Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

MvR voor professionals

Ieder kind heeft het recht op een gezonde en kansrijke start. Moeders van Rotterdam zet zich in voor (aanstaande) moeders die tijdens hun zwangerschap stress ervaren op verschillende leefgebieden.

Denk aan problemen met bijvoorbeeld financiën, huisvesting en gezondheid. Samen met de moeder wordt gewerkt aan haar situatie. Met als doel haar stress te verminderen en een gezonde start te creëren voor de baby.

Om minder stress te ervaren is het belangrijk dat de basis op orde is. Na aanmelding brengt de professional van Moeders van Rotterdam de hulpvragen van moeder in kaart en stelt een plan van aanpak op. Samen met moeder werkt zij gedurende het begeleidingstraject aan de gestelde doelen tijdens huisbezoeken. De professional staat naast moeder en kan ook mee naar belangrijke afspraken zoals ziekenhuisafspraken, controles bij de verloskundige, enzovoort.

Ontwikkeling van de baby

Moeders van Rotterdam vindt het belangrijk dat moeder niet alleen aan haar problemen denkt, maar ook stil kan staan bij de ontwikkeling van haar baby. Daarom wordt, naast het op orde brengen van de basis, in de begeleiding ook aandacht besteed aan het aanleren van opvoedvaardigheden en kennis zodat moeder (en haar partner) de ontwikkeling van hun kind(eren) optimaal kunnen stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van de door Moeders van Rotterdam ontwikkelde dagboeken.