Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Frontlijn

Het gemeentelijk projectenteam Frontlijn biedt hulp aan op verschillende gebieden.

 • jeugdhulp en hulp bij ontwikkeling van het kind
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • gezondheid
 • wonen

Dit doet Frontlijn met verschillende afdelingen binnen de gemeente en partners in het maatschappelijke veld. Gevraagd en ongevraagd zoekt het naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Medewerkers van Frontlijn ontdekken bijvoorbeeld een probleem of kans in de hulp- of dienstverlening voor de kwetsbare Rotterdammer en bedenken daar een oplossing voor. Frontlijn ontwikkelt effectieve methodieken of werkwijzen. Deze methodieken worden via wetenschappelijk onderzoek erkend. De Innovatieplatforms van Frontlijn onderzoeken in een bepaalde periode of het idee haalbaar is om verder te ontwikkelen in een zelfstandig project. Samenwerking met partijen binnen de gemeente en partners in het maatschappelijke veld is daarbij belangrijk. Frontlijn heeft geen loket, medewerkers gaan de wijk in om mensen thuis te begeleiden. Via training en coaching zorgt Frontlijn dat de bewoners vaardigheden aanleren en zelfredzaam worden.

Wilt u meer informatie over Frontlijn? Of bent u op verkenning wat Frontlijn voor u kan betekenen? Vraag de folder en/of meer informatie aan via frontlijnmo@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Innovatieplatforms en projecten van Frontlijn

In IJsselmonde en Delfshaven is een structurele inzet van Frontlijn in de vorm van Innovatieplatforms. Wij begeleiden bewoners die door andere (welzijn)partners zijn doorverwezen naar Frontlijn. Ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en gezinssamenstelling. De bewoners wonen in de wijken van deze gebieden en passen in de projecten voor het ontwikkelen van een nieuwe methodiek/werkwijze.

Wilt u meer weten over de Innovatieplatforms? Vraag de folder op via frontlijnmo@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Moeders van Rotterdam

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam. En is het doel de kansen op een gezonde zwangerschap, een gezonde en veilige kraamperiode en een goede start voor het kind te vergroten. Het is de bedoeling met de doorontwikkeling van het programma een effectief bewezen interventie te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma en de samenwerking met stedelijke instellingen ligt bij Frontlijn. Het Erasmus MC (afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde) voert het begeleidende wetenschappelijke onderzoek uit.

Stichting De Verre Bergen is financier van het programma en het wetenschappelijke onderzoek. Meer informatie op de pagina Moeders van Rotterdam.

Tweebosbuurt

Het project Tweebosbuurt houdt in het bezoeken van 700 huizen in de Tweebosbuurt (Feijenoord) die te maken hebben met de verandering van deze buurt. Het team van Frontlijn heeft als doel om de hulpvragen die de bewoners hebben in kaart te brengen en hen te helpen hierbij.

Daarnaast is het ook de bedoeling om op lange termijn een werkwijze te hebben, die de gemeente kan inzetten bij herstructureringen van wijken in Rotterdam, gebaseerd op ervaringen van het project Tweebosbuurt.

Vindplaats Schulden (VPS)

Het is van groot belang om mensen met schulden in een vroeg stadium te benaderen. Vooral in de fase van opbouw van die schulden. Het is belangrijk om hen bewust te maken en hulp aan te bieden bij het aanpakken hiervan. Niet alleen mensen met schulden maar ook schuldeisers en de overheid hebben baat bij het voorkomen of zo snel mogelijk aanpakken van schulden. Het project VPS houdt in dat Frontlijn mensen benadert en hulp aanbiedt met 1 of 2 maanden betalingsachterstand bij een of meerdere leveranciers. Leveranciers van energie, zorgverzekering, water en woningcorporatie. Bij enkelvoudige financiële problemen ondersteunt Frontlijn de mensen. Bij meervoudige problematiek verzorgen de Wijkteams de ondersteuning. Het doel is om te onderzoeken of een bepaalde combinatie van signalen zulke goede resultaten, geeft dat mensen met betalingsachterstanden ondersteuning accepteren om het verder oplopen van schulden te voorkomen.

Methodieken (werkwijzen) en succesvol overdragen

Bij gevraagde en ongevraagde opdrachten legt Frontlijn voordat project begint, opdrachtgeverschap, eigenaarschap en financiering vast. Al vroeg wordt de eigenaar betrokken bij het proces.

Het Administratief Juridisch Team (AJT), Amigo’s en Samen Leren zijn methodes en werkwijzen die de afgelopen jaren ontstaan, ontwikkeld en uitgevoerd zijn door Frontlijn.

 • Administratief Juridisch Team (AJT)
  De theorie van de schaarste is aanleiding geweest om het AJT te ontwikkelen. Veel van de kwetsbare Rotterdammers die in begeleiding komen bij Frontlijn, hebben problemen op financieel gebied en ervaren (ook) hierdoor veel stress. Het AJT brengt binnen 8 weken de complete administratie op orde, brengt voorliggende voorzieningen in beeld en vraagt voorzieningen aan waar nog geen gebruik van is gemaakt. Verder regelt het AJT (samen met de cliënt) alle zaken die nodig zijn om bij de Kredietbank Rotterdam (KBR) of een andere schuldhulpverleningstraject aan te kunnen melden. Het AJT is inmiddels succesvol overgedragen (geborgd) bij het KBR en gaat verder onder de naam Expertise Team Financiën (ETF).
 • Amigo's
  De methode Amigo’s richt zich op schoolgaande kinderen (8-13 jaar) met psychosociale problemen om samen met hun ouders en leraren deze problemen te verminderen. Amigo’s (jeugdhulpverleners) bieden deze kinderen persoonlijke begeleiding aan onder schooltijd op school om dit te bereiken. Samen werken ze aan speciaal op het kind afgestemde psychosociale vaardigheden, waar het kind, zijn/haar ouder(s) en leerkracht achterstaan en ook aan meehelpen. Het laagdrempelige karakter zorgt ervoor dat veel ouders en kinderen openstaan voor de begeleiding.
 • Samen Leren
  De methode Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Het doel is om de resultaten van kinderen op school te verbeteren door met ouders samen te kijken hoe zij thuis hieraan kunnen meehelpen.

Amigo's en Samen Leren zijn inmiddels succesvol overgenomen door organisaties Sol en Indigo.

Aanmelden. Link opent een externe pagina voor Samen Leren en Amigo’s loopt via Sol en Indigo. Bel voor meer informatie naar 088 357 17 00.

Voor studenten

Het werken met studenten levert een verfrissende blik en nieuwe energie op. Bij uitstek geschikt om 'breed' te kijken en problemen of kansen in de uitvoering te signaleren. Vanuit de hogescholen is er altijd een actieve inbreng van kennis via de betrokken docenten. Dit is onder andere een belangrijke factor om de kwaliteit van de werkzaamheden vast te houden. Onder begeleiding van een ervaren medewerker worden studenten tijdens hun stage opgeleid tot aankomend professional.

Stage lopen bij Frontlijn

Wil jij wat betekenen voor de kwetsbare inwoners van Rotterdam? Werk je graag met mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden? En wil jij meehelpen aan het versterken van hun vaardigheden om uit die moeilijke situatie te komen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor de februari en september instroom zoekt Frontlijn stagiairs voor de twee Innovatieplatforms en het project Moeders van Rotterdam.

Wij verwachten van je dat je zelf aan de slag gaat. Het team van professionals staat altijd klaar om je te begeleiden. Je werkt mee aan nieuwe, innovatieve werkwijzen, werkt goed samen met collega’s en bent niet bang om fouten te maken.

Regelmatig vindt er coaching on the job plaats waardoor wij een goed beeld krijgen van hoe jij in de praktijk acteert en je kunnen voorzien van gerichte feed­back. Door een stage bij Frontlijn word je gedwongen om je eigen visie te ontwikkelen op het werk en ervaar je hoe complex het werk binnen het sociale domein kan zijn.

Voor meer informatie kijk op Werkenvoorrotterdam.nl/stages. Link opent een externe pagina.