Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Meer groen in de stad

Meer groen in de wijken, ter grootte van 30 voetbalvelden. Daarin wil het stadsbestuur de komende 3 jaar investeren.

Ook moet de stad beter worden voorbereid op het veranderende klimaat, door meer groen en waterberging.

Deze ambities heeft het college van burgemeester en wethouders beschreven in een nieuw actieplan; Rotterdam gaat voor groen: de groenagenda 2023-2026. Link opent een externe pagina. Dit plan is 20 juni 2023 naar de gemeenteraad gestuurd.

Wijken en pleinen

Overal in de stad komt meer groen. De wijken waar dat het hardste nodig is, krijgen extra geld en aandacht. Rond het centrum en op Zuid worden 50   projecten uitgevoerd voor meer groen of waterberging, dit jaar in de Gouvernestraat, Rosestraat, Nijverheidsstraat en het Statenpad.

Daarnaast krijgen vijftien pleinen nieuw en beter groen. Zo worden ze aantrekkelijker met schaduw, wateropvang en mogelijkheden voor spel en ontmoeting. Pleinen die in elk geval worden aangepakt, zijn:

het plein aan de Persoonsdam
het Slotboomplein
het Rijnhoutplein
het Driehoeksplein

Ook verbetert de gemeente 4 groene, lange fiets- en wandelroutes door de stad en de stad uit.

Bijen en parken

Groen is belangrijk voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren. Daarom verandert veertig hectare grasveld in bijenlandschap met verschillende soorten bomen en planten.

Ook kijkt de gemeente naar het bestaande groen. Zo krijgen bomen betere grond en worden parken beter voorbereid op meer bezoekers.  In het Museumpark en het Park Rozenburg is daar al mee begonnen. Ook het Argonautenpark,  Molenpark en Blauwe Reiger worden aangepakt.

Rotterdammers en scholen

De gemeente steunt Rotterdammers die meer groen in hun wijk willen en die daarvoor bewonersinitiatieven indienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan subsidies voor het aanleggen van groen of het weghalen van tegels uit tuinen.

Bovendien krijgen ieder jaar 5 scholen subsidie voor het aanleggen van een groenblauw schoolplein. Dat zijn pleinen waar kinderen kunnen spelen in het groen en tegelijkertijd regenwater wordt opgevangen. Ondertussen hebben al 18 Rotterdamse scholen zo’n plein. Nieuw is dat nu ook nieuwbouwscholen in een eenmalige subsidie kunnen aanvragen.

30 voetbalvelden

Het is een volgende stap in het vergroenen van de stad. Tussen 2018 en 2022 is er al 21,5 hectare extra groen in de stad bij gekomen. De komende jaren moet er nog 20 hectare extra groen bijkomen. Dit zijn bijna 30 voetbalvelden.

Meer informatie

Zelf aan de slag met groen
Rotterdams Weerwoord. Link opent een externe pagina
Groen in Rotterdam