Carnisse Poort
Gepubliceerd op: 08-04-2019
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/carnissepoort/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. De gemeente Rotterdam besteedt de komende jaren extra aandacht aan de wijk Carnisse.

Dit doet ze vooral door het bouwen van nieuwe gezinswoningen. Maar ook door voorzieningen te bouwen voor bewoners van Carnisse, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer, theater, bibliotheek en scholen in het project Hart van Zuid. Het is daarom belangrijk dat de voorzieningen in Hart van Zuid beter bereikbaar worden voor de bewoners van Carnisse.

Verbinding met Hart van Zuid

Een goede verbinding tussen Carnisse en de voorzieningen van Hart van Zuid ontbreekt op dit moment. Om de wijk Carnisse en de rest van de omgeving mee te laten profiteren van Hart van Zuid is een directe verbinding in het verlengde van het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein nodig. Om een goede en aantrekkelijke verbinding te maken worden er ook nieuwe woningen én een verbeterde buitenruimte aangelegd. Om de verbinding, nieuwe woningen en buitenruimte te kunnen maken, worden er 52 woningen aangekocht door de gemeente Rotterdam die vervolgens worden gesloopt.

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders besloot op 2 april 2019 tot aankoop van verschillende woningen in de Goereesestraat en de Van Swietenlaan. Het gaat om de volgende adressen:

  • Goereesestraat 60A, 60B, 60C, 62A, 62B, 62C, 64A, 64B, 64C, 66A, 66B, 66C, 68A, 68B, 68C, 70A, 70B, 70C, 72A, 72B, 72C, 74A, 74B, 74C.
  • Van Swietelaan 27A, 27B, 27C, 27D, 29A, 29B, 29C, 29D, 31A, 31B, 31C, 31D, 33A, 33B, 33C, 33D, 35A, 35B, 35C, 35D, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, 39B, 39C, 39D.

De gemeente wil voorkomen dat de woningen worden verkocht aan anderen dan de gemeente. De gemeenteraad heeft daarom op 27 juni 2019 ook besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op woningen die de gemeente wil aankopen.

Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Voor meer informatie over de Wvg kunt u contact opnemen met Bram Popkema van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 284 884 19, e-mail b.popkema@rotterdam.nl.

Aankopen woningen

Tot nu toe is met ruim 70 procent van de eigenaren overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de aankoop van de woning. Deze woningen zijn in beheer van de gemeente en worden verhuurd tot het moment van de sloop. Inmiddels hebben de eigenaren waarmee nog geen overeenstemming is bereikt een tweede bieding ontvangen. De gesprekken met deze eigenaren voor het aankopen van de woning blijven in het nieuwe jaar doorlopen. Tegelijkertijd start de gemeente met een wettelijke onteigeningsprocedure.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. De termijn voor het indienen van een zienswijze is inmiddels verstreken. De ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard en hebben daarom niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De indieners zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Het bestemmingsplan en de ingediende zienswijzen zijn op 17 december 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan definitief vastgesteld.

Ecologisch onderzoek

Omdat beschermde dieren en planten straks geen schade mogen ondervinden van de bouwwerkzaamheden, is onlangs het eerste vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Op verschillende plekken in uw straat is gedurende de avond en nacht onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van deze dieren. Dit onderzoek wordt binnenkort nog een keer herhaald. In het voorjaar en de zomer van 2021 volgen nog meer onderzoeken naar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Funderingsonderzoek

Voor het bouwen van de Carnisse Poort is het noodzakelijk om de staat van de funderingen te onderzoeken. In oktober is de eerste fase van het onderzoek afgerond. Begin 2021 zal de laatste fase van het onderzoek opgestart worden. Dit onderzoek is nodig om een goed beeld te hebben van de staat van de funderingen zodat de sloop en de bouw zorgvuldig uitgevoerd kunnen worden. Een deel van het onderzoek bestaat uit het inspecteren van de bouwmuren. De bewoners van de woningen waar dit onderzoek plaats zal vinden, worden persoonlijk geïnformeerd en benaderd voor een afspraak. Heeft u vragen over het funderingsonderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Yucel Unal.

Voor het funderingsonderzoek worden er verder graafwerkzaamheden gedaan in de Goereesestraat. Er worden twee funderingsinspectieputten gegraven bij het trottoir ter hoogte van de woningen nummers 60 en 74. Het trottoir en de woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 1 februari en duren tot en met woensdag 3 februari. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Schaal Ingenieurs BV via 010 - 473 04 66.

Planning
Minnelijke verwerving juli 2019 - december 2021
Gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan 17 december 2020
Raadsbesluit verzoek om onteigening mei 2021
Start sloopwerkzaamheden 2e kwartaal 2023
Start bouw nieuwe woningen en buitenruimte eind 2023
(De planning kan veranderen door omstandigheden.)

Meer informatie

  • Woont u ergens anders in Carnisse of in Rotterdam Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 202 522 71.
  • Heeft u vragen over de verkoop van uw woning? Neem dan contact op met Christiaan van Beusekom van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 463 436 32.
  • Heeft u vragen over de aanpak van de gemeente of heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Maak dan een afspraak met Yvonne Schnaar, telefoon 06 - 148 903 91.

Voor alle overige vragen kunt u mailen naar carnissepoortSO@rotterdam.nl.