Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

A16 Rotterdam

De Groene Boog, een combinatie van onder andere Besix, Dura Vermeer, Van Oord en TBI, legt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein.

De elf kilometer A16 Rotterdam. Link opent een externe pagina moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Ook draagt de nieuwe verbinding bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2025 gaat de weg open voor verkeer.

Luchtfoto van het Terbregseplein bouw van nieuw deel A16. Foto: Rijkswaterstaat.
Luchtfoto van het Terbregseplein. Foto: Rijkswaterstaat.

Een goede inpassing en aandacht voor gebiedskenmerken

Rijkswaterstaat richt zich op de realisatie van de rijksweg zelf en de inpassing ervan. De partners Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de aangrenzende gebieden, zoals het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos, de Vlinderstrik en de Schieveense Polder. De noordrand van Rotterdam kent veel afwisseling. Naast woonwijken en bedrijventerreinen zijn er recreatiegebieden, sportvelden, open weidelandschappen en natuur. Deze typische kenmerken van de verschillende gebieden worden zoveel mogelijke behouden of versterkt.

Bijdrage regio en 'Saldo nul'

Ook de regio investeert in de A16 Rotterdam. Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassing van de rijksweg. Dat extra geld wordt onder meer besteed aan de tunnel in het Lage Bergse Bos, de recreatieve verbindingen tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik en aan meer en hogere geluidsschermen dan de wettelijke norm. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben bij de totstandkoming van het ontwerp van de rijksweg geëist dat er geen verslechtering van luchtkwaliteit, geluidbelasting en zicht rond de toekomstige A16 Rotterdam mag optreden. Naast de extra maatregelen voor de geluidschermen wordt extra stil asfalt, tweelaags zoab-fijn, toegepast. De waarden van de luchtkwaliteit blijven binnen de wettelijke norm.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact met Rijkswaterstaat, via e-mail a16rotterdam@rws.nl. Link opent een externe pagina of telefoon 0800 8002. Of bezoek de website a16rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.