Carnisse Poort
Gepubliceerd op: 08-04-2019
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/carnissepoort/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. De gemeente Rotterdam besteedt de komende jaren extra aandacht aan de wijk Carnisse.

Dit doet ze vooral door het bouwen van nieuwe gezinswoningen. Maar ook door voorzieningen te bouwen voor bewoners van Carnisse, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer, theater, bibliotheek en scholen in het project Hart van Zuid. Het is daarom belangrijk dat de voorzieningen in Hart van Zuid beter bereikbaar worden voor de bewoners van Carnisse.

Verbinding met Hart van Zuid

Een goede verbinding tussen Carnisse en de voorzieningen van Hart van Zuid ontbreekt op dit moment. Om de wijk Carnisse en de rest van de omgeving mee te laten profiteren van Hart van Zuid is een directe verbinding in het verlengde van het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein nodig. Om een goede en aantrekkelijke verbinding te maken worden er ook nieuwe woningen én een verbeterde buitenruimte aangelegd. Om de verbinding, nieuwe woningen en buitenruimte te kunnen maken, worden er 52 woningen aangekocht door de gemeente Rotterdam die vervolgens worden gesloopt.

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders besloot op 2 april 2019 tot aankoop van verschillende woningen in de Goereesestraat en de Van Swietenlaan. Het gaat om de volgende adressen:

 • Goereesestraat 60A, 60B, 60C, 62A, 62B, 62C, 64A, 64B, 64C, 66A, 66B, 66C, 68A, 68B, 68C, 70A, 70B, 70C, 72A, 72B, 72C, 74A, 74B, 74C.
 • Van Swietenlaan 27A, 27B, 27C, 27D, 29A, 29B, 29C, 29D, 31A, 31B, 31C, 31D, 33A, 33B, 33C, 33D, 35A, 35B, 35C, 35D, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D.

De gemeente wil voorkomen dat de woningen worden verkocht aan anderen dan de gemeente. De gemeenteraad heeft daarom op 27 juni 2019 ook besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op woningen die de gemeente wil aankopen.

Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Voor meer informatie over de Wvg kunt u contact opnemen met Bram Popkema van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 284 884 19, e-mail b.popkema@rotterdam.nl.

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 het bestemmingsplan Carnisse Poort definitief vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep aangetekend. Hiermee is het bestemmingsplan met ingang van 27 februari 2021 onherroepelijk.

Aankopen woningen

Tot nu toe is met bijna 90 procent van de eigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van de woning. Deze woningen zijn in beheer van de gemeente en worden verhuurd tot het moment van de sloop. De gesprekken met de overige eigenaren voor het aankopen van de woningen blijven doorlopen. Tegelijkertijd start de gemeente de onteigeningsprocedure.

Onteigeningsprocedure

Helaas heeft de gemeente nog niet met alle eigenaren overeenstemming kunnen bereiken over de aankoop van de woningen om Carnisse Poort te kunnen realiseren. Daarom is de gemeente een onteigeningsprocedure gestart. Dit betekent dat de gemeente aan de Kroon (onderdeel van het ministerie) heeft gevraagd een onteigeningsbesluit te nemen. Als het onteigeningsbesluit is genomen zal de gemeente aan de rechter vragen de onteigening uit te spreken en te bepalen welke vergoeding eigenaren en huurders ontvangen. De gemeente zal ook tijdens deze procedure blijven proberen om er in goed overleg met de eigenaren uit te komen, zodat onteigening niet nodig is.

Planning

 • Minnelijke verwerving: juli 2019 - december 2021
 • Gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan: 17 december 2020
 • Raadsbesluit verzoek om onteigening: 30 september 2021
 • Voorbereiding en start slooponderzoeken: begin 2023
 • Start sloopwerkzaamheden: kwartaal 3 2023
 • Start bouw nieuwe woningen en buitenruimte: halverwege 2024

(De planning kan veranderen door omstandigheden.)

Meer informatie

 • Woont u ergens anders in Carnisse of in Rotterdam Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 202 522 71.
 • Heeft u vragen over de verkoop van uw woning? Neem dan contact op met Christiaan van Beusekom van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 463 436 32.
 • Heeft u vragen over de aanpak van de gemeente of heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Maak dan een afspraak met Yvonne Schnaar, telefoon 06 - 148 903 91.

Voor alle overige vragen kunt u mailen naar carnissepoortSO@rotterdam.nl.