Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Parkeervergunning voor mantelzorger aanvragen

Met een parkeervergunning parkeert uw mantelzorger gratis bij u in de buurt.

U kunt uw parkeervergunning voor mantelzorger online of per post aanvragen. Kies ook voor 'Online aanvragen' als u de parkeervergunning wilt aanpassen.

Online aanvragen. Link opent een externe paginaPer post aanvragen

Voor wie is het

 • U woont in een betaald parkeergebied.
 • U staat ingeschreven in Rotterdam op het adres waar u woont.
 • U hebt een geldige Indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
  Of een schriftelijk besluit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waaruit blijkt dat u mantelzorg ontvangt of hulpbehoevend bent.

Aantal uren gratis parkeren

 • U parkeert per eenheid van 10 minuten.
 • U krijgt 4.500 eenheden per kalenderjaar. Dit is gelijk aan 750 uur.
 • Uw saldo bestaat uit het aantal eenheden, niet het aantal minuten.
 • Als alle eenheden zijn verbruikt, kunt u geen eenheden bij kopen.

Kosten

Het aanvragen van een parkeervergunning voor mantelzorgers is gratis.

Hoelang duurt het

 • Online aanvraag: 6 werkdagen 
 • Aanvraag per post: 4 weken

Parkeervergunning opzeggen

U kunt de parkeervergunning online en per post opzeggen.

Zo zegt u de parkeervergunning op per post:

 1. Print het formulier 'Opzeggen parkeervergunning' en vul het in.
 1. Maak een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. 
 2. Stuur het formulier en de kopie van uw identiteitskaart of paspoort naar:

  Gemeente Rotterdam
  Publiekszaken
  Postbus 70013
  3000 KR Rotterdam

Bezwaar

Bent u het niet eens met de afwijzing van de parkeervergunning, maak dan bezwaar.

Contact

Hebt u vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen