Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Wilgenplaspark

Het Wilgenplaspark krijgt een opknapbeurt. Bewoners dachten mee over de plannen.

De grote werkzaamheden in het Wilgenplaspark zijn klaar. We zijn bezig kleiner werk af te ronden.

Update over het park

Vanaf 22 januari 2024 werken we aan de sportheuvel. 

Er komt een hek met een poort in plaats van een haag om de sportheuvel. Een haag slaat niet aan op die plek, vlak langs het fietspad. Op de oefenheuvel komt kunstgras en de heuvel wordt flauwer gemaakt. Ook gaan we nog verder met de inrichting van de sportplek zelf. We plaatsen er keien, waar je op kunt zitten en oefeningen op kunt doen.
De werkzaamheden duren een paar weken.

De speelplek is een right to challenge geworden, hierover ontvangen buurtbewoners nog informatie.

Wat is of wordt er aangepakt?

De werkzaamheden aan het Wilgenplaspark bestonden uit verschillende projecten:

 1. De voetpaden herstelden we in originele breedte en asfalteren we opnieuw. Er is een extra voetpad door het bosplantsoen gekomen, hiervoor kapten we enkele bomen. We plantten nieuwe bomen op andere plekken. De gekapte bomen liggen als dood hout in het bosplantsoen, dat vormt voedsel voor de insecten.
 2. De gazons kregen een vochtafvoersysteem en hoogden we op.
 3. Er is een parcours met bootcamptoestellen aangelegd.
 4. Natuurlijke oevers zaaiden we opnieuw in met kruiden en bloemen.
 5. We vervingen een deel van de beschoeiing van de singel tussen de centrale vijver en de Lindesingel en de oever vullen we aan.
 6. Duikers (onderdoorgang voor water) hebben we vervangen.
 7. We verwijderden een haag.
 8. We plantten bomen aan, er zijn meer bomen terug geplant dan gekapt.
 9. Beplanting herstelden we op een enkele plek.
 10. De hondenuitlaatplaats omheinden we met een haag en een hek.
 11. Begroeiing is omgevormd naar gazon, de bomen blijven staan.
 12. Bijenheuvel zaaiden we opnieuw in.
 13. Onderhoud aan het bosplantsoen.
 14. Vleermuizenkasten zijn opgehangen.
 15. Bebording van de hondenuitlaatzone vervangen we.
 16. We legden een jeu-de-boulesbaan aan, met drainage.

Er komt geen watertappunt in het park, omdat de waterleiding te ver van het park af ligt.

De plannen zijn het resultaat van de enquête die gehouden werd in juli 2021. Toen konden bewoners laten weten wat ze in het park het liefst deden. Kijk onderaan deze pagina om te zien wat de resultaten van deze enquête waren.

Ecologisch onderzoek naar vleermuis en ransuil

Ruud Hendriks, ecoloog: 'Er is in het Wilgenplaspark onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de ransuil en vleermuizen. Er zijn geen ransuilen aangetroffen, wel vleermuizen. Er zijn in het park 5 soorten jagende vleermuizen: de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis en de watervleermuis (deze laatste is best bijzonder voor Rotterdam).
Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebied gevonden. 
We moesten werken volgens een ecologisch werkprotocol, waarmee we de kwaliteiten die het gebied heeft bewaren, dat geldt natuurlijk ook voor andere flora en fauna. 

We namen 2 maatregelen voor de vleermuizen:

 1. Meer vleermuiskasten. Het waren er 2, er zijn er 6 bij gekomen.
 2. We hebben bestaande natuurvriendelijke oevers opnieuw kunnen inzaaien: dat zorgt voor meer insecten voor vleermuizen, maar ook voor watervogels. Dus algehele verbetering voor de leefbaarheid van de fauna.'

Resultaten enquêtes

Meer informatie

Hebt u vragen? E-mail ons via wilgenplasparkSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Of bel 14 010.

Vanwege een defect kunt u dit project niet meer volgen via de Rotterdam Aan de Slag-app (RADS-app).