Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Wilgenplaspark

Het Wilgenplaspark krijgt een opknapbeurt. Bewoners dachten mee over de plannen. We verwachten dat het werk klaar is voor kerst 2022.

Het park wordt weer een veilige en fijne plek om te wandelen, te fietsen en te ontspannen.

Honden mogen tijdelijk loslopen

Ook aan het losloopveld voor honden wordt gewerkt. Daarom mogen honden tijdelijk ook in andere delen van het park los lopen. Let wel goed op andere gebruikers van het park, zodat zij daar geen last van hebben. Als het werk aan het park klaar is, mogen honden alleen los op de nieuwe losloopveld.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden aan het Wilgenplaspark bestaan uit verschillende projecten:

 1. De voetpaden herstellen we in originele breedte en asfalteren we opnieuw. Er komt een extra voetpad door het bosplantsoen, hiervoor kappen we enkele bomen. We planten nieuwe bomen op andere plekken. De gekapte bomen leggen we neer als dood hout in het bosplantsoen en dat vormt voedsel voor de insecten.
 2. De gazons krijgen een vochtafvoersysteem en hogen we op.
 3. Er komt een parcours met bootcamptoestellen.
 4. Natuurlijke oevers zaaien we opnieuw in met kruiden en bloemen.
 5. We vervangen een deel van de beschoeiing van de singel tussen de centrale vijver en de Lindesingel en de oever vullen we aan.
 6. Duiker (onderdoorgang voor water) vervangen we.
 7. We verwijderen een haag.
 8. We planten bomen aan, er komen meer bomen terug dan er weg gaan.
 9. Beplanting herstellen we op een enkele plek.
 10. De hondenuitlaatplaats omheinen we.
 11. Begroeiing vormen we om naar gazon, de bomen blijven staan.
 12. Bijenheuvel zaaien we opnieuw in.
 13. Onderhoud aan het bosplantsoen op een enkele.
 14. Vleermuizenkasten worden opgehangen.
 15. Bebording van de hondenuitlaatzone vervangen we.
 16. We leggen twee jeu-de-boulesbanen aan.

Er komt geen watertappunt in het park, omdat de waterleiding te ver van het park af ligt.

Bootcamp en speelplek

We leggen een bootcamp aan, op de plek van de huidige speelplek. De bootcamp krijgt toestellen die een natuurlijke uitstraling hebben en krijgt een ondergrond van gele gralux, dat zijn kleine grove steentjes. Naast de bootcamp leggen we twee jeu de boules-banen aan. De aanleg van den nieuwe speelplek verschuift naar 2023, het past niet meer in het budget van 2022. De ontwerpen leggen we u nog voor. Wel halen we de speelplek die er nu is weg om plaats te maken voor de bootcamp.

De plannen zijn het resultaat van de enquête die gehouden werd in juli 2021. Toen konden bewoners laten weten wat ze in het park het liefst deden. Kijk onderaan deze pagina om te zien wat de resultaten van deze enquête waren.

Planning

De werkzaamheden duren tot eind 2022. Maar de planning kan uitlopen, als dat voor de bescherming van de natuur nodig is. De Wet Natuurbescherming is leidend in het bepalen van de werkzaamheden. Als er bijvoorbeeld een broedende vogel wordt gevonden, kan dat de planning wijzigen.

De voorbereidingen zijn al gestart. De werkzaamheden starten later dan verwacht. De onderzoeken naar grondwater en flora en fauna namen meer tijd in beslag dan we aanvankelijk hadden voorzien. Alleen al het noodzakelijke onderzoek naar vleermuizen had een doorlooptijd van 9 maanden.

Ecologisch onderzoek naar vleermuis en ransuil

Ruud Hendriks, ecoloog: 'Er is in het Wilgenplaspark onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de ransuil en vleermuizen. Er zijn geen ransuilen aangetroffen, wel vleermuizen. Er zijn in het park 5 soorten jagende vleermuizen: de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis en de watervleermuis (deze laatste is best bijzonder voor Rotterdam). Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebied gevonden. We moeten werken volgens een ecologisch werkprotocol, waarmee we de kwaliteiten die het gebied heeft bewaren, dat geldt natuurlijk ook voor andere flora en fauna.

We gaan 2 maatregelen treffen voor de vleermuizen:

 1. Meer vleermuiskasten, nu zijn er 2, waarschijnlijk komen er 6 bij.
 2. We kijken of we bestaande natuurvriendelijke oevers opnieuw kunnen inzaaien. Dat zorgt voor meer insecten voor vleermuizen, maar ook voor watervogels. Dus algehele verbetering voor de leefbaarheid van de fauna.'

Resultaten enquêtes

U kon in 2021 stemmen op welk veld u een losloopveld voor honden wilde. De meeste stemmen gingen naar veld A als losloopveld voor honden. Dat is het huidige losloopveld. In eerdere berichten lieten we weten dat er een haag omheen komt, maar dat is nog niet zeker.

Er komen bootcamp toestellen met natuurlijke uitstraling, op de plek waar nu speeltuin is. De plannen zijn het resultaat van de enquête gehouden in juli 2021. Toen konden bewoners laten weten wat ze in het park het liefst deden.

Dit willen mensen het liefst doen in het park (alle leeftijden):

 1. Eten en drinken met elkaar op een kleedje/bankje zitten.
 2. In boom klimmen, langs muur klimmen, klimrek.
 3. Spelen met water en zand, natuurlijk spelen.
 4. Schommelen en slingeren aan een touw.
 5. Zitten, samenkomen, praten en rusten.
 6. Glijbaan van helling glijden.
 7. Evenwichtsbalk op een randje of boomstam balanceren.

Dit is de top drie van sportelementen voor het park:

 1. Fitnesstoestellen in de vorm van een parcours.
 2. Vrije ruimte bewegen en activiteiten.
 3. Eenvoudige fitnesstoestellen.

Naast het meedenken over een speel- en sportplek lieten bewoners rond het Wilgenplaspark in het voorjaar van 2021 hun wensen horen voor het park. Dit is de top 5 van wensen voor het park:

 1. Meer aandacht voor sporten en bewegen (fitness toestellen).
 2. Meer water om mee te spelen en aandacht voor waterproblemen.
 3. Een park met meer natuur. Meer bloemen en natuurlijke oevers.
 4. Meer bankjes en/of bestaande bankjes op betere plekken.
 5. Ruimte voor honden en andere parkgebruikers beter scheiden.

Wijkverrijker

Dat zijn extraatjes voor de wijk en daarmee een verrijking. Deze opknapbeurt is daar een van. Kijk op de pagina wijkverrijkers.

Meer informatie

Heeft u vragen? E-mail ons via wilgenplasparkSB@rotterdam.nl. Of bel 14 010.

Volg dit project via de Rotterdam Aan de Slag-app | Rads.rotterdam.nl, die u kunt downloaden in uw app store. Zoek in de app via gebied Hillegersberg Schiebroek op 'Wilgenplaspark'. Als u zich aanmeldt, ontvangt u bericht zodra er nieuws is.