eHealth
Gepubliceerd op: 17-01-2019
Geprint op: 30-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ehealth/
Ga naar de hoofdinhoud

Videochatten met uw dokter, stappen tellen met de telefoon, een robot die ouderen herinnert aan hun afspraken of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van uw baby volgen: het zijn allemaal voorbeelden van eHealth.

eHealth zijn alle digitale toepassingen in de zorg. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om eHealth te ondersteunen. Door dit soort technologische toepassingen kunnen mensen langer thuis wonen, of gezonder ouder worden. eHealth kan ook helpen bij een gezondere leefstijl of mensen ondersteunen die mantelzorger zijn.

DigiDeal010

Rotterdam kent inmiddels verschillende voorbeelden van eHealth. Zo heeft de gemeente Rotterdam in het verleden subsidie gegeven aan de technologische modelwoning van wmo Radar en de zorgrobot Tessa van zorginstelling Aafje. Deze projecten zijn bedoeld om oudere Rotterdammers kennis te laten maken met eHealth, om vitaal te zijn en te blijven.

Op 17 juli 2020 heeft de gemeente samen met bijna 70 Rotterdamse zorgaanbieders de DigiDeal010 ondertekend. Hiermee zegden zij toe om zich gezamenlijk in te spannen voor een kwalitatieve uitbreiding van het digitale zorgaanbod in de stad. Met de DigiDeal010 stelt de gemeente Rotterdam budget beschikbaar om de uitbreiding of implementatie van eHealth toepassingen mogelijk te maken.

Rotterdamse partners uit zorg en welzijn, wetenschap en bedrijfsleven bundelen met de gemeente hun krachten en brengen ons zorg- en ondersteuningsstelsel een stap verder. Dit spreken wij af:

  • De ondertekenaars werken vanuit de gezamenlijke ambitie om door te pakken op eHealth in Rotterdam. De ambitie is gezamenlijk zodat aanbieders kennis en ervaringen met elkaar delen.
  • Voor de gemeente staat vast dat de inzet op eHealth een belangrijk uitgangspunt wordt in het nieuwe inkoopkader zorg, welzijn en jeugdhulp.
  • De gemeente ondersteunt daarom vooruitlopend hierop de deelnemende aanbieders met de DigiDeal010. Dat betekent dat de gemeente de komende twee jaar budget beschikbaar stelt voor de uitwerking van aanbieders voor het verplaatsen, vervangen en/of verbeteren van werkprocessen.
  • Aanbieders zorgen voor de intensivering van het gebruik van huidige en nieuwe eHealth toepassingen die echt werken en passend zijn, met als doel om zorg en ondersteuning te voorkomen (preventie), te verplaatsen (van intramuraal naar extramuraal) of te vervangen (efficiëntere alternatieven).
  • Aanbieders gaan aan de slag met concrete eHealth toepassingen die aansluiten bij de ambitie van de DigiDeal010 en werken vanuit de eigen strategie aan de grootschalige toepassing van eHealth.
  • Aanbieders sturen actief op de mogelijkheden en vaardigheden van hun professionals en klanten om hier gebruik van te maken.
  • Aanbieders delen hun kennis, ervaringen en leerpunten actief met elkaar. Aanbieders maken helder waar mogelijke knelpunten ontstaan en wat nodig is om deze te slechten. Bijvoorbeeld waar het gaat om digitale gegevensuitwisseling.

De eenmalige subsidieregeling wordt op 1 december 2020 gepubliceerd op het subsidieloket van de gemeente. Nieuwe ontwikkelingen over de DigiDeal010 verschijnen op de website Gezond010.nl.

eHealth-activiteiten in Rotterdam

Door het jaar heen vinden er in Rotterdam activiteiten plaats op het gebied van eHealth. Deze activiteiten zijn bedoeld om kennis te maken met de mogelijkheden van eHealth. Op de website Gezond010.nl vindt u een terugblik op de diverse activiteiten.

De beste apps voor uw gezondheid!

Er zijn zoveel gezondheidsapps en -websites. Je weet gewoon niet welke apps betrouwbaar en handig zijn. Daarom kunt u terecht bij de GGD AppStore. Hier vindt u betrouwbare gezondheidsapps en -websites die worden aanbevolen door GGD’en.