Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 16 min

Projecten Stevige Start

De gemeente Rotterdam werkt samen met de professionals en organisaties uit het medische en sociale domein om Rotterdamse kinderen een stevige start in het leven te geven.

Op deze pagina zijn de initiatieven van Stevige Start - voor professionals verzameld.

Geen kwetsbare zwangere meer missen

De coalitie Stevige Start wil alle zwangeren in kwetsbare omstandigheden in beeld hebben om hulp te kunnen bieden. Initiatieven hiervoor zijn Risicosignalering en Connect2Grow.

Onderwerpen

De weg naar passende zorg vinden

Het aanbod aan zorg is groot. Zorgpaden en het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam helpen de zorgverlener in de geboortezorg om de weg te vinden naar passende zorg.

De cliënt centraal

Op verschillende manieren werkt de coalitie Stevige Start aan het verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling en met (aanstaande) ouders.

Zwangerschapsgesprek

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond is 1 juli 2022 gestart met het uitvoeren van het zwangerschapsgesprek. Dit is het wettelijk prenataal huisbezoek voor zwangeren en hun gezin in een kwetsbare situatie.

Het zwangerschapsgesprek is bedoeld voor zwangeren en/of hun gezin die in aanvulling op de verloskundige zorgverlening extra steun of hulp nodig hebben ter voorbereiding op de komt van de baby. Hierbij is samenwerking met de andere partners in de geboortezorg van groot belang. Soms hebben zwangeren vragen waar de verloskundige, gynaecoloog, huisarts of kraamzorg hen niet verder bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld over de (thuis)situatie, gevoel van stress en balans vinden tussen ouder en partner zijn. Of misschien twijfelt de zwangere hoe zij een goede ouder kan zijn. CJG Rijnmond helpt hierbij.

Samen ondersteuning zoeken

Een jeugdverpleegkundige van het CJG bezoekt de zwangere thuis. Het gesprek kan ook op een CJG-locatie of via (beeld)bellen plaatsvinden. De jeugdverpleegkundige bekijkt met het gezin de situatie en de risico’s en beschermende factoren. Als uit het gesprek blijkt dat er ondersteuning nodig is, dan bekijkt de jeugdverpleegkundige samen met de zwangere en/of het gezin wat het beste past.

Aanmelden

Een zwangere aanmelden voor het zwangerschapsgesprek kan makkelijk, snel en gratis in Rotterdam via het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam. Een zwangere kan ook zichzelf aanmelden.

Meer informatie over het prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

Kraamzorg

Kraamzorg is onmisbaar voor de ondersteuning van gezinnen bij een gezonde start na de geboorte. In Rotterdam kunnen zwangeren hiervoor een vergoeding aanvragen.

Aanbod, nieuw of in ontwikkeling

De coalitie Stevige Start werkt mee aan verschillende initiatieven die kwetsbare zwangeren ondersteunen.

De Sleutel van Rotterdam

De Sleutel van Rotterdam is een cadeautje van de gemeente Rotterdam voor een pasgeboren kindje.

Meer informatie

Wilt u als professional meer informatie over Stevige Start? Stuur dan een e-mail naar stevigestart@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.