Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

RMC

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Rotterdam (RMC) helpt jongeren die niet naar school gaan of gaan uitvallen.

Het RMC zoekt contact met mbo’ers tussen de 18 en 23 jaar die, om welke reden dan ook, niet naar school komen en dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie. Dat heet verzuim. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo2 of hoger.

De jongerenconsulent gaat in gesprek met deze mbo'ers. En ondersteunt hen bij het nemen van de volgende stap. Het liefst naar passend onderwijs en een startkwalificatie. Het kan ook naar werk of de juiste welzijnsorganisatie zijn.

Schoolgerichte RMC jongerenconsulenten

Een van de belangrijkste taken van de RMC consulent en VSV-coach op school is 'het motiverende gesprek'. Het gesprek met jongeren als er een verzuimmelding is.
De consulent kan de jongere beter helpen, als het duidelijk is wat de problemen zijn waar het verzuim door komt.

De jongerenconsulent is ook een sparringpartner voor mentoren, studieloopbaanbegeleiders en school maatschappelijk werkers.
De RMC werkt samen met de leerplichtambtenaar van de school. En kan op huisbezoek als dat nodig is. In coronatijd is dat een 'voordeurbezoek'.

Wijkgerichte RMC jongerenconsulenten

De jongere krijgt een uitnodiging om contact op te nemen met de wijkgerichte jongerenconsulent. Dit gebeurt als de jongere uitgeschreven is op school.
Deze jongerenconsulent gaat ook op huisbezoek (in coronatijd 'voordeurbezoek').
De wijkgerichte consulent onderzoekt of de jongere ondersteuning nodig. Ondersteuning bij een volgende stap naar onderwijs, werk of iets anders wat past bij de jongere.

De wijkgerichte consulent bouwt en versterkt het netwerk van jongerencoaches, opbouwwerkers en welzijnsorganisaties in de wijk.

Het RMC Rotterdam nauw samen met het Jongerenloket en andere in- en externe betrokken partners.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het RMC Rotterdam? Neem dan contact op via rmc@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

We werken volgens de LPW en de RMC-regelgeving. Om dat goed te kunnen doen werken we met persoonsgegevens. Wat we met uw gegevens doen kunt u lezen op de pagina Uw gegevens.