Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie VSV-programma Rijnmond 2020-2024 aanvragen

Het VSV-programma Rijnmond 2020-2024 is bedoeld om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen en jongeren kansen te geven om hun talenten te ontplooien en een diploma te halen dat past bij wat zij willen en kunnen.

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U hebt hiervoor eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

In het Bestuurlijk Overleg VSV van 18 mei 2020 is het VSV-programma regio Rijnmond 2020-2024 vastgesteld. Hierin is een begroting voor 2020-2024 opgenomen.

  • De VSV-programmamiddelen worden via de contactgemeente Rotterdam verdeeld.
  • De VSV-plusmiddelen worden via de contactschool ROC Albeda verdeeld.

De VSV-partners hebben ook de verdeling van de VSV-middelen ontvangen. Hierin staat beschreven welke bedragen de VSV-partners aan kunnen vragen.

Via deze subsidieportal kunnen de VSV-partners de VSV-programmamiddelen voor de actielijnen 1 en 2 aanvragen.

Meenemen

Tijdens uw aanvraag wordt u gevraagd om de volgende documenten te uploaden:

  • een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
  • een begroting en dekkingsplan
  • een opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
  • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • de verdeling van de VSV-middelen
  • Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. Het duurt maximaal  8 weken tot een besluit wordt genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.

Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

VSV-middelen kunnen in de vorm van een subsidie worden aangevraagd door de VSV-partners in de regio Rijnmond. Deze partners zijn de samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen in de regio Rijnmond (voor de VSV-actielijnen 1 en 2).

Via deze subsidieportal kunnen de VSV-partners de VSV-programmamiddelen voor de actielijnen 1 en 2 aanvragen.

Contact