Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Parkeervergunning voor bezoekers aanvragen

Uw bezoek parkeert voor een lager bedrag als u een parkeervergunning voor bezoekers hebt.

U kunt uw parkeervergunning voor bezoekers online of per post aanvragen. Kies voor 'Online aanvragen' als u uw parkeervergunning wilt aanvragen of aanpassen.

Online aanvragen. Link opent een externe paginaPer post aanvragen

Voor wie is het

U kunt 1 parkeervergunning voor bezoekers aanvragen per adres.

Voor deze parkeervergunning gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in een betaald parkeergebied.
 • U staat ingeschreven op het adres waar u woont.

Bedrijven kunnen geen bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Kosten

Kosten parkeervergunning

 • Het aanvragen van de parkeervergunning voor bezoekers is gratis.
 • De parkeervergunning voor bezoekers zelf is ook gratis.

Kosten parkeren

 • Uw saldo bestaat uit het aantal eenheden. Een eenheid staat gelijk aan 10 minuten.
 • U krijgt 3.000 eenheden per kalenderjaar. Dit staat gelijk aan 500 uur.
  Bij het verlengen van de parkeertijden krijgt u geen eenheden (uren) extra.
 • U betaalt € 0,11 per gebruikte eenheid van 10 minuten.
 • Als alle eenheden zijn verbruikt, kunt u niet bijkopen.
 • De kosten worden om de 3 maanden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.
 • U kunt de kosten van een andere rekening laten afschrijven door dit schriftelijk door te geven via het formulier ‘Machtiging bezoekerspas’.

Hoelang duurt het

Hebt u uw aanvraag of aanpassing online doorgegeven? U krijgt uw bezoekersparkeervergunning binnen 1 werkdag.

Hebt u uw aanvraag of aanpassing per post doorgegeven? De verwerking duurt 6 weken.

Parkeervergunning per post opzeggen

 1. Print het formulier 'Opzeggen parkeervergunning' en vul het in.
 2. Maak een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. 
 3. Stuur het formulier en de kopie van uw identiteitskaart of paspoort in een envelop naar:

  Gemeente Rotterdam
  Publiekszaken
  Postbus 70013
  3000 KR Rotterdam

Bezwaar

Is uw aanvraag parkeervergunning voor bezoekers afgewezen?
Bent u het niet eens met deze afwijzing, dan kunt u bezwaar maken. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.

Veelgestelde vragen