Project 010
Gepubliceerd op: 27-06-2022
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/project-010/
Ga naar de hoofdinhoud

Project 010 ondersteunt dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 23 jaar.

De aanpak heeft als basis 3 pijlers:

  1. een eigen huis bij de start van het traject
  2. een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren en
  3. een Individueel Keuzebudget (IKB).  

Project 010 is onderdeel van de keten COJ (Centraal Onthaal Jongeren), die is ingericht binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is Project010?

Voor veel jongeren is dak- en thuisloos zijn een traumatische ervaring. Het zorgt voor een continu gevoel van onveiligheid, onrust, een gebrek aan privacy en beperkte kansen voor zelfstandigheid. Hierdoor hebben jongeren minder makkelijk toegang tot sociale zekerheid, opleiding en werk. Dat maakt de weg van dakloos zijn naar een stabiele woonsituatie voor velen lang en moeilijk. Ondanks de goede inzet van begeleiders, kan er onderweg veel misgaan. Sommige jongeren raken uit beeld en komen uiteindelijk met veel grotere problemen terug.

Het doel van Project 010 is die cirkel te doorbreken met een ondersteuningsaanbod waarin alles samenkomt: een zelfstandige woning vanaf de start, een ‘warm netwerk’ van begeleiders en een budget om snel financiële gaten te kunnen dichten wanneer dat nodig is. Alles om te zorgen voor een snelle ‘herstart’ en verbetering van de kwaliteit van leven van de betreffende jongere.

In de zomer van 2019 is Project 010 als pilot gestart met 10 dak- en thuisloze jongeren. Vanuit de rust van een eigen dak boven het hoofd en onder begeleiding van een warm netwerk, werken zij aan een betere vooruitzichten voor hun toekomst. Eind 2020 is de tweede groep van 10 jongeren gestart. Na twee jaar ‘proefdraaien’ is Project 010 per 2022 vast onderdeel van het gemeentelijk ondersteuningsaanbod.

De eerste tien deelnemers zijn tot twee jaar lang gevolgd door gemeentelijk onderzoeksbureau OBI. Het onderzoek laat zien dat de snelle beschikbaarheid van een woning zorgt voor rust en een beter welbevinden. Deelnemers waardeerden hun leven gemiddeld met een rapportcijfer 4 vóór Project 010. Dit cijfer stijgt naar een 8 tijdens het traject. Daarnaast Het individueel keuzebudget (IKB) helpt bij het bouwen aan een basis voor een duurzame woonsituatie. Het warme netwerk helpt bij de basis op orde krijgen en ondersteunt de jongeren bij de volgende stappen naar zelfstandigheid. De definitieve eindrapportage vindt u op Onderzoek010.nl.

Voor jongeren van 17,5 tot 23 jaar die (dreigend) dakloos zijn of Beschermd Wonen nodig hebben, is de samenwerkingsketen Centraal Onthaal Jongeren (COJ) ingericht. In deze keten werkt de gemeente Rotterdam nauw samen met verschillende zorgaanbieders met een breed aanbod in zowel wonen als begeleiding. Als onderdeel van het aanbod in de keten COJ is Project 010 een van de mogelijke ondersteuningstrajecten die de jongeren doorlopen. Project 010 is bedoeld voor jongeren die met ambulante begeleiding zelfstandig kunnen wonen. De wmo-adviseurs bij het COJ bekijken of een jongere in aanmerking komt voor project 010.

Met Project 010 wil de gemeente met haar partners leren en ervaren hoe de zorg en ondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren kan worden aangevuld en verbeterd, door een ‘all-inclusive’ aanpak te kiezen. Doel is jongeren en de netwerken om hen heen alle benodigde mogelijkheden te bieden voor een snelle ‘herstart’ en verbetering van de kwaliteit van leven van de betreffende jongere. 

Project 010 is ook een methode om het ‘systeem’ te doorbreken. Hierbij kijkt de gemeente kritisch naar eigen toepassing van wet- en regelgeving en probeert hierin de ruimte te vinden. Al doende leren en ervaren we hoe de zorg aan, en ondersteuning van deze jongeren kan worden aangevuld en verbeterd, met volop ruimte voor maatwerk. We worden hierbij geholpen door onderzoekers van afdeling OBI (Onderzoek en Business Intelligence).

Meer informatie

Heeft u vragen over Project 010? Stuur dan e-mail naar Centraal Onthaal.