2020) en een bewonersavond (2022) zijn ideeën van bewoners geïnventariseerd voor dit stukje langs de Rotte.  Door een tekort aan financiering heeft het project een tijdje stilgelegen. Inmiddels is het project weer opgepakt en zijn diverse opmerkingen en suggesties verwerkt in het ontwerp.

Wat gaat er veranderen?

  • De kades worden groener, met lage struiken en bloembollen.
  • Er komt een beter uitzicht over het water.
  •  Er komt een steiger zodat je dicht bij het water kunt zitten. Aan die steiger kunnen tijdelijk een kano of een andere kleine boot vastgemaakt worden.
  • Er komen bredere routes voor fietsers en wandelaars.
  • Er komt een langzaam-verkeersverbinding om de hoogte te overbruggen op de hoek van de Linker Rottekade en de Admiraal de Ruyterweg. Deze verbinding biedt ruimte aan voetgangers, mindervalide mensen en fietsers.

Om dit alles te kunnen doen, verdwijnen parkeerplaatsen langs het water. Parkeren langs de gevel blijft mogelijk. De nieuwe inrichtingswerkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van het oude riool. Zo hoeft de straat niet twee keer open.

Aanpak

In het eerste Voorlopig Ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de suggesties van omwonenden. Zij konden in juni 2022 het ontwerp bekijken. De opmerkingen en suggesties die daar zijn gedaan, zijn meegenomen in de uitwerking van het ontwerp. Er is nu nog ruimte voor kleine aanpassingen, die dan vastgelegd worden in een Definitief Ontwerp. We verwachten in de zomer van 2025 te starten zodat alles in de zomer van 2026 klaar is.

Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de vernieuwing van de Rottekades? Mail dan naar: RottekadesSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.