Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

StartR

Rotterdam heeft meer woonruimte nodig. Vooral jonge Rotterdammers kunnen lastig een woning vinden. Datzelfde geldt voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben.

Daarom creëert de gemeente onder de noemer StartR samen met verschillende partners flexibele woningen. StartR biedt nieuwe woonkansen voor starters én herstarters.

Rotterdam biedt ruimte met StartR

Rotterdam biedt de komende jaren ruimte voor ongeveer 700 compacte woningen,  zogenoemde flexwoningen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen, waarvoor ook het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is. Er zijn plekken gezocht en gevonden. Andere mogelijkheden worden nog volop onderzocht. Het gaat om plekken die 10 tot 15 jaar beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor dit type woningen. Door de woningen in de fabriek te bouwen (prefabricage) kan dit snel gebeuren. En dat is nodig.

Starters en herstarters komen niet gemakkelijk aan woonruimte. Zo zijn er weinig mogelijkheden voor alleenstaanden. Ook is het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen beperkt. Vooral jongeren kunnen lastig een sociale huurwoning vinden. Om kans te maken op een huurwoning moet je wachttijd opbouwen en jongeren hebben die vaak nog niet. StartR biedt hiervoor een flexibele oplossing op de korte termijn. Goede maar kleinere woningen voor vooral eenpersoonshuishoudens.

Afhankelijk van de wijk en de plek zijn er verschillende partners betrokken bij StartR. Voor elke plek zoeken we een eigen combinatie van ontwikkelaar, verhuurder en/of bouwer. Al deze partijen willen graag samenwerken om iets te doen voor de woningmarkt in Rotterdam: ze willen (her)starters helpen om sneller een betaalbare woning te vinden.

Of je nu uit huis wilt, in Rotterdam komt studeren of door omstandigheden snel een nieuwe woning nodig hebt: StartR biedt op elke locatie huisvesting aan een mix van bewoners. We maken van elke StartR-plek een evenwichtige, rustige en goede woonplek. Per locatie wordt gekeken naar de doelgroep. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit starters uit de wijk, mensen die met spoed een woning zoeken en een aantal statushouders. Bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract en bouwen in de tussentijd hun wachttijd op via Woonnet Rijnmond.

De flexwoningen bestaan uit onderdelen die vooraf in een fabriek worden gebouwd. Op de bouwplaats worden deze onderdelen samengevoegd. Daardoor duurt het bouwen korter dan bij ‘gewone’ woningen. Ook is er minder overlast op de bouwplaats. De woningen zijn duurzaam, kunnen worden hergebruikt en zijn vrijwel CO2 neutraal. Flexwoningen zijn flexibel omdat ze gemakkelijk te verplaatsen zijn:  als ze een aantal jaren op een plek hebben gestaan, kunnen ze worden verplaatst naar een andere plek. Daar kunnen ze dan nog eens 10 of meer jaar gebruikt worden.

Op elke locatie kijken we actief of het mogelijk is een deel van de woningen toe te wijzen aan woningzoekende buurtgenoten. Die houden zo hun sociale banden in de wijk. We zorgen dat nieuwe StartR-locaties goed aansluiten op de wijk en dat bewoners altijd ergens terecht kunnen met vragen en suggesties.

Op welke locaties vind je StartR?

Op verschillende plekken zijn initiatieven voor een mogelijke StartR-plek. Ook zoeken we nog nieuwe plekken. Bekijk het overzicht:

In procedure

Aan de Persoonsdam, tussen de sporthal en het water is ruimte voor flexwoningen. Op deze plek stond eerder een gebouw van STEDIN, dit gebouw is al gesloopt. De flexwoningen kunnen er in principe worden geplaatst voor 15 jaar. Het plan bestaat uit 44 flexwoningen (sociale huur) in een kleinschalig appartementengebouw met 5 verdiepingen. De woningen worden mooi afgewerkt, zijn energiezuinig en vooral bedoeld voor bewoning door 1 persoon of door kleine gezinnen. Het grootste gedeelte van de woningen is voor (jong)volwassenen uit de wijk. Een kleiner aantal woningen is voor statushouders.

Omgevingsvergunning

Voordat er gebouwd kan worden, is een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

Verleende omgevingsvergunning Persoonsdam 145 | Overheid.nl

KV100 - 44 sociale huurwoningen

Transformatiehaven is de ontwikkelaar van deze woningen. Zij noemen het project KV100. Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld door gebruik van materialen zoals hout, opvang van regenwater, elektriciteit door middel van zonnepanelen, ruime bergingen voor de fietsen en scooters en deelvervoer.

Planning

Naar verwachting gaan eind december 2022 de eerste (grond)werkzaamheden van start. Begin 2023 worden de woningen op de locatie geplaatst en worden de installaties aangelegd. Als alles voorspoedig verloopt, dan zijn de woningen in april 2023 klaar voor de verhuur.

Huren

Meer informatie over de verhuur van de woningen wordt aan het eind van 2022 of begin 2023 verwacht, dit wordt dan ook geplaatst op deze pagina. Bent u een starter, komt u uit Feijenoord en bent u geïnteresseerd in een flexwoning? Vul dan het formulier in onderaan deze webpagina. Dit geeft geen recht op een huurwoning, maar wij zorgen wel dat u een bericht ontvangt zodra alle informatie beschikbaar is.

Meer informatie is ook te vinden op de website Transformatiehaven.nl.

De locatie Nieuw Engeland ligt aan de Venezuelaweg. Het gaat om een grasveld waar een woonbestemming voor geldt. In de toekomst komt er nieuwbouw, maar voorlopig is hier ruimte voor flexwoningen. Er is een ontwerp gemaakt voor 40 flexwoningen in twee bouwlagen. De meeste woningen zijn voor één bewoner. De compacte woningen komen rondom een hofje op het oostelijk deel van het grasveld. Er is vooral ruimte voor jongvolwassenen uit Hoogvliet. Ook is er een aantal woningen voor spoedzoekers en statushouders.

De gemeente heeft bouwbedrijf Hodes Huisvesting inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning is nodig om de bouw te kunnen starten. De afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen de gemeente en de ontwikkelaar van de woningen. Door de stijgende bouwkosten is het moeilijker geworden om het project te financieren. Wij verwachten dat de woningen in de tweede helft van 2023 kunnen worden geplaatst.

Komt u uit Hoogvliet en bent u geïnteresseerd in een flexwoning? Vul dan het formulier in onderaan deze webpagina. Dit geeft geen recht op een huurwoning, maar wij zorgen wel dat u een bericht ontvangt zodra alle informatie beschikbaar is.

Huizenbouwer C3 Living heeft een flexwonenproject ontwikkeld met 153 woningen van ongeveer 18 m2 (1 persoon) en 35m2 (2 personen). De woningen zijn sociale huurwoningen die geschikt zijn voor tijdelijke huur. De locatie is een deel van het Verolme-terrein aan de Oostdijk in Oud-IJsselmonde. De meeste van deze woningen zijn bedoeld voor (jonge) woningzoekenden uit de directe omgeving. De overige woningen kunnen worden gebruikt voor urgente woningzoekers. Denk aan mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig kunnen wonen en statushouders. Er wordt zorgvuldig gekeken naar een goede mix aan bewoners die zelfstandig kunnen wonen. Lees meer over dit project op C3living.nl/StartR.

Wijkraad en starten buurtcommissie

Naar aanleiding van zorgen vanuit omwonenden is het team van de gemeente verder in gesprek gegaan met de wijkraad. Doel is om samen te kijken naar de zorgen en naar oplossingen voor de buurt. Daarnaast wil het team van de gemeente ook met een aantal vertegenwoordigers vanuit de wijk hierover in gesprek. Hiervoor wordt een buurtcommissie opgestart. Wilt u hier aan deelnemen? Dan kunt u zich via een e-mail aan startr@rotterdam.nl opgeven (gebruik als onderwerp 'interesse buurtcommissie Verolme' en vergeet in de tekst uw naam en adres niet te vermelden).

Aanvraag omgevingsvergunning

C3 Living, de initiatiefnemer van StartR Verolme, heeft de plannen voor de woningen afgerond. Zij hebben inmiddels ook een aanvraag ingediend voor de nodige omgevingsvergunning. Deze aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld. Dit kan 8 tot 14 weken duren (onder voorbehoud). Pas na het afgeven van de omgevingsvergunning kan eventueel bezwaar worden gemaakt. U kunt de aanvraag volgen via de website officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u zoeken op Oostdijk, maar later ook op nummer OMV.22.12.00285. Mogelijk is de aanvraag niet direct vindbaar, dan verschijnt hij binnenkort alsnog op die pagina en is daar te volgen. Wij plaatsen de juiste link ook op deze pagina zodra hij te vindbaar is.

Bekijk ook de pagina Bezwaarschriften.

Bent u een starter, komt u uit IJsselmonde en bent u geïnteresseerd in een flexwoning? Vul dan het formulier in onderaan deze webpagina. Dit geeft geen recht op een huurwoning, maar wij zorgen wel dat u een bericht ontvangt zodra alle informatie beschikbaar is.

In onderzoek

De Kroon, aan de Schiehaven in Delfshaven, is een terrein met diverse kleine bedrijven. Deze plek is op de langere termijn gereserveerd voor een eventuele toekomstige brugverbinding. Op korte termijn kunnen we een deel van het terrein gebruiken voor tijdelijke woningen. De gemeente spreekt op dit moment met de eigenaar van de grond en onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw. Het gaat om ongeveer 60 flexwoningen.

We onderzoeken of het plaatsen van flexwoningen mogelijk is op een deel van de parkeerplaats Vijf Werelddelen, bij het Entrepotgebouw aan de Oranjeboomstraat. Het parkeerterrein wordt dan iets kleiner. Hier ontstaat dan ruimte voor ongeveer 100 flexwoningen. De flexwoningen worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. De komende tijd spreekt de gemeente verder met een woningcorporatie. Ze bekijken of de eventuele bouw van flexwoningen op deze plek praktisch haalbaar en betaalbaar is. Als dat zo is, dan krijgen omwonenden meer informatie en worden ze betrokken bij de plannen.

In Nesselande kijken we naar de niet-gebruikte zone langs de Laan van Magisch Realisme, tussen de bedrijven en de weg. Op deze plek is ruimte voor kantoren, maar daar is op korte termijn niet veel vraag naar. Dit betekent dat er een mogelijkheid is om hier tijdelijk woningen te plaatsen. Er wordt gedacht aan ongeveer 150 compacte woningen, die worden geplaatst voor een periode van 15 jaar. Op dit moment spreekt de gemeente verder met een woningcorporatie. Ze bekijken of de eventuele bouw van flexwoningen op deze plek praktisch haalbaar en betaalbaar is. Als dat zo is, dan krijgen omwonenden meer informatie en worden ze betrokken bij de plannen.

In de buurt van Toepad in De Esch kijken we of een niet-gebruikt stuk grond, in eigendom van de Joodse Begraafplaats, tijdelijk gebruikt kan worden voor het plaatsen van flexwoningen. Het zou gaan om circa 250 kleine woningen, die worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. Circa 60 procent van de woningen is bedoeld voor woningzoekenden tot 27 jaar. Daarbij denken we voor deze locatie vooral aan studenten. De overige woningen kunnen worden gebruikt voor urgent woningzoekenden. Denk aan mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig kunnen wonen en jonge statushouders. We kijken zorgvuldig naar een goede mix aan bewoners. Op dit moment spreekt de gemeente met een mogelijke initiatiefnemer of de eventuele bouw van flexwoningen op deze plek praktisch haalbaar en betaalbaar is. Als dat zo is, dan krijgen omwonenden meer informatie en worden ze betrokken bij de plannen.

Inschrijven voor een woning?

De inschrijving zal voor de meeste plekke verlopen via Woonnet Rijnmond. Het is dus goed om daar alvast geregistreerd te staan. Momenteel is reageren op woningen nog niet mogelijk. Wanneer dit wel mogelijk is, zal dat aan deze webpagina worden toegevoegd.

U kunt wel uw gegevens hieronder achterlaten, dan houden wij u op de hoogte:

Meer informatie

Neem voor vragen contact op per e-mail via startr@rotterdam.nl of bel naar telefoonnummer 14 010.