Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Alexanderplein

Het Prins Alexanderplein in Prins Alexander verandert in een groen, levendig en sfeervol stadsplein waar van alles te beleven is. Je kunt er wandelen, op een terrasje of een bankje uitrusten, spelen, genieten van kleine evenementen, kleinschalige festivals en culturele activiteiten.

Dit staat in het voorlopig ontwerp voor het Prins Alexanderplein. Het inrichten van het nieuwe plein start  in 2024. In 2025 is het nieuwe Prins Alexanderplein naar verwachting klaar. Met het nieuwe plein voel je weer dat je in de laagst liggende polder van Rotterdam, de Alexanderpolder, staat.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp voor het plein op 20 december 2022 vrijgegeven voor participatie. Dat houdt in dat omwonenden en gebruikers van het plein, zoals reizigers, scholieren, studenten, winkelend publiek, werknemers en ondernemers aan het plein, in het eerste kwartaal van 2023 hun mening kunnen geven over het voorlopig ontwerp. Daaraan voorafgaand gaan we in januari 2023 het gesprek aan met de wijkraadsleden van de wijkraden in Prins Alexander, om te horen welke ideeën zij hebben over het betrekken van bewoners en andere geïnteresseerden  bij dit stadsproject.

2.500 m2 nieuw groen en circa 50 nieuwe bomen

Het ontwerp voor het Prins Alexanderplein is in samenwerking met ontwerpbureau MORE Landscape gemaakt.
Het Prins Alexanderplein is nu vooral een doorgangsroute, maar wordt een plek  waar je graag naar toe wilt. Een plek waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, met extra ruimte voor zitbankjes en terrassen. Er komt bijna 2.500 m2 nieuw groen op het plein en er worden circa 50 nieuwe bomen geplant, waaronder  elzen, iepen en berken. Op het plein blijven ook een aantal bestaande bomen behouden, waaronder de mooie grote kastanje op het plein. Het grote verlaagde plantenvak op het nieuwe plein werkt als waterberging voor regenwater. Dat regenwater gebruiken we voor de beplanting op het plein en om het grondwater aan te vullen. Bij hevige regenbuien wordt het overtollige water afgevoerd naar open water. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af.
Een groener plein draagt bij aan een gezonde leefomgeving, met een betere luchtkwaliteit en minder hittestress, en zorgt voor meer biodiversiteit. De vergroening van het plein zorgt ervoor dat het plein in de zomer een aangename temperatuur heeft.

Bedriegertjes en 'Polderbeest'

Ook voor kinderen wordt het plein een fijne plek. Ze kunnen in de toekomst plezier maken met bedriegertjes: dat zijn fonteintjes die water spuiten op onverwachte momenten, en met een 'polderbeest': een speeltoestel voor verschillende leeftijden dat de gemeente speciaal voor deze plek laat ontwerpen. Hierbij speelt de mening van kinderen natuurlijk mee. Verder komt er extra ruimte voor fietsparkeerplekken en parkeerplekken voor (deel)scooters. Bij de aanleg van het nieuwe plein gaat de gemeente zoveel mogelijk materiaal hergebruiken.

Kantoorgebouw verandert in woningen

In de toekomst gaan de kantoorgebouwen aan het plein deels plaatsmaken voor woongebouwen.  Als eerste verandert het voormalige kantoorgebouw De Ster aan het plein in een woongebouw met 169 appartementen, met op de begane grond horeca. Met bewoners aan het plein wordt het Prins Alexanderplein direct al een stuk levendiger. De gemeente maakt met de eigenaren van de andere kantoorgebouwen aan het plein afspraken om de begane grond van de gebouwen waar mogelijk aantrekkelijker in te richten.

Pleingesprekken

In 2021 konden omwonenden en gebruikers van het plein op verschillende manieren hun ideeën en wensen voor het nieuwe ontwerp mee geven. Zo waren er gesprekken met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en huurders van panden aan het plein. Ook organiseerde de gemeente pleingesprekken met voorbijgangers en andere gebruikers van het plein en konden mensen via de de gratis app Gemeentepeiler hun mening geven over de nieuwe inrichting. Een groen plein met veel bomen en planten, speeltoestellen en ruimte voor kleine evenementen: zo zien bewoners van Prins Alexander en andere Rotterdammers het toekomstige plein graag.  Hun wensen komen terug in het voorlopig ontwerp.

Filmpjes met straatgesprekken over Prins Alexanderplein

'Het plein moet anders worden! Van een leeg, kaal en ongezellig plein naar een groen en gezellig plein waar je graag komt!'
Kijk hier naar de filmpjes met straatinterviews op het Prins Alexanderplein:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Tijdelijke maatregelen

Om het plein nu al een groener gezicht te geven, zijn rondom de bomen op het plein 2 groenvakken aangelegd.
De blauwe tegels zijn vervangen door gras. Ook zijn er bloembollen in de grond geplant, om de groenvakken op te fleuren.

De Alexanderknoop, hart van Rotterdam-Oost

De gemeente ziet kans om de Alexanderknoop, het gebied rondom het OV-knooppunt Rotterdam Alexander, te ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam-Oost. Samen met partners en bewoners in het gebied heeft de gemeente in de afgelopen tijd gewerkt aan een breed gedragen toekomstplan voor de Alexanderknoop. Het moet een gebied worden met volop ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. De gemeente presenteert het toekomstplan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. De groene metamorfose van het Prins Alexanderplein zet alvast de toon voor de verdere ontwikkeling van de Alexanderknoop in de komende jaren.

Meer informatie over dit project vindt u op de pagina Alexanderknoop.

Stadsproject

Het Prins Alexanderplein is een van de Rotterdamse stadsprojecten die zorgen voor vergroening van de stad. Met de stadsprojecten wil Rotterdam de leefomgeving een flink stuk groener en aantrekkelijker maken en daarmee mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten, te relaxen en te recreëren. Daarnaast bieden de stadsprojecten ook oplossingen voor hittestress en de opvang van hevige stortbuien, en vergroten ze de biodiversiteit in de stad. Waar de andere stadsprojecten zorgen voor meer groen in de Binnenstad en Rotterdam-Zuid, investeert de gemeente met het stadsproject Prins Alexanderplein ook in een aantrekkelijke groene leefomgeving in Rotterdam-Oost.

Kijk voor meer informatie op stadsprojecten.

Rotterdam gaat voor groen

De vergroening van het Prins Alexanderplein is mogelijk gemaakt met financiële steun van het programma 'Rotterdam gaat voor groen'.
Met dit programma wil de gemeente, samen met onder andere bewoners en bedrijven, zorgen voor 20 hectare extra groen in Rotterdam. Dat zijn ongeveer 40 voetbalvelden.
Meer groen verbetert de stad op allerlei belangrijke vlakken. Van gezondheid en geluk van bewoners tot de waarde van onroerend goed, klimaat en biodiversiteit.

Kijk voor meer informatie op Twintig hectare extra groen in de stad.