Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Tweebosbuurt

De afgelopen jaren is een grote vernieuwing van de Tweebosbuurt gestart. In de Tweebosbuurt waren veel kleine sociale huurwoningen te vinden. De technische staat van veel woningen was onvoldoende. De plannen houden in dat verschillende woningen en bedrijfsruimten zijn, of nog worden, gesloopt. Waar het kon is er gerenoveerd en er wordt plek gemaakt voor nieuwbouw. Ook is er aandacht voor vergroening, onder andere door de aanleg van twee parkjes.

De meeste woningen in de Tweebosbuurt waren in eigendom van woningcorporatie Vestia. Gemeente Rotterdam en Vestia en maakten samen toekomstplannen voor de buurt. Inmiddels zijn de niet gesloopte huurwoningen en de plannen voor de nieuw te bouwen huurwoningen overgegaan naar woningcorporatie Hef Wonen.

Nieuws en actuele werkzaamheden

Sloop

De toekomstplannen zorgen ervoor dat 588 woningen en bedrijfsruimten moeten worden gesloopt. Deze sloop is in 2020 gefaseerd van start gegaan en zal tot en met 2022 duren. Op het kaartje verderop deze pagina staan met een roze kleur de te slopen woningblokken aangegeven.

Renovatie

Omdat er ook gerenoveerd werd konden 101 woningen in de Tweebosbuurt behouden worden. Op het kaartje verderop deze pagina staan met geel de gerenoveerde woningen aangegeven. De renovatie is inmiddels klaar. De woningen zijn in eigendom van Hef Wonen.

Nieuwbouw

Buitenruimte

De buitenruimte wordt meteen aangepakt. Er komen twee nieuwe kleine parken en nieuwe straten over de dijk. De bestaande straten in het plangebied worden opnieuw ingericht. Buurtbewoners en toekomstige bewoners worden, waar dat kan, betrokken bij het maken van de plannen voor de buitenruimte.

Boekje 'Leven in de Tweebosbuurt'

Midden in een roerige tijd ontstond de wens vanuit de gemeenteraad om de (cultuur)historie van de Tweebosbuurt vast te leggen. Naar aanleiding van gesprekken met onder andere de wijkraad Afrikaanderwijk, ontstond het idee om een boekje te maken over het leven in de Tweebosbuurt. Een terugblik op vroeger, het gevoel van toen, vol met échte verhalen van bewoners. Gemeente Rotterdam vond het een goed initiatief en het boekje werd gemaakt. U kunt het boekje per e-mail aanvragen. Link opent een externe pagina.

Vragen en antwoorden

Kaarten van de Tweebosbuurt

Tweebosbuurt Kaartje Nieuwbouw foto: gemeente Rotterdam
Tweebosbuurt Kaartje Sloop Update foto: gemeente Rotterdam
Tweebosbuurt Blokken foto: gemeente Rotterdam

Legenda

De kleuren en nummers van de vakken op de kaarten geven aan wat er met de woningen gebeurt:

Rood: gesloopt/te slopen
Groen: nieuwbouw
Oranje: renovatie
Paars: nieuwe straat
1, 2, 3 en 4: deze staan met extra informatie uitgelegd in het nieuwsbericht
'Februari 2023: update sloopwerkzaamheden' op deze pagina.