Loket
Gepubliceerd op: 16-11-2016
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/
Ga naar de hoofdinhoud

Belastingen

Hier vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, maar ook uw WOZ-waarde.

Afspraak maken

In de stadswinkels kunt u langskomen op afspraak of voor sommige producten zonder afspraak.

Akte of uittreksel

U heeft een akte van de burgerlijke stand of een uittreksel uit de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) nodig. Lees eerst de informatie voordat u een aanvraag doet.

Parkeren

Hier vindt u alle informatie over het parkeren van uw auto in Rotterdam. Op straat, in garages of op parkeerterreinen.

Uitkering en toeslag

Bezwaar maken

U kunt een bezwaar indienen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, een belastingaanslag of parkeerboete.

Melding buitenruimte en corona noodverordening

Ziet u mensen die zich niet houden aan de noodverordening covid-19? Of is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? U kunt hiervan een melding maken bij de gemeente.

Melding, vraag of klacht

Wat wilt u ons laten weten? Geef het door aan de gemeente. Bij spoed belt u naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Subsidies

Online subsidie aanvragen kan voor activiteiten, die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk is vaak toestemming nodig van de overheid.

Privacy en persoonsgegevens

U kunt een aanvraag indienen voor het inzien of aanpassen van uw persoonsgegevens.