Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rotterdam
Gepubliceerd op: 07-12-2021
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rmc/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Rotterdam zoekt contact met mbo’ers tussen de 18 en 23 jaar die, om welke reden dan ook, niet naar school komen en dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo2 of hoger).

De jongerenconsulent gaat in gesprek met deze mbo’ers en ondersteunt hen bij het nemen van de volgende stap. Bij voorkeur richting passend onderwijs en een startkwalificatie, maar het kan ook zijn richting de arbeidsmarkt of de juiste welzijnsorganisatie.

Schoolgerichte RMC jongerenconsulenten

Een van de belangrijkste taken van de RMC consulent op school is ‘het motiverende gesprek’ voeren met jongeren naar aanleiding van een verzuimmelding. Door de problematiek achter het verzuim helder te krijgen, kan de consulent jongeren gericht verder helpen. Daarnaast is de jongerenconsulent een sparringpartner voor mentoren, studieloopbaanbegeleiders en school maatschappelijk werkers. Binnen de school trekt de RMC consulent op met de aanwezige leerplichtambtenaar.

Wijkgerichte RMC jongerenconsulenten

Is de jongere uitgeschreven op school dan ontvangt de jongere een uitnodiging om contact op te nemen met de wijkgerichte jongerenconsulent. De wijkgerichte jongerenconsulent gaat ook op huisbezoek (in coronatijd 'voordeurbezoek'). Tijdens dit bezoek probeert de consulent te achterhalen of de jongere ondersteuning nodig heeft bij het nemen van een volgende stap naar onderwijs, werk of een passend alternatief. Een andere taak van de wijkgerichte consulent is het opbouwen en versterken van het netwerk van jongerencoaches, opbouwwerkers en welzijnsorganisaties in de wijk.

Het team van RMC Rotterdam

Het team van RMC Rotterdam valt onder de afdeling Toezicht & Handhaving en bestaat uit 18 medewerkers:

  • 9 schoolgerichte consulenten
  • 5 wijkgerichte consulenten
  • 2 VSV coaches
  • 1 kwaliteitsmedewerker
  • 1 teammanager.

Doel is om Rotterdamse jongeren tussen 18 en 23 jaar maximaal in beeld te houden en, waar nodig, ondersteuning te bieden bij het behalen van hun startkwalificatie. Hiervoor werkt het RMC Rotterdam nauw samen met het Jongerenloket en andere in- en externe betrokken partners.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het RMC Rotterdam? Neem dan contact op via rmc@rotterdam.nl.