Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Tweebosbuurt

De afgelopen jaren is een grote vernieuwing van de Tweebosbuurt gestart. Er is al veel veranderd.

Er stonden veel kleine sociale huurwoningen. Veel van die woningen waren in slechte staat en zijn volgens een plan gesloopt. 
Sommige woningen konden/kunnen opgeknapt worden zonder ze te slopen.

Ook komt er meer groen in de buurt. Door bijvoorbeeld nieuwe parkjes aan te leggen.

De meeste huizen in de Tweebosbuurt waren van Hef Wonen. Hef Wonen, die eerst Vestia heette, is een bedrijf dat woningen verhuurt. 
Wij hebben  samen met Hef Wonen afspraken gemaakt over hoe de buurt er in de toekomst uit gaat zien.

Sloop

Vanaf begin 2024 worden alle funderingen weggehaald. Daarna wordt de grond gevuld, geëgaliseerd en met gras ingezaaid.

Panden Tweebosstraat 96-104

Er is een klein blok over. Hier woont nog één eigenaar. Met deze eigenaar zijn we in gesprek.

Enkele gevels en huizen blijven

De beeldbepalende gevels van de panden op de Hilledijk 183 en 185 worden behouden. Dat heeft de gemeenteraad besloten.
Deze gevels worden bewaard als er gesloopt wordt. Ze komen dan in de nieuwe gevellijn van het nieuwbouwblok aan de Hilledijk.
Een gevel is een buitenkant van een huis. Beeldbepalend betekent dat dit speciaal bij deze buurt hoort of hoorde.

Ook het blokje aan de Putselaan van nummer 5 tot en met nummer 15, Hilledijk 247 en Tweebosstraat 122 blijft. Het blokje wordt gerenoveerd.

We hebben vastgelegd wat de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tweebosbuurt zijn. Dat hebben we beschreven in een beeldkwaliteitsparagraaf. Deze informatie wordt gebruikt als randvoorwaarden voor de nieuwbouw in de Tweebosbuurt.

Aanleg riolering

Vanaf begin 2024 wordt er nieuwe riolering aangelegd in de korte Tweebosstraat, tussen de Riebeekstraat en Martinus Steijnstraat.
Daarna komt er nieuwe riolering in de lange Tweebosstraat.

Nieuwbouw

Op de kaart staat in groen waar nieuwbouw gepland is.
Er worden ongeveer 500 nieuwe woningen gebouwd.

 • Blok S:
  Het bouwblok S, helemaal rechts op de kaart, is het nieuwe gebouw van Hef Wonen. Met 137 sociale huurwoningen genaamd 'de Roseknoop'.
  De woningen worden al verhuurd.
 • Blok I - KOER:
  Voor blok I is in 2020 een aanbesteding uitgeschreven. Er was een selectieproces waarbij 4 partijen een plan indienden.
  VORM is eind 2020 als winnaar gekozen. Met hun plan KOER gaan zij 167 woningen ontwikkelen. Met huurwoningen en koopwoningen in het middelste en hogere segment. De bouw begon in 2022 en de verwachte oplevering is na de zomer van 2024.
 • Blok T:
  De ontwikkeling van dit blok is gestart, maar de bouw begint naar verwachting pas in 2025/2026.
 • Blokken P3, R en O1:
  De ontwikkeling van deze blokken begint zodra er een definitief bestemmingsplan is. Kijk onder het kopje 'Bestemmingsplan' voor meer informatie.
 • Blok P2:
  Voor blok P2 is de planning nog niet begonnen.
 • Blokken Q en U:
  In 2021 is de planning gestart voor de blokken Q en U. Hef Wonen zal de nieuwbouw ontwikkelen. Elf woningen van Hef Wonen zijn behouden en gerenoveerd. De particuliere panden op de hoek van Riebeekstraat/Tweebosstraat blijven ook behouden.
  Hef Wonen informeert voor zomer 2024 de huidige bewoners van het blok over het ontwerp.

Andere nieuwbouw

De plannen voor de Tweebosbuurt worden tegelijk met andere ontwikkelingen in Afrikaanderwijk uitgevoerd.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de pagina nieuwbouw-afrikaanderwijk.

Bestemmingsplan Tweebosbuurt-Oost

Voor de ontwikkeling van de blokken aan de Hilledijk is een bestemmingsplan nodig.

Vragen en antwoorden

Boekje 'Leven in de Tweebosbuurt'

Midden in een roerige tijd had de gemeenteraad de wens om de (cultuur)historie van de Tweebosbuurt vast te leggen.

Na gesprekken met onder andere de wijkraad Afrikaanderwijk, ontstond het idee om een boekje te maken. Een boekje over het leven in de Tweebosbuurt. 

Een terugblik op vroeger, het gevoel van toen, vol met échte verhalen van bewoners. Wij vonden het een goed initiatief en het boekje werd gemaakt.

U kunt het boekje per e-mail aanvragen. Link opent een externe pagina.