Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Westblaak

Rotterdam groeit, er komen steeds meer mensen wonen, werken en de stad bezoeken. Dit vraagt om bepaalde plekken in de stad anders in te richten. De stad moet aangenaam, gezond en veilig zijn, voor jong en oud, voor Rotterdammers en voor bezoekers.

Daarom investeert de stad met Stadsprojecten in aantrekkelijke, fijne openbare plekken voor ontmoeting, beweging en ontspanning. Zo ook op de Westblaak.

Van Westblaak naar Blaakpark

De Westblaak is nu vooral een drukke autoweg. Hoe de nieuwe inrichting gaat worden weten we nu nog niet. Samen met de inbreng van ondernemers en bewoners zal er een ontwerp worden gemaakt. We weten wel dat er ruimte en kansen ontstaan als we een aantal autorijbanen weghalen, met als effect:

 • Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en recreanten.
 • Minder geluidsoverlast.
 • Schonere lucht.
 • Lagere temperatuur.
 • Er ontstaat ruimte voor het opvangen (bergen) van water.

Als de rijbanen aan de zonnige noordkant van de Westblaak worden weggehaald, heeft Rotterdam straks zijn eigen Blaakpark midden in de binnenstad. Een aantrekkelijke plek waar je kan wonen, werken en ontspannen. Het projectgebied loopt van het Eendrachtsplein tot en met Posthoorn/Keizerstraat.

Westblaak in de toekomst

Met het Blaakpark verandert de Westblaak van een drukke straat vol verkeer naar…

 • een groene en gezonde plek midden in de stad waar je rust vindt
 • een plek die nog beter aansluit en over te steken is naar de omliggende gebieden aan de noord- en zuidkant, ook richting de Maas
 • een plek waar je met je raam open kunt slapen
 • een veilige plek waar je samen met je kind kunt lopen en fietsen en die bereikbaar is voor lokaal verkeer en openbaar vervoer
 • een fijne plek waar je mensen kunt ontmoeten, kunt ontspannen en verblijven
 • een plek die verkoeling biedt op hete dagen en door het opvangen van water ook nog eens op een slimme manier bijdraagt aan droge voeten en schone singels
 • een plek die ondergronds rekening houdt met de kabels en leidingen die we in de toekomst nodig hebben.

Voorlopige planning Westblaak

Westblaak is het sluitstuk van alle stadsprojecten. Waarschijnlijk kan er in 2026 of 2027 gestart worden met het (ver)bouwen.

Eind 2021 is het project gestart en begonnen de voorbereidingen en eerste verkennende gesprekken met een aantal eigenaren en ondernemers.

In 2022 lopen er verschillende onderzoeken op het gebied van verkeer, economie en wordt er verder onderzocht wat er nodig is voor de ondergrond.

Vanaf 2023 verwachten we de uitkomsten van de onderzoeken binnen te hebben. Vanaf dan betrekken we ook de omgeving actief bij dit project. Wat willen de gebruikers en de omgeving van de Westblaak terugzien in het nieuwe Blaakpark? Hoe passen die wensen binnen de eisen waaraan wij als gemeente moeten voldoen? Alle wensen en ideeën nemen we mee in een eerste plan. Dat noemen we een 'houtskoolschets'.

Is de schets akkoord? Dan stellen we een officieel Programma van Eisen op en maken we een Inrichtingsplan. Vervolgens maken we een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Ook daarbij betrekken we gebruikers en omwonenden.

In 2026 of 2027 hopen we te starten met de bouw.

Het Blaakpark is onderdeel van Stadsprojecten Rotterdam. Groene en aantrekkelijke openbare ruimtes voor alle Rotterdammers.

Meer informatie

Vanaf 2023 zal het project actief de omgeving gaan benaderen voor een participatietraject. Heeft u vragen neem dan contact op met projectmanager Westblaak, Pieter Wim Versluijs, e-mail pw.versluijs@rotterdam.nl.