Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Hofbogenpark

Rotterdam krijgt een nieuw stadspark. Eén op hoogte waardoor u wandelt tussen boomkruinen. Op het bijna 2 kilometer lange dak van het voormalig spoorviaduct komt: het Hofbogenpark.

Het Hofbogenpark gaat buurtbewoners en bezoekers uitnodigen om elkaar te ontmoeten en actief te bewegen in een natuurlijke omgeving. Dit is erg welkom in dit deel van de stad, waar nu nog weinig groen is. Door te vergroenen kunnen er ook meer diersoorten leven en het zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen. Daarnaast gaat het park wateroverlast en droogte tegen. Het draagt dus bij aan het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat.

Gastvrij

De Hofbogen is het langste gebouw van Rotterdam en doorkruist vier wijken in Noord: Agniesebuurt, Bergpolder, Oude Noorden en Liskwartier. In iedere wijk komen er opgangen naar het dakpark zodat het goed toegankelijk is, ook voor kleine 'ommetjes' door omwonenden. Het is de ambitie om in de toekomst een brug over rijksweg A20 aan te leggen die Rotterdam Noord verbindt met het Sint Franciscus Gasthuis en Schiebroek.

Het Hofbogenpark krijgt openings- en sluitingstijden. Vanaf 7.00 uur kunnen bezoekers het park in en om 22.00 uur wordt het park gesloten. Er komt sfeer- en oriëntatieverlichting die meegaat in het bioritme van mens en dier.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Ontwerp van het park

Het voorlopig ontwerp van het Hofbogenpark is klaar en op Rotterdam.raadsinformatie.nl. Link opent een externe pagina te bekijken. Via deze website is ook het Programma van Eisen. Link opent een externe pagina in te zien. Dit document omschrijft de randvoorwaarden waaraan het Hofbogenpark moet voldoen. Momenteel wordt aan het definitieve ontwerp gewerkt. 

Samenwerking

Het realiseren van het Hofbogenpark is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de eigenaar van de Hofbogen, Dudok Groep. Link opent een externe pagina. Voor het maken van het ontwerp is opdracht gegeven aan bureau De Urbanisten.

Bij het ontwerpproces zijn bewoners betrokken. Met de opbrengst van verschillende buurtsessies is het ontwerp aangescherpt. De bewonersadviesgroep (BAG) heeft in 2019 een advies opgesteld en aangeboden aan de gemeente en Dudok Groep. Daarin staat beschreven wat omwonenden van de Hofbogen belangrijk vinden en wat zij graag op het dak zouden willen.

Meer informatie

Het Hofbogenpark is onderdeel van Stadsprojecten Rotterdam. Dit zijn groene en aantrekkelijke openbare ruimtes voor alle Rotterdammers. Meer weten? Kijk op de pagina Stadsprojecten.