Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Zelfbeheer

Bij zelfbeheer zorgt u zelf met andere bewoners voor een openbaar stukje groen in uw buurt. U gaat zelf aan de slag en bepaalt hoe uw groene woonomgeving eruitziet.

Samenwerken bij het onderhouden van groen is bovendien een leuke kans om andere buurtbewoners te leren kennen. Op deze pagina staat meer informatie over de mogelijkheden voor zelfbeheer.

Geveltuinen, boomspiegels en plantenbakken

U heeft geen toestemming van de gemeente nodig voor de aanleg van geveltuinen en het beplanten van boomspiegels (de grond om een boom).

Ook kunt u zelf de stoep opfleuren met plantenbakken bij uw woning. U kunt zo aan de slag, als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Om de stoep goed bereikbaar te houden, is het belangrijk dat er minstens 1,80 meter van de stoep overblijft.

Wilt u samen met andere bewoners een grote plantschaal in uw straat? Dan kunt hiervoor een bewonersinitiatief. Link opent een externe pagina indienen. U onderhoudt deze plantschaal met andere bewoners uit de straat. Over de plek van de plantschaal en het onderhoud maakt u afspraken met de wijkregisseur van Stadsbeheer.

Advies over rattenoverlast bij een geveltuintje: leg bij aanleg gaas onder de aarde van het geveltuintje. De plantjes groeien door het gaas heen, maar het maakt het graven moeilijk. Zorg in ieder geval dat de grond dichtbegroeid is. U kunt ook grind of gravel leggen op plekken waar geen planten zijn. 

Groenstrook, plantsoen of buurtpark

Wilt u een groter stuk groen, zoals een plantsoen of een deel van een buurtpark zelf gaan onderhouden? Dan is het belangrijk om met uw buren te overleggen en goed na te denken over het onderhoud dat bij uw plan hoort. Een voorwaarde is dat het groen voor iedereen toegankelijk blijft.

Heeft u een plan? Meld dan uw zelfbeheer-initiatief aan.
De wijkregisseur van Stadsbeheer neemt dan contact met u op, denkt mee en legt de afspraken vast. Zo nodig brengt de wijkregisseur u in contact met één van de wijktuinmannen. Die geeft advies over het groenonderhoud en ondersteuning.

Braakliggend terrein of binnentuin

Als u een (braakliggend) terrein of binnentuin op het oog hebt, probeer dan eerst te achterhalen of dit van een projectontwikkelaar of woningcorporatie is. Als dat zo is, vraag dan bij de eigenaar of u er gebruik van mag maken. Als de grond van de gemeente is, neemt u contact op met de wijkregisseur. Houd er rekening mee dat braakliggende terreinen meestal maar tijdelijk zijn te gebruiken en u mogelijk huur moet betalen.

Hoe ondersteunt de gemeente?

De wijkregisseur helpt om uw initiatief vorm te geven. De wijktuinman geeft advies over het groenonderhoud en ondersteuning.

Meer informatie

Meer weten of heeft u een idee? Neem dan contact op met de wijkregisseur van Stadsbeheer via telefoon 14 010 . Of meld meteen uw zelfbeheer aan.