Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Burgerinitiatief of jongereninitiatief indienen

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Dien dan een burgerinitiatief of jongereninitiatief in bij de gemeenteraad. Met het burgerinitiatief of jongereninitiatief wordt uw idee besproken door de gemeenteraad. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar let goed op de voorwaarden.

Initiatief indienen

Jonger dan 18 jaar? Dan dient u een jongereninitiatief in. Bent u 18 jaar of ouder, dan dient u een burgerinitiatief in.

Gebruik voor het indienen het formulier 'Verzoek burgerinitiatief'. Voor een jongereninitiatief gebruikt u hetzelfde formulier.

Let op: een jongereninitiatief indienen werkt anders dan een burgerinitiatief. Lees de informatie op deze pagina goed door voor u een verzoek indient.

Hoe werkt het

Jongereninitiatief

 • Het jongereninitiatief is voor Rotterdammers tussen 12 en 17 jaar.
 • Verzamel minimaal 25 handtekeningen van Rotterdammers tussen de 12 en 17 jaar.
 • Noteer de gegevens van minimaal 1 en maximaal 3 vertegenwoordigers.
 • Verstuur het ingevulde formulier met de handtekeningen per mail of per post.
  Het mailadres en het postadres staan rechtsboven het formulier.

Burgerinitiatief

 • Het burgerinitiatief is voor Rotterdammers van 18 jaar en ouder.
 • Gaat het over 1 gebied? Verzamel minstens 25 handtekeningen van Rotterdammers van 14 jaar en ouder.
 • Gaat het over meer gebieden of de hele stad? Verzamel dan minstens 150 handtekeningen.
 • Noteer de gegevens van minimaal 1 en maximaal 3 vertegenwoordigers.
 • Verstuur het ingevulde formulier met de handtekeningen per mail of per post.
  Het mailadres en het postadres staan rechtsboven het formulier.

Voorwaarden

 1. Het idee gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten.
 2. U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen.
 3. Het mag niet gaan over:
  • de gemeentelijke organisatie
  • de manier van werken bij de gemeente
  • de begroting (hoeveel de gemeente denkt uit te gaan geven)
  • belasting
  • genomen gemeentebesluiten
  • personen

In de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018. Link opent een externe pagina kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels nalezen.

Hoelang duurt het

Eerst wordt gekeken of uw idee aan de voorwaarden voldoet.
Als dat zo is, bespreken de raadscommissie en de raad uw initiatief.
Tijdens deze bespreking kunt u uw plan kort toelichten.
Uiteindelijk besluit de raad om uw initiatief wel of niet te steunen. 

De raad neemt na uiterlijk 17 weken een besluit over uw plan.
U hoort hierna zo snel mogelijk wat de raad precies heeft besloten.

Contact

Hebt u nog vragen, dan kunt u mailen. Link opent een externe pagina of bellen naar 010 267 34 00.

Veelgestelde vragen