Koers op Zuid 2040
Gepubliceerd op: 02-05-2022
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/koers-op-zuid/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam Zuid wonen ruim 240.000 inwoners. Het is een stad op zich met haar eigen opgaven. Hoe zorgen we ervoor dat het lekker wonen en leven is met de ongelofelijke dynamiek die op Zuid afkomt?

Denk aan de grote opgaven die lokaal en globaal spelen en de grote investeringen die dat vraagt. Koers op Zuid 2040 gaat daar richting aan geven. Dat doen we door steeds te zoeken naar de juiste balans en te versterken wat er al (mooi) is: veranderen én jezelf blijven.

Om een goede balans te vinden, willen we investeren en ervoor zorgen dat het prettig en gezond leven is op Zuid waardoor:

  • Zoveel mogelijk inwoners van Zuid op er kunnen blijven wonen en zich erin blijven herkennen.
  • De inwoners van Zuid scholing en werk hebben, dat in de buurt en goed bereikbaar is.
  • Zuid maximaal profiteert van economische groei en nieuwe bewoners en ondernemers aantrekt
  • Zuid voor iedereen goede voorzieningen biedt (sport, spel, cultuur, recreatie) en een aantrekkelijke en veilige buitenruimte. 
  • Zuid goed is verbonden met stad en regio.

Koers op Zuid 2040 gaat hier antwoord op geven.

Het is één document waarin uitspraken staan over het groen, wonen, economie, voorzieningen (scholen, recreatie, cultuur en winkels) en over vervoer. Koers op Zuid 2040 helpt de (lokale) overheid en partners met richting geven en keuzes maken bij het uitvoeren van projecten.

Er zijn voor Zuid de afgelopen tijd al veel studies gedaan en plannen gemaakt. Ook zijn er diverse projecten in uitvoering. Er ligt al veel. De gemeente laat inwoners meedenken over bijvoorbeeld diverse wijkvisies (bijvoorbeeld IJsselmonde), projecten (zoals Feijenoord City), de gesprekken voor de Omgevingsvisie (nieuwe stadsvisie) en de NPRZ-midterm review (evaluatie realisatie afgelopen 10 jaar Nationaal programma Rotterdam Zuid). We gebruiken al deze inzichten en zorgen voor een consistent en samenhangende koers die ook veel meer doorkijkt naar de lange termijn. Het resultaat is straks een logisch geheel: één Koers op Zuid 2040.

De koers is nog niet af. Er ligt nu een Verhaal van Zuid, een tussenproduct. Er zijn stedelijke keuzes nodig en zijn er een aantal vraagstukken.  Hierover zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met professionals en partners. In het najaar gaat de gemeente verder met deze gesprekken, met bijvoorbeeld wijkraden, overheden, vervoersorganisaties en andere vertegenwoordigers van belanghebbenden, zoals wijkraden en jongeren. De keuzes die we maken, leggen we uit. De ambitie is om Koers op Zuid 2040 begin 2023 vast te laten stellen door het college van B&W en daarna ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

Koers op Zuid 2040 is een van de drie uitwerking van de Omgevingsvisie voor de drie aaneengesloten gebieden: IJsselmonde, Feijenoord en Charlois (zonder Heijplaat). De Koers op Zuid heeft een directe link met de andere twee uitwerkingen van de Omgevingsvisie: Koers Binnenstad en Van Alexander tot Zuidplein: de omgevingsaanpak van A tot Z Rotterdam.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy