Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Waterside

Waterside 1 ligt in het Rotterdamse stadsdeel Oud-IJsselmonde en is eind jaren ’90 gebouwd. Waterside 2 is in aanbouw en wordt in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. Het bestemmingsplan van Waterside 3 is vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Start bouw Waterside 3 is gepland in 2024.

Waterside 2

Het plan

Bij Waterside 2 gaat het om de bouw van 124 woningen aan het oude havenhoofd ten westen van de Flying Dutchmanstraat. Er komen huurwoningen in de middeldure en duurdere prijsklasse. Het bouwblok sluit aan op de bestaande woningen van 3 lagen in de Flying Dutchmanstraat. Gelijkmatig stijgen de verdiepingen aan naar maximaal 10 aan de rivierkant.  Er is veel aandacht naar de architectuur gegaan en men denkt aan een groene binnentuin.

Vergunningverlening

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor Waterside 3 in september 2023 vastgesteld.

Planning

De bouw van Waterside 2 is in volle gang. De woningen worden in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. We verwachten dat de bouw van Waterside 3 start in 2024.

Waterside 3

Het plan

Waterside 3 is een appartementengebouw naast de Van Brienenoordbrug. Het ligt aan het oostelijk oude havenhoofd, dicht bij het Oude IJsselmondsehoofd.
In de 70 meter hoge toren komen 176 huurappartementen in de middeldure en duurdere prijsklasse.
Deze toren is de laatste van de rij torens in Waterside en vormt de overgang naar de nog grotere schaal van de Van Brienenoordbrug.
Er is veel nagedacht over de stedenbouwkundige aansluiting op de omgeving en de architectuur van het gebouw zelf. Het ontwerp van de toren wordt verzorgd door Barcode Architecten, de openbare ruimte wordt net als Waterside 2 ontworpen door Felixx.

Vergunningverlening

Voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor Waterside 3 is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De basis daarvoor is de Nota van Uitgangspunten. Deze is vastgesteld in 2020. U kunt ze opvragen via het e-mailadres waterside@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten is het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Er kan niet meer worden gereageerd op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen/reacties zijn in behandeling genomen en worden momenteel beantwoord. 

De gemeenteraad kan tot vaststelling van het bestemmingsplan overgaan als er geen zwaarwegende bezwaren zijn. Tot 6 weken na vaststelling van het bestemmingsplan is het nog mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State. 

Planning

Waarschijnlijk begint de bouw van Waterside 3 in het voorjaar van 2024.

Buitenruimte Waterside 1 – 2 – 3

Gezamenlijk doel

We hebben samen met de ontwikkelaars van Waterside 2 en 3 gezegd dat we samen de openbare ruimte willen inrichten van beide ontwikkelingen. En van het tussengelegen gebied, in bezit van Rijkswaterstaat (RWS) en Waterschap Hollandse Delta (WSHD).
Ook dit ontwerp wordt door Felixx gedaan.

We praten met RWS en WSHD om dit stuk te kopen of te huren, voor de inrichting van de openbare ruimte.
De openbare ruimte bij Waterside 1 is voor een deel al opnieuw ingericht. De tweede fase volgt.
Ook deze sluit aan op de openbare ruimte van Waterside 2, Waterside 3 en het tussengelegen gebied van RWS en WSHD.

Het doel is dat de oevers een prettige verblijfsplek worden. Dat er een plek komt waar gespeeld kan worden. En dat de nieuwe inrichting uitnodigt tot recreëren en ontmoeten.
De IJsselmondse rivieroevers worden een prettig ingericht openbaar gebied om te wandelen en te ontspannen.

Vragen en antwoorden

Voorlopig ontwerp Waterside 2, schetsontwerp Waterside 3 en tussengebied

Op 12 april 2023 hebben we tijdens een informatieavond het schetsontwerp laten zien van de inrichting van de openbare ruimte en kade Waterside 2 en het gebied van RWS en WSHD. Voor Waterside 3 is het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte getoond. Over deze ontwerpen zijn vragen gesteld die we hieronder beantwoorden.

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar waterside@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.