Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Onderwijs Laan op Zuid

In 2026 komt er een nieuw schoolgebouw in ontwikkelgebied Parkstad. Tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid verschijnt een complex voor bijna 4.000 studenten en leerlingen.

Het is een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs. En een mooie aanvulling op het onderwijsaanbod op Zuid. In het nieuwe gebouw komen opleidingen van de Hogeschool Rotterdam én een nieuwe school voor havo en vwo.

Bijeenkomst voor omwonenden

Inmiddels is er een eerste (concept)ontwerp gemaakt voor het nieuwe gebouw. Het ontwerpteam, onder leiding van architectenbureau cepezed, presenteerde dit op 13 december 2022 aan omwonenden. Omwonenden worden regelmatig op de hoogte gehouden over het nieuwe gebouw én over de plannen voor de ruimte rondom het gebouw. Heeft u een vraag, een suggestie of wilt u informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onderwijsloz@rotterdam.nl.

Conceptontwerp nieuwbouw Laan op Zuid impressie. Foto: Architectenbureau Cepezed

Vragen en antwoorden

  • 3.000 studenten van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en het kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam
  • 800 havo- en vwo-leerlingen in een nieuwe school van scholengroep Nieuw Zuid van Stichting BOOR.

Voortgezet en hoger onderwijs samen in een gebouw heeft voordelen voor iedereen. Middelbare scholieren maken zo tijdens hun schooltijd al kennis met het hoger onderwijs. Voor de hogeschool is het prettig dat studenten het gebouw en de school al kennen.

Het nieuwe scholencomplex verbindt de Kop van Zuid met Parkstad. Twee gebieden met heel verschillende karakters. Langs de Laan op Zuid liggen kantoren, appartementen en voorzieningen. Parkstad is meer op wonen gericht. Het gebouw is goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.

De exacte plek van het nieuwe gebouw is op het huidige Spoorweghavenplein, omringd door de Laan op Zuid, het Zuiderspoorpad, de Zuiderspoorstraat en Hillekopplein.

Het gebouw wordt maximaal 60 x 50 meter. De lijnen van de omliggende gebouwen worden hierbij aangehouden.

Het is belangrijk dat dit nieuwe schoolgebouw er komt. Er komen veel nieuwe leerlingen en studenten in deze buurt. In de omgeving worden namelijk duizenden nieuwe woningen gebouwd.
De gemeente en de schoolbesturen willen graag voldoende middelbare scholen op Zuid. Zij werken daarom al vanaf 2018 samen via de Overeenkomst VO op Zuid (Onderwijs010.nl). De doelen van de overeenkomst zijn:

  • meer plek voor leerlingen
  • betere gebouwen
  • scholen beter gespreid door de wijk
  • makkelijker kunnen overstappen naar een ander onderwijsniveau.

Een nieuwe havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is een van de afspraken. Met dit plan komt daar nu ruimte voor.
De gemeente Rotterdam en de onderwijspartners willen meer hoger onderwijs op Zuid.

De exacte hoogte van het gebouw is nog niet bekend. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden is een maximale hoogte van 40 meter meegegeven, dit is ook de maximale hoogte die in het bestemmingsplan is vastgesteld.

In de afgelopen tijd vond er een Europese aanbesteding plaats om het juiste ontwerpteam (bestaande uit een architect en diverse adviseurs) voor het nieuwe gebouw te vinden. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Het winnende team is bekend en staat onder leiding van architectenbureau cepezed.

Het eerste schetsontwerp sluit goed aan bij de bestaande bebouwing. In het gebouw valt aangenaam indirect daglicht binnen. Het gebouw is duurzaam door onder andere daktuinen, houten gevels, zonnepanelen en het omgaan met (regen)water. Maar vooral ook door een zorgvuldig ontwerp, dat een circulaire bouw mogelijk maakt, met gebruik van biomaterialen en materiaalbesparing.

In de komende maanden worden de schetsen afgerond tot een volwaardig schetsontwerp, dat wordt later dit jaar ook aan omwonenden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Het definitieve ontwerp wordt uiteindelijk gebruikt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.  

In het bestemmingsplan is altijd al rekening gehouden met bebouwing op deze locatie. Daarom is het bouwen van het schoolgebouw op deze plek mogelijk. Het is eind 2022 voor iedereen mogelijk om te reageren op het ontwerp van het gebouw. Via deze webpagina blijft u op de hoogte van de planning en de officiële procedures.

De bouw van de school past binnen het bestemmingsplan, maar het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verlening van de omgevingsvergunning. De gemeente kan de omgevingsvergunning echter alleen maar terugdraaien om 'gegronde redenen'. Een gegronde reden kan zijn dat het bouwen niet past binnen het bestemmingsplan of dat het gebouw niet voldoet aan wettelijke eisen of welstandseisen. Wanneer de omgevingsvergunning wordt aangevraagd is nu nog niet bekend.

Omwonenden worden betrokken bij de inrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe gebouw. Hiervoor wordt een zogenoemd ‘inrichtingsplan’ gemaakt. Denk aan de aanleg van straten, het groen, de verlichting en bereikbaarheid, waaronder het parkeren van auto’s en fietsen. Er is al veel informatie opgehaald in de eerdere bijeenkomst van mei 2022. In oktober 2022 vindt een vervolgbijeenkomst plaats.

Heeft u hier nu al een vraag of opmerking over? E-mail ons dan op afrikaanderwijkSO@rotterdam.nl. Zet bij het onderwerp 'Buitenruimte Onderwijslocatie Laan op Zuid'.

Op de huidige locatie is geen plaats meer voor het sportveldje. Voor het ontwerp van de buitenruimte kunnen bewoners meedenken, een onderdeel hiervan zijn ook de speelplekken voor kinderen in de verschillende leeftijden.

In de voorgaande ontwikkelplannen daterend vanuit 1992 was al bekend dat er op deze locatie een gebouw kwam. Voor stichting BOOR was deze locatie al sinds 2015 bekend. Begin 2021 werd het definitieve besluit genomen dat stichting BOOR en Hogeschool samen zouden gaan op deze locatie.

Hogeschool Rotterdam biedt hogere beroepsopleidingen in bijna alle richtingen. Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten. Lees meer op de website Hogeschoolrotterdam.nl.

Stichting BOOR verzorgt in Rotterdam:

  • het openbaar (speciaal) basisonderwijs
  • het voortgezet (speciaal) onderwijs.

In totaal heeft BOOR ongeveer 75 scholen. Elke dag krijgen ongeveer 30.000 leerlingen daar les. Op de Laan op Zuid komt een nieuwe school voor havo en vwo. De naam is nog niet bekend. Lees meer op de website Boorbestuur.nl

Wanneer?

Wat?

September 2022 Het ontwerpteam start met het ontwerp van het gebouw.
Oktober 2022 Buurtgesprek met omwonenden over toekomstige buitenruimte.
December 2022 Bijeenkomst met omwonenden over het ontwerp van het gebouw.
Voorjaar 2024 De bouw start.
Zomer 2026 Het gebouw is klaar.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het nieuwe onderwijsgebouw? Stuur dan een e-mail naar onderwijsLOZ@rotterdam.nl.