Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij moeten inburgeren. Vanaf de eerste dag dat zij in Rotterdam komen wonen dompelen zij zich onder in de Rotterdamse samenleving. Dit geeft hen de beste kansen om hun leven in Rotterdam versneld op te bouwen.

Wij willen dat ze zich veilig, nuttig en thuis voelen. Dat zij duurzaam en economisch zelfredzaam zijn en meedoen in de maatschappij. En dat zij regie kunnen nemen over hun leven. Daarom bevorderen we hun integratie door een stabiele basis te bieden, ze de Nederlandse taal te laten leren, scholing en zorg te bieden en door maatwerk te leveren voor het vinden van betaald werk.

Huisvesting

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders de gemeente een passende woning en inburgering moet bieden. Dat heet een taakstelling. 
Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke plicht van de gemeente om statushouders te huisvesten. De gemeente maakt hierover afspraken met de woningcorporaties. 
Er zijn echter niet genoeg woningen. Daarom zoekt de gemeente voor statushouders ook tijdelijke woonruimte. Bijvoorbeeld in zorg- of kantoorpanden.

Kinderen en onderwijs

Als een statushouder zich langere tijd in Nederland wil vestigen en ook het gezin naar Nederland komt, moeten de kinderen hier naar school. Het maakt niet uit of ze al goed Nederlands spreken of nog niet. In Rotterdam zijn scholen met zogenaamde schakelklassen voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Lees op de pagina Net in Nederland en naar school meer over onderwijs voor uw kind(eren).

Rotterdamse Monitor Inburgering 2023

De belangrijkste resultaten van de Rotterdamse Opgave Inburgering leest u in de Rotterdamse Monitor Inburgering 2023.