Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Duiven

Veel Rotterdammers genieten van duiven, op pleinen of bij een fontein. Anderen noemen duiven vliegende ratten.

Stadsduiven horen bij de stad. Ze voelen zich er thuis en kunnen er op eigen kracht heel goed overleven. De duiven vinden echter zoveel extra voedsel op straat, dat ze zich in razend tempo voortplanten. Een te grote duivenpopulatie zorgt voor overlast.

  • Voer de duiven niet, zij vinden zelf genoeg en gezond voedsel.
  • Voorkom dat zij op uw balkon kunnen overnachten of zelfs een nest kunnen maken, bijvoorbeeld achter meubeltjes en plantenbakjes.
  • Haal het begin van nesten weg. Let op: nesten met eieren of jonge vogels weghalen, is wettelijk verboden.
  • Breng duivenwering aan. Hiervoor bestaan materialen zoals pinnen en gaas. Afdeling plaagdierbeheersing van de gemeente kan duivenwering op uw pand aanbrengen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huiseigenaar. U kunt ook een driedimensionale vlieger in de vorm van roofvogel of een plastic roofvogel op het balkon plaatsen om te voorkomen dat duiven op uw balkon landen (roofvogels zijn natuurlijke vijanden van duiven).
  • Voorkom zo veel mogelijk het contact met duivenmest, duivenveren.

De gemeente kan bij u in de buurt voorlichtingsmateriaal verspreiden over het voeren van duiven en andere dieren. U kunt dat bespreken met de wijkregisseurs in uw wijk, belt u hiervoor 14 010. Ook kan de gemeente, tegen betaling, duivenwering aanbrengen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huiseigenaar.  

  • Woont u in een koopwoning, dan zijn de kosten voor uzelf.
  • Woont u in een huurwoning, neem dan contact op met de verhuurder van uw woning.

De gemeente Rotterdam vangt geen duiven af en haalt geen duivennesten weg.

In het centrum van Rotterdam doet de gemeente, samen met ondernemers en de Dierenbescherming, een proef met duiventillen. In het centrum en ook in enkele andere gebieden is het verboden om vogels te voeren.

Vragen en antwoorden over duiven

Duiven op straat zijn geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel kunnen zieke duiven via hun uitwerpselen ziektes zoals paratyfus verspreiden en parasieten zoals mijten en teken bij zich dragen. Ook kunnen in hun nesten allerlei insecten voorkomen, waaronder duivenluis. Maar als u bij het schoonmaken van duivenpoep en duivennesten voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, zoals handschoenen en mondkapjes, is er geen gevaar.

U kunt elke gewonde vogel zelf naar Vogelklas Karel Schot brengen. U kunt eventueel ook de dierenambulance bellen: 0900 112 00 00.

Een dode duif op straat kunt u melden via de pagina Meldingen, telefoonnummer 14 010 of de MeldR-app. De gemeente ruimt de duif dan op.

Vaak vliegt een geringde postduif, na wat rust, weer terug naar zijn eigen hok. Pas als de duif na één of twee dagen nog op zijn plaats blijft, kunt u ingrijpen. Lees hier wat u kunt doen.

Wanneer de duif ziek of gewond is, kunt u de vogel naar Vogelklas Karel Schot brengen. Eventueel belt u de dierenambulance: 0900 112 00 00.

U kunt uw buurtgenoten aanspreken en wijzen op het belang van niet voeren. Ook kunt u de gemeente verzoeken om posters en/of flyers in uw buurt te verspreiden. Bel hiervoor 14 010.

Omdat duiven hun voedsel in de natuur vinden, zoals zaden en scheuten van planten. Van verkeerd voedsel, zoals brood, patat en rijst, kunnen duiven ziek worden. Door een teveel aan eten hoeven duiven minder tijd aan voedsel zoeken te besteden. Er wordt daardoor meer gebroed en zo komen meer zwakke duiven.

Het college van Burgemeester en Wethouders kan besluiten om een voederverbod in te stellen bij u in de buurt.

Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn diverse materialen verkrijgbaar. Laat u zich adviseren welke het meest geschikt is voor uw situatie.

U mag een nest met eieren of kuikens niet verwijderen of beschadigen. Maar als de duiven zijn uitgevlogen, kunt u alsnog het nest verwijderen, anders komen de duiven naar het nest terug voor een volgende leg.

Nee, gemeente Rotterdam streeft naar een diervriendelijke en duurzame aanpak van overlastgevende dieren. Dat betekent dat we duiven niet doden.

In de stad is de inzet van roofvogels zoals slechtvalken niet zinvol. Roofvogels hebben vrije ruimte en overzicht nodig; ze raken gedesoriënteerd door veel en hoge bebouwing. Het is bovendien een heel tijdelijke maatregel. Duiven worden alleen verjaagd zolang de slechtvalk er is. Zodra de valk weg is, komen de duiven weer terug.