Vernieuwing Tweebosbuurt
Gepubliceerd op: 09-07-2018
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tweebosbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad stemde op 29 november 2018 in met de vernieuwing van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk. Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten.

De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Actuele werkzaamheden in de Tweebosbuurt

Graag brengen wij u op de hoogte van de planning van de sloopwerkzaamheden in de Tweebosbuurt. De sloop vindt gefaseerd (in delen) plaats. In de periode vanaf juni 2021 zijn de eerste woningen gesloopt in het blok tussen de De La Reystraat/Riebeekstraat/Tweebosstraat en Martinus Steijnstraat. Vanaf deze week gaan de werkzaamheden verder aan de andere zijde van de Tweebosstraat. In deze brief leest u hier meer over.

Vervolg

Plattegrondje met de werkzaamheden

Op het kaartje ziet u in het groen de volgende delen waar de komende weken gesloopt gaat worden. Een eerste stap is het verwijderen van groen en enkele bomen in het binnengebied. 23 bomen in het binnengebied (boven de Tweebosstraat) blijven behouden. Enkele bomen verdwijnen, hiervoor is een kapvergunning afgegeven. Zodra het binnenterrein gereed is, start de sloop van de leegstaande woningen. Er wordt begonnen met het deel langs de Martinus Steijnstraat. Na enkele weken wordt vervolgd met het deel aan de Riebeekstraat/Hilledijk.

Wegafsluiting

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt de Tweebosstraat (tussen de Martinus Steijnstraat en de Riebeekstraat, zie rode stippellijn op het kaartje) enkele dagen afgesloten voor motorvoertuigen. Dit betreft maandag 27 september tot en met woensdag 29 september 2021. Voor voetgangers en fietsers wordt dit deel van de Tweebosstraat slechts gedeeltelijk afgesloten. Het voetpad en de parkeerplaatsen direct voor de twee deelblokken die worden gesloopt, blijven tijdens de sloopperiode afgezet. Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad aan de overzijde van de weg, zij worden met borden omgeleid. Omwonenden kunnen altijd bij hun huis komen, soms is dit wel met een kleine omweg uit veiligheidsoverwegingen.

Planning en vragen

Om u niet te vaak te overladen met bewonersbrieven plaatsen wij alle actuele informatie over het sloopproces online op deze pagina. Hier kunt u alle informatie over de sloop vinden, zoals planning, de routing en eventuele (verkeers)maatregelen.

  • Voor urgente zaken over overlast en veiligheid bij de sloop kunt u bellen met: Byron van der Reest, operationeel directeur sloopbedrijf DCC, telefoon: 06 - 817 694 54 of Victor van den Haak, projectleider Vestia, telefoon 088 - 124 24 24
  • Heeft u vragen over de veiligheid en leefbaarheid in de buitenruimte, neemt u dan contact op met Arno Stroop via telefoonnummer 06 - 391 159 96.
  • Heeft u een minder urgente vraag? Stuur dan een mail naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl. Heeft u een vraag aan Vestia, anders dan een vraag over de sloopwerkzaamheden? Mail dan naar tweebosbuurt@vestia.nl.

Begin september worden op het binnenterrein van het Riebeekblok bomen gerooid aan de kant van de De La Reystraat-Martinus Steijnstraat. Dit is nodig voor de sloop van de woningen aan de De La Reystraat. De werkzaamheden duren 1 of 2 dagen.

De sloop van de betreffende woningen in de Tweebosbuurt vindt gefaseerd (in delen) plaats. De sloop van de eerste delen is op 21 juni 2021 gestart. Het betreft een deelblok aan de Tweebosstraat en deelblok aan de De la Reystraat.

De sloopaannemer zal in de bouwvakantie (maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus) de meeste dagen doorgaan met de sloopwerkzaamheden. In verband met de werkzaamheden zijn delen van het voetpad en een aantal parkeerplaatsen gedurende de werkperiode niet bereikbaar.

De sloop van de betreffende woningen in de Tweebosbuurt vindt gefaseerd (in delen) plaats. De afgelopen twee maanden vonden er al sloopwerkzaamheden in woningen plaats. De sloop van het casco start aanstaande maandag 21 juni. Het betreft een deelblok aan de Tweebosstraat en deelblok aan de De la Reystraat. 

In verband met de werkzaamheden zijn delen van het voetpad en een aantal parkeerplaatsen gedurende de werkperiode niet bereikbaar. De Tweebosstraat (tussen de Martinus Steijnstraat en de Riebeekstraat, zie rode stippellijn op het kaartje) op maandag 21 juni en dinsdag 22 juni afgesloten voor motorvoertuigen. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Vogels

Bij de binnenkort te slopen blokken is geconstateerd dat er op diverse plaatsen vogels broeden. We zullen hiermee met de sloopwerkzaamheden natuurlijk rekening houden. We verwachten dat de vertraging die hierdoor ontstaat beperkt is.

Geachte mevrouw, heer,

Graag brengen wij u op de hoogte van de planning van de sloopwerkzaamheden in de Tweebosbuurt. Eerder ontving u al uitgebreide informatie en werd er een informatieavond gehouden. Alle meest recente informatie is altijd te vinden op www.rotterdam.nl/tweebosbuurt.

De sloop vindt gefaseerd (in delen) plaats. De afgelopen twee maanden vonden er al sloopwerkzaamheden in de woningen plaats. De sloop van het casco start aanstaande maandag 21 juni. In deze brief leggen wij uit wat we gaan doen en wat dit voor u betekent.

Eerste sloopfase

Zoals eerder bekend gemaakt, bestaat fase 1 van de sloop uit 4 deelblokken. De aannemer start vanaf maandag 21 juni 2021 met de sloop van het casco van 2 blokken in de eerste sloopfase. Dit zijn de twee groen ingekleurde blokken op de afbeelding hiernaast.

De meeste werkzaamheden kunnen vanuit de binnentuin worden uitgevoerd. Om de binnentuin te kunnen bereiken wordt er eerst een doorbraak gemaakt. Hierbij wordt er via de Tweebosstraat door de voorgevel van het blok een doorgang gemaakt, waardoor het materieel (sloopmachines) naar de binnentuin kan. Vervolgens worden de twee groene deelblokken gesloopt. Deze werkzaamheden gaan ongeveer vier weken duren.

Wegafsluiting

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt de Tweebosstraat (tussen de Martinus Steijnstraat en de Riebeekstraat, zie rode stippellijn op het kaartje) op maandag 21 juni en dinsdag 22 juni afgesloten voor motorvoertuigen. Voor voetgangers en fietsers wordt dit deel van de Tweebosstraat gedeeltelijk afgesloten. Het voetpad en de parkeerplaatsen direct voor de twee deelblokken die worden gesloopt, blijven tijdens de sloopperiode afgezet. Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad aan de overzijde van de weg, zij worden met borden omgeleid. Omwonenden kunnen altijd bij hun huis komen, soms is dit wel met een kleine omweg uit veiligheidsoverwegingen.

Planning en vragen

Om u niet te vaak te overladen met bewonersbrieven plaatsen wij alle actuele informatie over het sloopproces online op www.rotterdam.nl/tweebosbuurt. Hier kunt u alle informatie over de sloop vinden, zoals planning, de routing en eventuele (verkeers)maatregelen.

Voor urgente zaken over overlast en veiligheid bij de sloop kunt u bellen met Byron van der Reest, operationeel directeur sloopbedrijf DCC, telefoon: 06 - 81 76 94 54 of Victor van den Haak, projectleider Vestia, telefoon 088 - 124 24 24

Heeft u vragen over de veiligheid en leefbaarheid in de buitenruimte, neemt u dan contact op met Arno Stroop via telefoonnummer 06 - 39 11 59 96.

Heeft u een minder urgente vraag? Stuur dan een mail naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl. Heeft u een vraag aan Vestia, anders dan een vraag over de sloopwerkzaamheden? Mail dan naar tweebosbuurt@vestia.nl.

Met vriendelijke groet,

Stef Poolman (projectmanager Gemeente Rotterdam)

Eric Binneweg (projectmanager Vestia)

Nieuws

Door een motie van de gemeenteraad worden de gezichtbepalende gevels van de panden op de Hilledijk 183 en 185 in de Tweebosbuurt behouden. De gevels worden bij de sloop bewaard en opgenomen in de nieuwe gevellijn van het nieuwbouwblok aan de Hilledijk. De gevellijn ligt 12 meter naar voren en 2 meter hoger dan de huidige gevellijn van de Hilledijk. De gevel wordt zichtbaar tussen de nieuwbouw van Blok S en project KOER.

De gemeente heeft een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld waarin de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tweebosbuurt zijn vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt als randvoorwaarden voor de nieuwbouw in de Tweebosbuurt.

Er bestaat het idee en wens om een boekje samen te stellen met daarin foto’s en verhalen over de Tweebosbuurt. Heeft u hier ideeën voor of kent u mensen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, laat het ons weten en stuur een e-mail naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl.

Woningcorporatie Vestia bouwt op de hoek van de Hilledijk en de Putselaan, een complex met 137 sociale huurwoningen. De bewoners van de Tweebosbuurt hebben voorrang op deze woningen. Bas Kurvers, Wethouder Bouwen en Wonen van de Gemeente Rotterdam, Robert Straver, directeur Wonen van Vestia en Peter Picavet, directeur van bouwbedrijf Remmers gaven het symbolische startschot voor de bouw.

Architectenbureau LEVS maakte een ontwerp in drie delen met een diversiteit aan woningen: een toren en een galerijblok met twee- en driekamerappartementen voor kleinere huishoudens. De eengezinswoningen met 4, 5 of zelfs 6 kamers én een tuin of terras bieden ruimte aan grotere gezinnen. De woningen worden aangesloten op net stadsverwarmingsnet en krijgen geen gasaansluiting.

De nieuwe woningen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 klaar.

Op 17 februari 2021 vond de digitale bijeenkomst plaats. De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld kunt u hieronder nalezen.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, stuur dan een berichtje naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl of bel met 06 - 227 932 52.

Informatiebijeenkomst Ontwerp-bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost en NvU

Blok P2, P3 en R

Op 17 februari 2021 vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over het ontwerpbestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost en de concept Nota van Uitgangspunten blok P2, P3 en R. De bijeenkomst is gestart met een presentatie door Stedenbouwkundig Ontwerper Peter Nolten. Vervolgens was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vragen en de beantwoording (Q & A) leest u hier. Wilt u de presentatie terugzien, kunt u mailen naar tweebosbuurtSO@rotterdam.nl.

Wat is de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost ligt tot en met 18 maart 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder op het plan reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Het college van B&W beantwoordt alle zienswijzen en legt dit voor aan de gemeenteraad.  De gemeenteraad maakt een afweging van de ingediende zienswijzen en stelt het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vast.

Hoe kan ik een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan?

Tot en met 18 maart 2021 kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Vergeet in de brief niet uw naam en adresgegevens te vermelden, en eventueel uw e-mailadres. Ook kunnen gedurende deze termijn mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen 010 - 489 4125 bellen.

Kunnen wij het onderzoek van Steenhuis-Meurs over cultuurhistorie en beeldkwaliteit ontvangen?

Dat kan, het document zal op de website worden geplaatst. Op verzoek kan deze ook via e-mail worden toegezonden. Het onderzoek is een advies van SteenhuisMeurs en dient als inspiratie voor de nieuwbouw.

Zijn de twee dwarsverbindingen die nu in de NvU zijn geschetst een autoweg of ook een fietserstoegang?

Deze nieuwe dwarsverbindingen zijn straten die zowel voor de fietser als de automobilist toegankelijk zijn.

Zijn deze dwarsverbindingen ook nodig, aangezien de afstanden klein zijn/ mensen dicht bij elkaar wonen?

De dwarsverbindingen zijn niet alleen bedoeld voor de lokale ontsluiting, maar ook voor de verbindingen naar Feijenoord en verder. Ook ontstaan er zo verbindingen met de nieuwbouw van Parkstad aan de andere kant van de Hilledijk.

Kan de bomenrij aan de Hilledijk in het geschetste plan blijven bestaan?

Nee, de bomenrij kan niet blijven bestaan. Dat komt doordat de rooilijn van de nieuwbouw aan de Hilledijk 12 meter naar voren komt. Bovendien wordt de Hilledijk opgehoogd, waardoor de voet van de bomen te diep onder het maaiveld komen te staan wat de bomen niet zullen overleven.

Er is toch een motie ingediend over het pand Hilledijk 183-185?

Dat klopt, wij werken momenteel aan de beantwoording. Daarvoor wordt onderzoek gedaan, als dit is afgerond zullen wij de motie beantwoorden.

De NvU houdt ook al rekening met evt. behoud van dit pand. Er is sowieso geen sprake van sloop van dit pand voordat hierover duidelijkheid is en de motie is beantwoord.

Kunnen er suggesties worden gedaan voor de NvU?

Ja dat kan, deze zullen wij beoordelen/ in overweging nemen. Indienen van suggesties is mogelijk tot 18 maart 2021, dezelfde termijn als de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. U kunt suggesties sturen naar het e-mailadres tweebosbuurtSO@rotterdam.nl.

Kan het café op de hoek Hilledijk/ Putselaan blijven staan?

Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe zit het met het onteigenen van de particuliere panden?

De gemeente probeert er in eerste instantie via minnelijke verwerving uit te komen met de particuliere eigenaren van de panden in de Tweebosbuurt. Deze minnelijke verwerving loopt nog. Met een aantal eigenaren is inmiddels overeenstemming bereikt of is de verwachting om er gezamenlijk uit te komen. Mochten gemeente en eigenaren er niet uitkomen, dan zal gestart worden met een onteigeningsprocedure.

Hoe lang gaat de onteigeningsprocedure naar verwachting duren?

Dit kan in totaal twee jaar duren.

Daarvoor moet het bestemmingsplan onherroepelijk zijn?

Nee dat hoeft niet. Een onteigeningsprocedure kan al starten bij een vastgesteld bestemmingsplan.

Kunnen de mensen die naast deze particuliere panden wonen, dan nog langer blijven wonen?

Nee, dat is niet de bedoeling. Als de buren er langer blijven wonen kan het pand daarnaast mogelijk niet gesloopt worden.

Is al bekend waar zal worden gestart met de sloop?

Vestia zal dit naar verwachting in maart bekend maken. Bewoners zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Momenteel lopen nog gerechtelijke procedures. Heeft dit gevolgen voor het bestemmingsplan?

Nee, dit heeft geen invloed op het nieuwe bestemmingsplan. Indien de uitkomst van de gerechtelijke procedures is dat (een deel van) de Tweebosbuurt niet gesloopt mag worden past dit in het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast geeft een bestemmingsplan aan wat er gebouwd kan worden, niet wat er gebouwd moet worden.

Kan er niet beter gewacht worden op de uitkomst van de gerechtelijke procedures?

Nee, want er moet ook uitvoering worden gegeven aan het raadsbesluit van 29 november 2018 waarin is besloten tot vernieuwing van de Tweebosbuurt. De (partiële) sloop zal dus starten.

Is het mogelijk om het veiligheidsplan te ontvangen?

Zodra de sloopaannemer de opdracht tot sloop krijgt zal de aannemer een veiligheidsplan voor de uitvoering maken. Hierover zal er opnieuw worden gecommuniceerd.

Is er ook gekeken naar de economisch waardevolle blokken, gebouwd in 1982?

Raadsbesluit hierover is op 29 november 2018 genomen. Hierin is bepaald welke woningen worden gesloopt en welke worden gerenoveerd.

Kunnen de bewoners meer informatie krijgen over de sociale huurwoningen?

Vestia gaat 137 sociale huurwoningen realiseren in blok S. Informatie hierover is te vinden op de website van Vestia.

In de NvU en het bestemmingsplan is veel aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen. Had hier niet eerder naar gekeken moeten worden, waardoor renovatie duurzamer zou zijn gebleken?

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot vernieuwing van de Tweebosbuurt. Daaraan liggen verschillende factoren ten grondslag. Vanuit dat besluit wordt gekeken naar een duurzame invulling van de plannen.

Is de nieuwe omgevingswet nog van invloed?

Voor de procedure van het bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost blijft de huidige regelgeving van toepassing. De nog niet in werking getreden Omgevingswet is dan ook niet van invloed op de procedure voor het bestemmingsplan.

Zijn er nog financiële garanties aan Vestia gegeven voor Blok S?

Vestia mag bouwen, in overeenstemming met de regels van Aw en WSW.

De gemeente start met de ontwikkeling van een braakliggend stuk terrein tussen Laan op Zuid en Hilledijk, genaamd blok I. Hier worden binnen een aantal jaren ongeveer 170 woningen gerealiseerd. De gemeente is bezig met de plantontwikkeling. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten. Zodra er meer informatie is passen we de informatie op deze pagina aan.

Vernieuwing Tweebosbuurt

De plannen voor de transformatie van de Tweebosbuurt zijn uitgewerkt in een evenwichtig programma. Dit past bij de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) - het bedienen van de doelgroepen zoals opgenomen in de Woonvisie Rotterdam 2030. In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Een van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt.

Grote opgave

De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 588 woningen en bedrijfsruimten gesloopt.  Dat is een grote opgave. Om het effect op het aanbod aan sociale woningen zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven 101 woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.

Vernieuwing noodzakelijk

Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Informatieavond start sloop Tweebosbuurt

Op 8 april organiseerden gemeente Rotterdam en Vestia een informatieavond. Op deze avond beantwoordden ze vragen van bewoners over de start van de sloop van de Tweebosbuurt.

Alle vragen en de antwoorden daarop leest u hieronder.

Sloopgrenzen worden indien dit nodig is (als panden 'vast' aan elkaar zitten) met klein (hand)materieel vrij gemaakt van elkaar. Dit houdt in dat de aansluiting van de panden, muren, balken van de vloeren en dak, met de hand of klein materieel gesloopt worden waarna de sloopkraan het verdere werk kan doen. Doorbraak in pand wordt met een kraan met verlengde arm gemaakt. Een doorbraak houdt in dat vanaf de straat een pand 'ertussenuit' wordt gesloopt zodat de sloopkraan door het blok naar achteren kan rijden en dan verder vanaf de achterkant verder kan slopen. Het is dan niet meer nodig dat de weg volledig afgesloten blijft. Eenmaal op binnenterrein wordt een grote sloopkraan ingezet met sorteergrijper.

 

Normale werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.30 uur. Als dit technisch noodzakelijk is uitloop tot 19.00 uur.

In principe niet maar mocht dat nodig zijn dan wordt dat vooraf gecommuniceerd.

Als bij afvoer van materialen de openbare weg vervuilt zal de aannemer de weg moeten laten vegen. Vrijkomende bouwmaterialen, die weg kunnen waaien, moeten direct in een daarvoor bestemde container gedaan worden.

Als het gaat over de leefbaarheid in de buitenruimte zal de gemeente hier extra aandacht aan besteden. Signalen over vervuiling kunnen rechtstreeks worden doorgezet via de MeldR-app. Daarnaast mogen de signalen ook worden doorgezet naar de accounthouder veilig (de heer Stroop), die op zijn beurt actie zal ondernemen en zal voorzien in een terugkoppeling.

Sloop zal voornamelijk gebeuren door een kraan met sorteergrijper. Geluidsoverlast is dan beperkt. Tijdens het slopen moet het gedeelte dat gesloopt wordt natgehouden worden.

Bij een doorbraak (als bij start sloop vanaf de wegzijde een 'gat' in het bouwblok wordt gemaakt) van een pand staat de sloopkraan dwars op de weg. De weg zal volledig tot het tegenoverliggende trottoir voor ongeveer 5 dagen afgesloten zijn. Met verkeersborden zal het verkeer omgeleid worden.

Bij Martinus Steynstraat (brede straat) zal bekeken worden of trottoir aan de overzijde beschikbaar blijft voor voetgangers.

Tijdens het asbest verwijderen en sloop van het pand zal het trottoir en parkeervakken ervoor in verband met de veiligheid afgesloten zijn.

Ja. Er zal toegang tot de achterzijde zijn maar in verband met veiligheid kan het zijn dat er een stukje omgelopen zal moeten worden of dat de toegang tijdelijk afgesloten wordt. Dit zal dan tijdig met de betreffende bewoners gecommuniceerd worden zodat naar een oplossing gekeken kan worden om toch bij spullen in het schuurtje te kunnen. Dit is afhankelijk wanneer sommige panden vrijkomen om gesloopt te worden.

Er is gewacht totdat de aannemer de opdracht heeft gekregen en de eerste voorbereidingen heeft getroffen. Hierdoor weten wij beter hoe de aannemer dit gaat aanpakken en kunnen wij beter en concreter antwoorden op vragen.

Dit valt niet onder het kader van de Overlegwet. Ook omwonenden worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Wij zorgen ervoor dat naastgelegen panden veilig bewoond kan worden, en dus dat u ook veilig in de tuin kan zitten. Er kan wel sprake zijn van overlast. Als wij een pand naast u slopen dan zal er contact zijn tussen de toezichthouder en de bewoners. 

Er zal alles aan gedaan worden om te zorgen dat niets in de tuin kan vallen maar mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan zal de schade worden vergoed. Meld schade zo spoedig mogelijk. De misgelopen uren zongenot in de tuin krijgt u niet vergoed.

We gaan concrete afspraken maken over het binnenterrein zodat het veilig blijft. Per situatie en per dag moet bekeken worden wat de beste oplossing is samen met de aannemer.

Blijf meldingen doen bij de heer Stroop. De heer Stroop heeft wekelijks overleg met de politie. Direct contact tussen bewoners en wijkagent is de beste lijn.

We nemen u serieus. Wij gaan ons best doen om te laten zien dat de gemeente dit professioneel aanpakt. De sloopvolgorde bepaalt de situatie buiten. De sloopaannemer moet de situatie steeds veilig afzetten. Dit zal per dag verschillen. Met de sloopaannemer worden concrete afspraken gemaakt dat dit steeds veilig wordt afgezet.

Bij de start van het project en opstellen sloopbestek zijn wij niet van partiële sloop uitgegaan.

De openbare weg wordt afgezet voor het deel waar het niet veilig is. Buiten het bouwhek is het veilig om te lopen. Als straten tijdelijk worden afgesloten zal dit tijdig worden gecommuniceerd.

De Martinus Steynstraat is dusdanig breed dat er waarschijnlijk altijd wel een trottoir beschikbaar zal blijven zodat de school goed bereikbaar blijft vanaf de Hilledijk.

Met borden zal aangegeven worden hoe voetgangers moeten lopen.

Sloopfase 1 bestaat uit 4 te slopen deelblokken. Per deelblok is aannemer 4 tot 5 weken bezig.

Deze kunnen we openbaar maken. We willen wel dat hier terughoudend mee wordt omgegaan.

We zijn in overleg met de aannemer om het veiligheidsplan concreet in te vullen voor de uitvoeringsfase. Per sloopgrens wordt er ook een apart plan opgesteld.

Het is niet de bedoeling dat alle plannen die de aannemer maakt door de bewoners zullen worden getoetst.

Als een straat geheel wordt afgesloten zal dit van tevoren aangegeven worden via een bewonersbrief. Bij afsluiting van enkel een trottoir wordt dit niet aangegeven per brief.

De looproutes naar school zullen in de brief worden opgenomen.

Het is niet de bedoeling om de grond lang braak te laten liggen. Deze aannemer sloopt de bovenbouw. De fundering en heipalen blijven staan. Er is dan dus hoogteverschil tussen de straat en de achterliggende tuinen. De onderbouw kan pas worden gesloopt als de gehele straat vrij is. Dit omdat dan pas alle nutsleidingen verwijderd kunnen worden. Vervolgens zal grond verder bouwrijp worden gemaakt.

Bij braakliggende grond zal bekeken worden wat er gedaan kan worden. Voorstel van de heer Leewis is om hier ieder geval gras in te zaaien. Als het langer braak ligt is er de suggestie om er tiny houses op te zetten.

Het doel van de gemeente is om gelijk te starten met nieuwbouw nadat locatie bouwrijp gemaakt is.

Voor de start van de sloop van een deel van blok wordt onderzocht hoe dit veilig kan gebeuren. Dit gebeurt voor iedere situatie weer opnieuw omdat dit per pand kan verschillen. De uitkomst kan zijn dat een leeg pand dat tegen het bewoonde pand staat voorlopig niet wordt gesloopt. Dit leegstaande pand is dan een buffer tussen het bewoonde pand en het sloopdeel.

  • Voor urgente zaken kunt u bellen met
    • Sloop (Overlast en veiligheid): John van Asten (sloopbegeleider), 010 - 522 55 15
    • Veiligheid en leefbaarheid in de buitenruimte: dan kunt u contact opnemen met de heer Stroop, zowel buiten als tijdens kantoortijd. Veel bewoners hebben inmiddels zijn directe telefoonnummer.
  • Voor minder urgente zaken kunt u mailen naar: