Carnisse Poort
Gepubliceerd op: 08-04-2019
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/carnissepoort/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. De gemeente Rotterdam besteedt de komende jaren extra aandacht aan de wijk Carnisse.

Dit doet ze vooral door het bouwen van nieuwe gezinswoningen. Maar ook door voorzieningen te bouwen voor bewoners van Carnisse, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer, theater, bibliotheek en scholen in het project Hart van Zuid. Het is daarom belangrijk dat de voorzieningen in Hart van Zuid beter bereikbaar worden voor de bewoners van Carnisse.

Een goede verbinding tussen Carnisse en de voorzieningen van Hart van Zuid ontbreekt op dit moment. Om de wijk Carnisse en de rest van de omgeving mee te laten profiteren van Hart van Zuid is een directe verbinding in het verlengde van het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein nodig. Om een goede en aantrekkelijke verbinding te maken worden er ook nieuwe woningen én een verbeterde buitenruimte aangelegd. Om de verbinding, nieuwe woningen en buitenruimte te kunnen maken, worden er 52 woningen aangekocht door de gemeente Rotterdam die vervolgens worden gesloopt.

Besluit

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders besloot op 2 april 2019 tot aankoop van verschillende woningen in de Goereesestraat en de Van Swietenlaan. Het gaat om de volgende adressen:

  • Goereesestraat 60A, 60B, 60C, 62A, 62B, 62C, 64A, 64B, 64C, 66A, 66B, 66C, 68A, 68B, 68C, 70A, 70B, 70C, 72A, 72B, 72C, 74A, 74B, 74C
  • Van Swietelaan 27A, 27B, 27C, 27D, 29A, 29B, 29C, 29D, 31A, 31B, 31C, 31D, 33A, 33B, 33C, 33D, 35A, 35B, 35C, 35D, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D

Wet Voorkeursrecht gemeenten

De gemeente wil voorkomen dat de woningen worden verkocht aan anderen dan de gemeente. De gemeenteraad heeft daarom op 27 juni 2019 ook besloten om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) te vestigen op woningen die de gemeente wil aankopen.

Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Voor meer informatie over de WVG kunt u contact opnemen met de heer Popkema van de gemeente Rotterdam via 06 - 284 884 19 of door te e-mailen naar b.popkema@rotterdam.nl.

Aankopen woningen

De aankoop van de 52 woningen die nodig zijn voor het bouwen van de Carnisse Poort is in volle gang. Alle eigenaren hebben inmiddels een bieding ontvangen. Tot nu toe is met meer dan de helft van de eigenaren overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de aankoop van de woning.

Alle woningen die zijn aangekocht komen in het beheer van de gemeente Rotterdam. Met huurders van de aangekochte woningen wordt een huurbeëindigingsovereenkomst gesloten en een vergoeding vastgesteld. De woningen die leeg worden aangekocht worden tijdelijk verhuurd tot het moment van sloop.

Voor de eigenaren waarmee de gemeente dit najaar geen overeenstemming heeft bereikt, gaat de volgende fase in en starten we met een wettelijke onteigeningsprocedure. De gesprekken met de verschillende eigenaren voor het aankopen van de woning blijven wel nog doorlopen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Carnisse Poort heeft van 17 juli tot en met 27 augustus 2020 ter inzage gelegen. In deze periode heeft iedereen op het plan kunnen reageren door het schrijven van een zienswijze.

Alle zienswijzen die op tijd zijn binnengekomen, worden nu verzameld. Deze reacties en het bestemmingsplan worden daarna samen aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad besluit dan of het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld. Het kan zijn dat de raad naar aanleiding van de zienswijzen nog aanpassingen doorvoert in het bestemmingsplan.

Ecologisch onderzoek

Omdat beschermde dieren en planten straks geen schade mogen ondervinden van de bouwwerkzaamheden, start voorafgaand aan deze werkzaamheden een ecologisch onderzoek naar de diverse dier- en plantensoorten in het gebied. Dergelijke onderzoeken nemen vaak lange tijd in beslag. Het onderzoek start daarom al in juli 2020.

Planning
Minnelijke verwerving juli 2019 - december 2021
Start inzagetermijn bestemmingsplan 10 juli 2020
Gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan 1e kwartaal 2021
Raadsbesluit verzoek om onteigening januari 2021
Start sloopwerkzaamheden half 2023
Start bouw nieuwe woningen en buitenruimte eind 2023

(De planning kan veranderen door omstandigheden)

Meer informatie

  • Woont u ergens anders in Carnisse of in Rotterdam Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van de gemeente Rotterdam via 06 - 202 522 71
  • Heeft u vragen over de verkoop van uw woning? Neem dan contact op met Christiaan van Beusekom van de gemeente Rotterdam via 06 - 463 436 32
  • Heeft u vragen over de aanpak van de gemeente of heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Maak dan een afspraak met Yvonne Schnaar, via 06 - 148 903 91

Voor alle overige vragen kunt u mailen naar carnissepoortSO@rotterdam.nl.

\