Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Feyenoord City

Feyenoord City is een belangrijke deelontwikkeling van het project Stadionpark. Het is een private ontwikkeling waarvoor Feyenoord verantwoordelijk is, maar die wel in nauwe samenwerking met de gemeente plaatsvindt.

Feyenoord City bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Gebiedsontwikkeling
  2. Stadionontwikkeling
  3. Herontwikkeling De Kuip
  4. Sociaal-economisch programma
  5. Mobiliteitsprogramma

De totale gebiedsontwikkeling Feyenoord City omvat onder andere woningen, een hotel, horeca, een Sport Experience en ruimte om te sporten. De stadionontwikkeling gaat om de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord aan de Maas. Het nieuwe stadion biedt plaats aan 63.000 supporters. Als Feyenoord is verhuisd naar het nieuwe stadion, wordt de Kuip herontwikkeld. Er komt ruimte om te wonen en te sporten. Er zijn zelfs plannen voor een Feyenoord-brouwerij.

Oog voor aangrenzende wijken

Daarnaast bevat Feyenoord City een uitgebreid sociaal-economisch programma. Zo knapt niet alleen het gebied op, maar hebben ook de inwoners van de aangrenzende wijken baat bij de ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan meer mogelijkheden om te sporten en extra stageplaatsen en banen. Het mobiliteitsprogramma moet ervoor zorgen dat het gebied goed bereikbaar is. Zoals door het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren en slimme oplossingen voor parkeren te bedenken. Hiervoor vinden investeringen in bijvoorbeeld fietsenstallingen en openbaar vervoer plaats. Feyenoord zet een programma voor bezoekers van het stadion neer. Zo moet het aantrekkelijker worden om niet tot de voordeur van het stadion te rijden, maar op afstand te parkeren of op een andere manier naar het stadion te komen.

Private ontwikkeling

Een ‘private ontwikkeling waar Feyenoord voor verantwoordelijk is’, wat houdt dat precies in? Feyenoord heeft de gemeente toegezegd om niet alleen een nieuw stadion te bouwen, maar ook de aangrenzende gebieden en de Kuip te herontwikkelen. Dat betekent dat Feyenoord óf zelf ontwikkelt (het nieuwe Stadion), óf ontwikkelaars en investeerders bij elkaar brengt om plannen uit te werken en te realiseren. Van planvorming tot realisatie is Feyenoord dus eindverantwoordelijk.

Rol van de gemeente

De gemeente Rotterdam staat positief tegenover de ontwikkeling van Feyenoord City. Ze juicht het toe dat een private partij als Feyenoord een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft daarbij haar normale verantwoordelijkheden als het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Ze zal vanuit die rol de plannen van Feyenoord toetsen.

Masterplan

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het Masterplan Feyenoord City vastgesteld. Dit Masterplan beschrijft de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied en de projecten daarbinnen. Het Masterplan is naast de Welstandsnota het tweede belangrijke kader bij de beoordeling door van plannen door het Q-team.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 het bestemmingsplan Feyenoord City vastgesteld. Hiermee is het formele juridische kader duidelijk, waarin de regels zijn opgenomen voor de ontwikkelingen in het gebied. Denk hierbij aan maximale bouwhoogtes, maximaal aantal woningen, normen voor bezonning en regels voor het aantal parkeerplaatsen. Tegelijk met het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten tot de wegonttrekking van de Korte Stadionweg ter plaatse van het nieuwe stadion.

Op basis van het bestemmingsplan kunnen de vergunningen voor bouwprojecten in het gebied worden verleend, op het moment dat deze aan het bestemmingsplan voldoen. In januari 2022 zijn de omgevingsvergunning voor het stadion, de vergunningen voor de landaanwinning en langsdam en de omgevingsvergunning voor de radarpost verleend.

Tegen het bestemmingsplan en de verleende vergunningen is beroep bij de Raad van state aangetekend. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de vergunningen pas onherroepelijk zijn na de uitspraak van de Raad van State. Deze wordt in het najaar van 2022 verwacht.

Voortgangsrapportage

De gemeenteraad heeft besloten dat het project Feyenoord City extra aandacht verdient. Daarom wordt er elk half jaar een voortgangsrapportage gemaakt en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Een overzicht van deze voortgangsrapportages staat op Voortgangsrapportage FC.