Spring naar het artikel

Via het Waterloket blijft u op de hoogte van het waternieuws in Rotterdam. Wij zorgen voor de inzameling en het transport van afvalwater, regen en andere natte neerslag.

Hiervoor beheren en onderhouden we een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen.

Steden schuilen niet wanneer het regent

Joseph Brodsky

Vragen en suggesties

Vragen over water en riolering of suggesties voor het Waterloket kunt u mailen naar waterloket@rotterdam.nl. U kunt ook met medewerkers chatten. Staat de chatknop online, dan kunt u een medewerker spreken. Staat de chat offline, dan kunt u een mailformulier invullen.

Klachten en meldingen

Meld wateroverlast op straat zodat we zaken, waar nodig en mogelijk, snel kunnen oppakken en oplossen. Op deze kaart kunt u bekijken of er al een melding is gemaakt (klik op de kaart om in te zoomen). Is dit nog niet het geval, dan kunt u uw klacht of melding invullen en versturen via dit digitale formulier. U kunt ook bellen met 14 010 (lokaal tarief), maar het digitale formulier heeft de voorkeur.

Veelgestelde vragen

Op het Waterloket vindt u allerlei informatie over het water in Rotterdam. De onderwerpen variëren sterk:

 • hoe ontstaat wateroverlast in huis en op welke manier kan dit worden verholpen
 • welk waterbeleid voert Rotterdam
 • wat is een waterplan
 • wat is een waterplein
 • hoe werkt het grondwatersysteem
 • wat is het risico op overstroming
 • welke beschermingsmaatregelen zijn hiervoor getroffen.

Het doel van het Waterloket is om u op een toegankelijke manier van informatie te voorzien. Het waterloket staat dan ook open voor informatieve vragen. Er wordt continu gewerkt aan het Waterloket, om de inhoud aan te passen aan de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. Het Waterloket is namelijk, net als water, voortdurend in beweging.

Heeft u wateroverlast in souterrain, kelder of kruipruimte? Dan kan het zijn dat grondwater uw kruipruimte of kelder binnenkomt via de muren of via de vloer. Ook kan het zijn dat een waterleiding lekt.

Het is belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van een ondergrondse verblijfruimte, zoals een kelder of souterrain, om te voorkomen dat er grondwater (of regenwater) kan binnendringen.

Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes is het mogelijk dat er water in komt te staan. Houd hiermee rekening bij het opslaan van spullen. Als een vochtige kruipruimte heel diep is, bijvoorbeeld een meter of meer, dan kunt u deze het beste aanvullen met een laag zand of schelpen. Ook ventileren is belangrijk.
De huiseigenaar is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluiting naar het riool.

Wateroverlast in de kelder of souterrain kan ook ontstaan als u hier een aansluitpunt heeft dat lager ligt dan het straatniveau en rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, wc, gootsteen of schrobputje). Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan en kan er water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Een maatregel om dit tegen te gaan kan zijn het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven.

Over het algemeen bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Huiseigenaren met een kelder of kruipruimte onder hun huis, moeten er zelf voor zorgen dat deze ruimte droog blijft.

Tuin

Door een hoge grondwaterstand of hevige regenval kan water in de tuin blijven staan. Vaak liggen achtertuinen erg laag. Dit water kan ook ondergrondse ruimtes, zoals een kelder of souterrain binnendringen. Hiervoor is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk. Ophogen van de tuin, grondverbetering waardoor water beter kan wegstromen of aanleg van drainage zijn mogelijke oplossingen. Kijk voor meer tuintips bij tegel eruit, groen erin. Buiten de perceelgrens (in de openbare ruimte) is de gemeente verantwoordelijk.

Wateroverlast kunt u melden via een digitaal formulier. Of door te bellen met 14 010. Als er mensen in gevaar zijn of dreigen te komen door de wateroverlast, bel dan 112.
Leest u ook de folder:

Na regenval kan er water op een openbare rijweg, fietspad of voetpad blijven staan. Dit wordt meestal veroorzaakt door slechte, verzakte bestrating of door slechte afwatering (bijvoorbeeld verstopte kolken).

Als het water pas na een tijdje wegstroomt, is er waarschijnlijk sprake geweest van te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien.

Blijft het water langer staan, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. Wij vragen u om hiervan een melding te maken via dit formulier. De gemeente zal de verstopping dan zo snel mogelijk verhelpen.

U kunt merken dat het riool verstopt zit als er bijvoorbeeld water omhoog komt in lozingstoestellen: toilet, doucheafvoer, gootsteenafvoer, schrobputje. Vooral laag gelegen ruimtes, zoals kelders en souterrains,kennen deze problematiek.

Deze inpandige problemen worden meestal veroorzaakt door een verstopping van de huisafvoer (rioolhuisaansluiting). In dat geval moet u, of uw verhuurder in het geval van een huurwoning, er zelf voor zorgen dat de verstopping wordt opgelost en de bijbehorende kosten betalen. U kunt een loodgieter bellen om de verstopping op te lossen.

Let op: de rioolhuisaansluiting is de gehele leiding binnen de woning en buiten de woning vanaf de gevel tot aan het punt waarop deze inprikt in het openbare hoofdriool van de gemeente Rotterdam. Een deel van de rioolhuisaansluiting ligt dus onder het openbare gebied!

Als het openbare hoofdriool verstopt zit, moet de gemeente de verstopping oplossen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente. Een verstopping in het openbare hoofdriool kunt u melden via dit formulier. Door het hoofdriool leeg te zuigen wordt in de meeste gevallen het probleem vrij snel verholpen en stopt de wateroverlast. Als het water niet verdwijnt, wordt onderzocht of een storing aan een gemaal de oorzaak van de wateroverlast kan zijn. Het verhelpen van deze storing kan enige tijd in beslag nemen. Kijk op de pagina niet in het riool voor wat u kunt doen om rioolverstopping te voorkomen.

Er hoeft trouwens geen sprake te zijn van een verstopping. Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan en ook dan kan er water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Een maatregel om dit tegen te gaan kan zijn het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven.

Leest u ook de folder:

Elke straatkolk heeft een afsluitklepje bij de ingang, zodat er geen open verbinding is tussen het riool en de straat. Als dit zogenaamde ‘stankklepje’ niet functioneert, kan het gebeuren dat op straat een rioollucht wordt geroken.

Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool en de kolken. Via dit formulier kunt u een melding achterlaten als er sprake is van stankoverlast in de buitenruimte waarvan u vermoedt dat het uit het riool komt. Vaak is het goed bevestigen van het klepje of een ander klepje terugplaatsen voldoende om het probleem op te lossen.

In Rotterdam worden de gemalen in de stad op afstand bewaakt door de afdeling Water van Stadsbeheer. De meeste schakelkasten die bij een gemaal staan hebben een lichtsignaal dat kan branden.

Als er een storing aan het gemaal is, dan gaat de rode lamp branden die op de schakelkast zit. Daarnaast zijn er sommige huishoudens in Rotterdam die te laag liggen voor een goede afvoer naar het hoofdriool. De huisaansluiting ligt dan lager dan het hoofdriool. Bij deze woningen wordt het afvalwater via een zogenaamde vacuümpomp in het hoofdriool gepompt. Eigenlijk is een vacuümpomp een klein rioolgemaaltje voor één of soms een paar woningen.

Via dit formulier kunt u melding achterlaten als:

 • de rode lamp op een gemaal brandt;
 • er een storing is in de vacuümput waardoor het afvalwater niet meer wordt afgevoerd, maar overstort op de sloot.

Stadsbeheer stelt direct een onderzoek in naar de oorzaak van de storing en verhelpt het probleem met het gemaal.

Ook u kunt een steentje bijdragen aan het goed functioneren van het watersysteem en voorkomen van problemen:

 • Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten terecht komt, zorgt voor verstopping van riolering en duikers (buizen in de grond die watergangen met elkaar verbinden). Bovendien kunnen vogels en vissen gewond en verstrikt raken.  
 • Voorkom verstoppingen van het riool. Spoel geen spullen door de wc of de gootsteen te spoelen die daar niet thuis horen. Denk bijvoorbeeld aan: schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, (frituur)vet, maandverband, tampons, condooms, medicijnen en kattenbakgrit. Kijk op de pagina niet in het riool voor meer informatie. 
 • Leg uw tuin niet vol met stenen. Gras en perken zorgen ervoor dat water in de grond kan zakken. Tegels en dergelijke verhinderen dit en zorgen voor een versnelde afvoer naar lagere plekken: dit kan de straat zijn, de tuin van de buren, maar ook kelders en woonkamers! Kijk voor tuintips bij de pagina tegel eruit, groen erin
 • Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u ook gebruiken voor het sproeien van de tuin en ook uw ramen maakt u er streeploos mee schoon. Zorg er wel voor dat uw regenton niet helemaal gevuld is, anders loopt deze over bij een hevige bui. 
 • Gebruik minder drinkwater in huis. Maak gebruik van een spaarknop bij het doortrekken van de wc, zet douche en kraan minder hard aan (de hoofdkraan minder ver open zetten bespaart al veel water), maak gebruik van kortere/zuinigere wasprogramma's op uw wasmachine. Minder watergebruik leidt tot minder huishoudelijk afvalwater, zodat het riool minder snel vol raakt als tegelijkertijd regenwater in het riool terecht komt. Bovendien bespaart u tientallen tot honderden euro's per jaar wanneer u uw waterverbruik vermindert.
 • Zorg voor een goed functionerende inpandige riolering en rioolhuisaansluiting, vooral in ondergrondse ruimtes zoals een kelder of een souterrain.
 • Zorg dat de vloeren, muren en doorvoeren van kabels en leidingen in uw kelder of souterrain waterdicht zijn.

Soms kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak naar adem ziet happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Als het zuurstofgehalte erg laag wordt, kunnen de vissen ook sterven.

Als u meerdere vissen in het water naar zuurstof ziet happen en/of dood in het water ziet liggen, neem dan contact op met de gemeente via dit formulier. Dode dieren dienen namelijk om gezondheidsredenen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Vissen in ademnood worden zoveel mogelijk door specialisten (zoals onze boswachters of medewerkers van de Dierenambulance) meegenomen en waar mogelijk elders uitgezet.

Een laag zuurstofgehalte kan verschillende oorzaken hebben:

 • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof.
 • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water stijgt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn.
 • Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof.

Gemeente en waterschappen proberen zuurstofverminderde of -loze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water en worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.

De riolering ligt verborgen onder straten en wegen. Om te voorkomen dat onderhoud aan riolering en wegen voor overlast zorgt, worden rioolvervangings- en wegwerkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. Momenteel is het nog niet mogelijk om de rioleringswerkzaamheden te tonen op het waterloket. Informatie over wegwerkzaamheden (en dus mogelijk riolering) is wel beschikbaar. Wilt u weten waar er werkzaamheden plaatsvinden? Kijk dan op de pagina Rotterdam Onderweg.

Rotterdam stelt gegevens over de riolering beschikbaar voor samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden op rotterdamopendata.nl.

Klik op de knop 'Ontdek' achter het onderwerp en kies voor 'Ga naar bron'. Het item Rioolbeheerkaart bevat PDF-kaarten van het gehele grondgebied van Rotterdam, inclusief een kaart waaruit de gebiedsindeling is af te leiden. De andere items bevatten kaartlagen in SHP-formaat, die in een GIS-omgeving kunnen worden geopend. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

Hieronder staat leuke en educatieve informatie over water. Zoals een leuk stripverhaal over de weg van het water nadat het door het toilet of het doucheputje is verdwenen. Of een link naar de site van het Nederlands Watermuseum. Dat is een écht doe-museum, waar je een tochtje kunt maken door het riool, waterproefjes kunt doen en alles te weten kunt komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater en watergebruik.

Weet jij al wat je wilt worden?

Als je weet welke beroepen en bedrijven er allemaal zijn, kun je beter je vervolgopleiding kiezen. Rotterdamse basisscholen en VMBO scholen zijn daarom van harte welkom om een kijkje in de keuken bij de gemeente te nemen door een bezoek aan het gemaal aan de Westersingel.

Tijdens deze bliksemstage maak je in twee uur tijd kennis met de wereld van het water. Na afloop heb je een reëel beeld van wat het werken bij de afdeling Water inhoudt.

Rotterdam draagt op deze manier graag bij aan de ontwikkeling en groei van haar bewoners en toekomstige professionals. Misschien ben jij over een paar jaar onze nieuwste collega!

Interesse?

Wil jouw school zich opgeven voor een bliksemstage? Stuur dan een e-mail of kijk op jinc.nl.

Meer informatie

Belangrijke partners van de gemeente bij het beheer van het water:

Zij zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit (afvalwaterzuivering), waterkwantiteit (droge voeten) en waterkeringen (dijken/dammen).