Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Aanmelden parkeren bezoek en mantelzorgers

Meld bezoekers en mantelzorgers aan op uw bezoekersparkeervergunning of mantelzorgparkeervergunning.

U heeft uw contractnummer en pincode nodig om uw bezoek of mantelzorger aan te melden. Ook moet u weten welke parkeerzone u kunt gebruiken. Het makkelijkst om uw bezoekers of mantelzorger aan te melden gaat via de app. Klik op de knop 'Bezoek aanmelden met de app'.

Als het niet lukt met de app

Lukt het met de app niet, of kunt u de app niet downloaden?
Dan kunt u zich ook aanmelden via de parkerenwebsite. Link opent een externe pagina.

Komt u er ook met internet niet uit? Meld uw bezoek dan aan via 14 010.

Bezoek aanmelden via 14 010

Houdt uw contractnummer en pincode bij de hand.

 • Kies in het welkomstmenu voor Parkeren.
 • Voor aanmelden of afmelden van bezoekers toets: 1.
 • Dan volgt een automatisch keuzemenu.
 • Toets uw 7-cijferige contractnummer in.
 • Toets daarna uw pincode in.
 • Vervolgens wordt uw parkeerzone gevraagd. Toets deze in.
 • Wilt u een Nederlands kenteken aanmelden, toets: 1.
 • Wilt u een buitenlands kenteken aanmelden, toets: 2.
 • Spreek tenslotte het kenteken in.
 • De parkeeractie start direct.

Parkeeractie stoppen

 • De parkeeractie stopt pas als er geen betaald parkeren meer geldt.
 • Wilt u het bezoekersparkeren eerder stoppen? Bel dan nog een keer om de parkeeractie te beëindigen.

U betaalt voor het bellen naar 14 010 het lokale tarief.

Kosten

De bezoekersparkeervergunning en de mantelzorgparkeervergunning zijn gratis. U kunt per vergunning voor maximaal 500 uur (3.000 eenheden) per kalenderjaar aanmelden. Als alle eenheden zijn verbruikt, is het niet mogelijk om eenheden bij te kopen.

 • Voor bezoekers betaalt u in 2023 € 0,11 per gebruikte eenheid van 10 minuten. De gemaakte kosten worden om de 3 maanden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.
 • Voor mantelzorgers betaalt u niets.

Gebruikte eenheden

Via uw persoonlijke pagina. Link opent een externe pagina bekijkt u de gebruikte eenheden en het  betalingsoverzicht.

Voor wie is het

Voor bewoners van Rotterdam die een bezoekersparkeervergunning of een mantelzorgparkeervergunning hebben.

Voorwaarden

Handleiding Rotterdam Bezoekers Parkeren (RBP)

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen