Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Lumiere

Ontwikkelaars Manhave en VORM pakken samen de herontwikkeling op van het complex waar ooit de bekende bioscoop Lumière was gevestigd, op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan.

De ontwikkeling voorziet in 263 huurappartementen met loggia’s en veel gemeenschappelijke voorzieningen en buitenruimten, zoals een dakterras, spa & wellness en een filmzaal. Verder is er ruimte voor kantoren, winkels en horeca. Het college stelde op 15 december 2020 de uitgangspunten vast waarmee de initiatiefnemers het plan verder kunnen uitwerken.

Ter inzagelegging bestemmingplan

Het (ontwerp)bestemmingsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning liggen tot en met 1 februari 2024 ter inzage:

Digitale informatiebijeenkomst

Op woensdag 17 januari 2024 organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over de ter inzagelegging. Dit is van 19.30 tot 20.30 uur via MS Teams.

Er wordt een korte presentatie gegeven over de plannen voor Lumière en wat er met het bestemmingsplan wordt vastgelegd.
Na de presentatie is er mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden kan per e-mail: lumiereSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Na uw aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen.

Het project

In het gebouw van de voormalige bioscoop, in het bezit van Manhave Vastgoed, zijn nu nog winkels, horeca en een sportschool gevestigd. De herontwikkeling omvat de bouw van een hoogbouwtoren aan de Lijnbaanzijde en een afwisseling van bebouwing, hofjes en een route door het Lijnbaanhof.  Het plan combineert wonen, ondernemen en recreatie. Er wordt gekeken naar meer groen en naar meer verblijfsruimte buiten, bijvoorbeeld op daken en terrassen.

De ontwikkeling moet positief bijdragen aan de uitstraling, het leefklimaat en de programmatische balans van de omgeving. KAAN Architecten uit Rotterdam, onder andere bekend van de Zalmhaventorens, is verantwoordelijk voor het ontwerp. De initiatiefnemers voegen het vastgoed toe aan hun eigen portfolio en bewaken daarmee de exploitatie (verhuur) en de kwaliteit op langere termijn.

Lumière krijgt een hoogbouw waarbij nu gedacht wordt aan een hoogte van 153 meter. Dit past binnen de hoogbouwvisie van Rotterdam, in de toekomst volgen meer hoogbouw projecten rondom Weena/Hofplein/Rotterdam Central District.

Aansluiting op de omgeving

Lumière sluit aan op het Rijksmonument Lijnbaanensemble, maar maakt er formeel geen onderdeel van uit. Het Lijnbaanensemble bestaat uit de winkelstraat Lijnbaan, de eerste autovrije winkelstraat in Nederland, en acht Lijnbaanflats die samen een stedenbouwkundig geheel vormen. In het ontwerp van Lumière wordt onder meer rekening gehouden met het voetgangersgebied en nabijgelegen flat City House. Plan Lumière maakt onderdeel uit van de hogere bebouwing rondom Weena, Hofplein en in het Rotterdam Central District (RCD). Verder moet het plan de verbinding tussen de verschillende gebieden in de binnenstad verbeteren, onder andere met een looproute door het binnengebied.

Visie gemeente

Een dergelijke herontwikkeling past bij de kosmopolitische en vernieuwende stad die Rotterdam is en biedt kansen om de ambities van de stad en het betreffende gebied te versterken.

De gemeente omarmt initiatieven die het woonaanbod in het centrum vergroten en daarmee zorgen voor een levendigere binnenstad. Het college heeft vastgesteld dat minimaal dertig procent van de woningen in plan Lumière bestemd is voor middenhuur. Daarnaast past hoogbouw in de hoogbouwvisie die de gemeente heeft opgesteld voor de komende jaren. De bestaande horeca in de omgeving blijft bestaan. Er worden geluidsonderzoeken gedaan die als basis dienen voor geluidswerende maatregelen. De gemeente Rotterdam komt volgend jaar met een nieuw besluit om wonen en horeca in het stadscentrum goed naast elkaar te laten functioneren.

Bestemmingsplanprocedure en planning

Op 15 december 2020 heeft het college de Nota van Uitgangspunten vastgesteld, met de voorwaarden waar de ontwikkeling aan zou moeten voldoen. Nu kunnen de initiatiefnemers hun ontwerp starten en na goedkeuring vanuit de gemeente de procedures en vergunningstrajecten inzetten om in de toekomst nieuwbouw te kunnen realiseren.

Waarschijnlijk kunt u het (ontwerp) projectbestemmingsplan in het vierde kwartaal inzien (ter inzagelegging). Rond deze periode is inspraak mogelijk en kunnen eventuele bezwaren/zienswijzen worden ingediend. Zodra de plannen zijn afgerond worden de omwonenden en omliggende ondernemers opnieuw geïnformeerd en wordt er een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd. In het derde kwartaal van 2023 verwachten wij dat er meer bekend wordt over het vervolgtraject.

Meer informatie

Hebt u een vraag over dit project? Stuur dan een e-mail aan lumiereSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie is ook te vinden op de website Lumieretoren.nl.. Link opent een externe pagina

Complex waar ooit de bekende bioscoop Lumière was gevestigd, op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan.
Een impressie van de nieuwe woontoren Lumiere. Beeld: Vivid Vision/Ossip van Duijvenbode/KAAN architecten