Stadsprojecten
Gepubliceerd op: 16-06-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsprojecten/
Ga naar de hoofdinhoud

De komende jaren komt er veel meer groen in de stad. Groene pleinen, parken en straten  waar u kunt wandelen, sporten of juist even lekker zitten. Veel mensen wonen er straks op nog geen 15 minuten lopen vandaan.

Waarom wordt Rotterdam groener? Groen is nodig. Om de stad af te koelen als het warm is en om wateroverlast te voorkomen als het hard regent. Door al dat groen komen er meer bloemen, vlinders, bijen, vogels, vleermuizen en kleine dieren zoals egels. Dat is goed voor mens en natuur.

Pleinen en parken

Het Hofplein, het Schouwburgplein en het Alexanderplein worden mooie groene pleinen met minder verkeer. De Westblaak wordt Blaakpark en in het Hofbogenpark kunt u straks tussen de toppen van de bomen lopen. In Rotterdam-Zuid komen zelfs drie nieuwe parken: het Rijnhavenpark, het Nelson Mandelapark aan de Maashaven en het Getijdenpark Feyenoord. Daar kunt u ook genieten aan het water en in het Rijnhavenpark zelfs wonen.  

Stadsakkoord

Het Stadsakkoord is een overeenkomst tussen 27 partijen. Zij trekken de komende jaren samen op om de Stadsprojecten te realiseren. De partijen komen van binnen en buiten Rotterdam. Ze hebben kennis van heel verschillende dingen zoals vervoer, financiën, werkgelegenheid, bouwen, wonen, klimaat, cultuur.

Projecten

Het Hofplein van de toekomst wordt een groen en levendig stadsplein met de iconische fontein als bruisend middelpunt. Er komen veel meer bomen. Het wordt een kleurige mix van verschillende boomsoorten, planten en heesters. Ook worden al bestaande bomen uit de Rotterdamse Stadskwekerij gebruikt. Zij krijgen zo een tweede leven op het Hofplein.

Waterberging

Door klimaatverandering komen lange periodes van droogte, afgewisseld door extreme regenval steeds vaker voor. Om zich tegen deze grillige weersomstandigheden te wapenen, wordt het nieuwe Hofplein uitgerust met een grote waterberging waarin een miljoen liter regenwater kan worden opgeslagen en gezuiverd. Dankzij deze waterberging, die deels langs en onder de Hofpleinfontein wordt geplaatst, kan het regenwater gebruikt worden voor bewatering van de groenvoorzieningen tijdens droge perioden.

Feestje voor voetgangers

Het nieuwe Hofplein moet ook makkelijker bereikbaar worden voor voetgangers. We maken een betere balans tussen fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en de auto’s. De verkeerslichten verdwijnen, er worden meerdere oversteken naar het middenplein aangelegd en het aantal rijbanen voor auto’s wordt gereduceerd. De rijbanen zullen de rechthoekige setting van het nieuwe Hofplein omsluiten. Hierdoor ontstaat een voetgangersvriendelijke ruimte in het midden van het plein rondom de bestaande fontein. Het aantal oversteekplaatsen neemt toe en er worden looproutes gecreëerd tussen de boulevards, OV-haltes en doorgangen naar achtergelegen winkelstraten. Tot slot wordt de maximumsnelheid op de omliggende rijbanen verlaagd naar 30 km per uur. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en zal geluidsoverlast terugdringen. Voor het snerpende geluid dat de trams veroorzaken op de rails, een punt waar veel omwonenden op hebben gewezen, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Romantiek, kunst en cultuur

Het nieuwe Hofplein wordt een prettige plek om te ontspannen, om even bij te tanken na het winkelen, bijvoorbeeld. Tussen de vele groenvoorzieningen zijn dan ook tal van zitgelegenheden te vinden. In de avonduren wordt het plein sfeervol verlicht. Deze pleinverlichting zal ook de drie beelden van Willem de Kooning oplichten. Deze beelden, die op dit moment op een grasveld aan de noordkant van het verkeersplein staan, krijgen een volwaardige plek in het middengebied van het plein. Het Hilton anker en het monument Executies 23-03-45 blijven eveneens bewaard. Het nieuwe Hofplein leent zich niet voor podia en grootschalige festivals op het plein zelf. In de toekomst blijft het mogelijk dat de parade van Rotterdam Unlimited het Hofplein passeert. Ook de uitloopzone van de Marathon Rotterdam blijft mogelijk op het Hofplein. Tot slot is er op het plein plaats voor kleine intieme muziekconcerten of buitenexposities en bijvoorbeeld poppentheater.

Boulevards nemen een groot deel van de publieke ruimte in onze binnenstad voor hun rekening. De Westblaak is nu vooral een drukke autoweg. Door het aantal rijbanen terug te brengen, ontstaat er veel meer ruimte voor voetgangers, fietsers en recreanten. Dit heeft een positief effect op geluid en luchtkwaliteit. Ook verlaagt het de temperatuur en ontstaat er ruimte voor het bergen van water. Als we het vrijgekomen, autoloze deel dan ook nog grotendeels aan de zonnige noordzijde van de Westblaak ontwikkelen, heeft Rotterdam straks zijn eigen Blaakpark midden in de binnenstad, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.

 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • Mogelijkheid tot grote nieuwe waterberging in de binnenstad.
 • Verlaging hittestress.
 • Verlaging geluidsniveaus tot onder grenswaarde schept mogelijkheden voor meer wonen en voorzieningen als scholen en crèches.
 • Schonere lucht.
 • Meer ruimte voor spelen, verblijven en ontmoeten.
 • Veel renovatie- en verdichtingsplannen.

Het Prins Alexanderplein wordt helemaal anders. Het wordt een stuk groener en er komt meer ruimte om te wandelen, te fietsen of lekker op een terrasje te zitten. Het Alexanderplein is het gebied rondom het OV-station Rotterdam Alexander. Hoe het precies eruit gaat zien is nog niet helemaal bekend. Op dit moment is de gemeente bezig om een plan te maken voor het ontwerp van het plein. 

Bewoners, ondernemers en bezoekers van het Alexanderplein hebben in 2021 mee kunnen denken hoe het plein eruit komt te zien. Later in 2022 is het ontwerp klaar. Ook dan kunnen zij weer reageren. 

In 2023 starten dan de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het plein. Kijk voor meer informatie op Prins Alexanderplein.

 

Op het dak van het voormalige spoorviaduct de Hofbogen komt een groen stadspark. Het Hofbogenpark gaat buurtbewoners en bezoekers uitnodigen om elkaar te ontmoeten en actief te bewegen tussen de boomkruinen. Een stadspark is erg welkom in dit deel van de stad, waar nu nog weinig groen is. Door te vergroenen wordt het gebied ook aantrekkelijk voor verschillende diersoorten en vergroening zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen. Daarnaast gaat het park wateroverlast en droogte tegen met een zelfvoorzienend watersysteem. Met de functie als stadspark krijgt de monumentale Hofbogen een nieuwe betekenis voor de stad.

In de wijken rondom de Maashaven wonen Rotterdammers dicht op elkaar. En er is nauwelijks openbaar groen. Hoog tijd dus voor een nieuw stadspark, dat voortaan het Nelson Mandelapark heet. In dit park staan beweging, ontspanning en ontmoeting centraal.  

Mede op basis van de eerdere inbreng van onder meer inwoners, ondernemers, kinderen en jongeren en binnenvaartschippers is gekozen voor een groot park dat veel groen en recreatiemogelijkheden aan Rotterdam-Zuid toevoegt. Het park wordt zeven hectare groot. Grote bomen, grasvelden en twee opvallend hoge heuvels met uitzicht over de Maashaven vormen het hart van het park. Aan de oostzijde komt een levendige stadsboulevard. Het goed bereikbare park zelf nodigt uit tot sport en spel. Er komen meerdere mogelijkheden om te wandelen en hard te lopen en samen met omwonenden wordt invulling gegeven aan zogeheten urban sports, zoals bootcamp, skateboarden, voetbal en basketbal. Op het plein voor de monumentale Maassilo is volop ruimte voor spel en kleine en grote evenementen. Tegelijkertijd blijven de ligplaatsen voor de binnenvaart en het karakter van de haven behouden – een breed gedeelde wens. Vanaf het Park Paviljoen is straks zicht over de Maashaven en de scheepvaart. Aan de westzijde komt een vlonderpad over een getijdezone, waar je twee keer per dag het stijgen en dalen van het water ervaart en van de natuur kunt genieten.

Vervolg

Op 19 januari is het Masterplan voor dit park vastgesteld door het college. Het masterplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt, onder meer in een inrichtingsplan. Daarvoor haalt de gemeente met verschillende (online) activiteiten in februari en maart op welke wensen er zijn voor de inrichting van het park. Momenteel werkt de gemeente aan een nieuw bestemmingsplan om de aanleg van een park in de Maashaven mogelijk te maken. Ook wordt dit jaar gestart met het baggeren en dempen van een deel van de Maashaven. Naar verwachting kan de inrichting van het park in 2025 beginnen.

Het Schouwburgplein is nu nog te verdelen in een plein bovenop een parkeergarage, omliggende straten, fietspad plus trottoirs en de culturele instellingen en gebouwen eromheen. In het nieuwe plan wordt het Schouwburgplein één geheel. Van de Doelen tot de Schouwburg, van de restaurants aan de Karel Doormanstraat tot de restaurants in de Hartsuykerflat. De herinrichting en materialen zijn op elkaar afgestemd, nodigen uit om te verblijven en zijn geschikt voor culturele evenementen. Het plein wordt als het ware een verlengstuk van de podia binnen. Om dit te bereiken komt er een nieuwe vloer op het dak van de parkeergarage, komt er meer groen en worden de straten om het plein aangepakt. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling en een waterbergingssysteem.

 • Plek om te verblijven
 • De plek voor evenementen in de binnenstad
 • Nieuwe fietsenstalling
 • Groene daken omliggende gebouwen
 • Van en voor alle Rotterdammers
 • Autoluwe inrichting om plein
 • Meer ruimte horeca

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. De Rijnhaven draagt bij aan de grote opgave van de stad om te verdichten. Door hoogbouw met 2.500 tot 3.000 woningen te bouwen, biedt de Rijnhaven straks mogelijkheden voor sociale huurwoningen, middeldure woningen en koopwoningen en ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en horeca. Met de realisatie van het Rijnhavenpark krijgt de stad er een prachtig, groen stadspark bij. Een strandje om te zonnen, vlonders om op te flaneren en bomen om onder te lezen. Kortom: een plek voor rust en reuring.

 • City lounge op Zuid
 • 8 hectare park
 • Functiemix: ruimte voor betaalbare bedrijvigheid en kantoren
 • Rust en reuring
 • Metrohaltes als nieuwe mobiliteitshubs.

 

Knooppunt

Het te ontwikkelen Feyenoord City wordt een van de nieuwe knooppunten in Rotterdam. Naast een nieuw NS-station komen er meer woningen, horeca, kantoren en een maatschappelijk programma. Ook wordt er flink vergroend. Zo verdwijnen de kale, stenige parkeerterreinen en komen er aantrekkelijke openbare ruimte in de vorm van groene pleinen en parken. In de buitenbocht van de Nieuwe Maas, van het Eiland van Brienenoord tot het Mallegatpark, wordt een uniek rivieroeverpark van ca 3 ha aangelegd met getijdennatuur en recreatiemogelijkheden. Bewoners van de Veranda, Feyenoord City, maar ook de dichtbevolkte stadswijken op Zuid hebben straks de natuur om de hoek.

 • Nieuw knooppunt in Rotterdam
 • Meer recreatie en verblijven
 • Nieuw Rivieroeverpark
 • Betere aansluitingen op omliggende wijken