Groot onderhoud Provenierswijk-Oost
Gepubliceerd op: 25-08-2021
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/provenierswijk-oost/
Ga naar de hoofdinhoud

De riolering in de Provenierswijk-Oost wordt vervangen. Ook de straten, de verlichting en het groen worden aangepakt. De werkzaamheden duren van eind 2022 tot eind 2024.

De gemeente Rotterdam en Evides gaan werken aan de riolering, straten, het groen en de waterleiding. De openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting. Er wordt gewerkt in de straten die zijn aangegeven in het kaartje. Het Ungerplein valt niet binnen dit project.

Wensen voor de wijk

Bewoners hebben hun ideeën en vragen voor de buurt doorgegeven en dat heeft meer dan honderd wensen voor de wijk opgeleverd. Een kleine samenvatting: 

Velen willen meer groen in de wijk. Daarvoor zijn zeker mogelijkheden. Vooral in de Jacob Loisstraat is ruimte voor extra groen en de bestaande geveltuintjes en rozenhekken kunnen in principe blijven. Een landschapsarchitect gaat aan de slag met een mogelijk ontwerp voor meer groen in de hele wijk.

Daarnaast willen bewoners een nieuw speelplein met nieuwe toestellen. Goed nieuws: die komen er! Basisschoolleerlingen en scholieren hebben inmiddels tekeningen en lijstjes gemaakt die ter inspiratie dienen voor het ontwerp van het speelplein. Er is ook aandacht voor anderen die elkaar op het plein ontmoeten. Bovendien lijkt ook de wens voor een watertappunt hier mogelijk.

De gemeente zoekt verder naar mogelijkheden om meer ruimte te maken voor het parkeren van fietsen. De capaciteit van afvalcontainers wordt waar mogelijk vergroot en de mogelijkheid om afval te scheiden verbeterd. En KPN gaat in 2023 een nieuw glasvezelnetwerk aanleggen. 

Soms kan het niet

Er zijn ook wensen die níet uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat er geen ruimte voor is, of als iets niet goed te onderhouden is. Ook kan een wens teveel geld kosten.

Wat doet de gemeente met alle wensen?

Hieronder staat wat de gemeente met de wensen van de buurt gaat doen:

Wensen die meegenomen worden

 • Infiltratie regenwater Jacob Loisstraat: Water wordt straks in de hele buurt via een infiltratierioolbuis en een zandlaag in de ondergrond geborgen, en afgevoerd naar de singel.

Wensen die nader onderzocht worden

 • Verdiepte speelplek: Er wordt onderzocht of er ruimte is voor een verdiepte speelplek of waterplein (waterberging).
 • Hemelwaterafvoeren aan Ungerplein afkoppelen en water opvangen t.b.v. groen op het Ungerplein: We gaan kijken of dit technisch mogelijk is. Zo niet dan kijken we naar alternatieven zoals een regenton. Als ook die er niet zijn, kan deze wens niet meegenomen worden in het project.

Wensen die meegenomen worden

 • Aanpassen blinden-geleidelijn Van Waerstraat 13-23: gebeurt als de straat opnieuw wordt ingericht.
 • Parkeerplaatsen toevoegen: De ongebruikte inritten in de buurt zullen worden omgevormd naar parkeerplaatsen en/of groenvakken.
 • Extra fietsenrekken Van der Sluysstraat & Jacob Loisstraat & Pieter de Raadtstraat: deze wens wordt waar mogelijk meegenomen in het ontwerp.
 • Oversteekplaatsen Jacob Loisstraat: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces.
 • Trottoir toegankelijk maken voor mindervaliden (onder andere Versijdenstraat/ van Waerstraat): Deze wens wordt meegenomen in het ontwerpproces.

Wensen die niet meegenomen kunnen worden

 • Oversteekplaatsen schoolroute maken: De Spoorsingel valt buiten het project, dus we kunnen geen oversteekplaatsen maken daar.
 • Aparte Fietsstrook op Jacob Loisstraat: Deze wens kan niet meegenomen worden. Een aparte fietsstrook in een woonwijk wordt heel smal en creëert juist een onveilige situatie omdat automobilisten denken dat ze alle ruimte hebben.
 • Fietsstraten - autoloze straat: In een officiële fietsstraat zijn er geen verkeersremmende maatregelen zoals drempels, en er mag niet in geparkeerd worden. Daarvoor is de parkeerdruk te hoog en ook de wens om te kunnen parkeren is belangrijk. En drempels weghalen zou tot hogere snelheden leiden. We kunnen deze wens daarom niet meenemen.
 • Schuine enkelzijdige parkeervakken i.p.v. twee kanten fileparkeren: Deze wens kan niet worden meegenomen. Schuin parkeren neemt meer ruimte in beslag, die er niet is, en ook in de ondergrond is het daarvoor te druk. Daarnaast moet de straat goed bereikbaar blijven voor hulpdiensten. Schuinparkeren aanleggen is in de hele stad hierom niet gewenst en wordt waar mogelijk opgeheven.
 • Veilig parkeren van fietsen in fietsboxen: Fietstrommels vallen niet in het project. Bewoners kunnen zelf een aanvraag voor een fietstrommel indienen via de wijkregisseur: wijkregienoordSB@rotterdam.nl
 • Voorbereiden tot oplaadpalen voor elektrische auto's /scooters: Engie kijkt naar de aanwezigheid van voedingskabels in de ondergrond en past de positie van het oplaadpunt hierop aan. Dit hoeft dus niet voorbereid te worden binnen dit project.
 • Afritjes van der Schellingstraat: Op alle oversteekplekken zijn opritten. Midden in de straat is dit onwenselijk omdat daar geparkeerd wordt en oversteken tot onveilige situaties kan leiden.

Wensen die nader onderzocht worden

 • Extra fietsparkeren op het Ungerplein: Het plein valt niet binnen dit project. Toch onderzoeken we de (financiële) mogelijkheid hiervoor, dit loopt nog.
 • Laad-en-loszone voor dienstverleners van Middin.

Wensen die meegenomen worden

 • In het algemeen is er een wens voor meer bomen en groen in de wijk: Dit wordt meegenomen in het ontwerpproces.
 • Maak een plan voor de Jacob Loisstraat door een expert: Een landschapsontwerper gaat ermee aan de slag en ook deze straat gaat mee in het ontwerpproces.
 • Groenvak toevoegen in de Van der Sluysstraat: Ongebruikte inritten in de buurt worden omgevormd naar parkeerplaatsen en/of groenvakken.
 • Behoud het groen in het prieel op hoek Van der Sluysstraat - Jacob Loisstraat: Als het niet wordt aangetast door de werkzaamheden kan het blijven, anders nemen we dit mee in het ontwerpproces, zodat daar weer groen terugkomt.
 • Extra schaduwrijke plekken in de wijk: Er komt groen bij in het ontwerp, dus ook wat meer schaduwplekken. Bij de inrichting van zitplekken kijken we of er ook meer zitgelegenheid in de schaduw bij kan komen.
 • Verhoogde perken met bomen en zitrand in Jacob Loisstraat: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces.
 • Groenere speelplek Van der Sluysstraat: wordt meegenomen in het ontwerpproces.
 • Groenvakken toevoegen voor parkeerterrein Van der Sluysstraat: wordt meegenomen in het ontwerpproces
 • Boomspiegels voor Van Waerschutstraat 24 en 26 verruimen: wordt meegenomen in het ontwerpproces.
 • Behoud de twee plantenbakken op hoek Van der Sluysstraat en Obreenstraat: de bakken komen terug na de werkzaamheden.
 • Behoud de halve wijnvaten (plantenbakken) t.h.v. no. 526 en no. 101, en bij no. 514: de vaten komen terug na de werkzaamheden.
 • Behoud de fundaties voor de kerstbomen in de Van Sluysstraat en Obreenstraat: deze fundaties worden behouden.

Wensen die niet meegenomen kunnen worden

 • Verwijderen blauweregen: De blauweregen is getrimd. Verwijderen kan de gemeente niet doen.
 • Intekenen groenperkjes rond de lijsterbessen: Een aantal bomen wordt gerooid tijdens de werkzaamheden, de groenperken vervallen dan ook. Wel kunnen we in de nieuwe inrichting kijken of er plek is voor perkjes die door de gemeente worden onderhouden.
 • Creëer ruimte voor een boom begin Van der Sluysstraat: Dit is niet mogelijk omdat er te veel kabels en leidingen onder de grond liggen, waardoor er geen ruimte is voor bomen.
 • Maak ruimte voor meer rozenhekken in smalle straten: Bewoners kunnen en mogen die plaatsen zonder toestemming van de gemeente. Eerdere hekken zijn er via een bewonersinitiatief gekomen.

Wensen die nader onderzocht worden

 • Ik wil een geveltuin: U mag altijd zelf een geveltuin aanleggen als er genoeg ruimte is, kijk hiervoor op de pagina geveltuinen. Daarnaast kijken we of het in het project al meegenomen kan worden.
 • Behoud rozenhekken en hun beplanting: Dit is zeker de bedoeling, maar ook afhankelijk van de werkzaamheden van Ziggo en KPN in de stoep, en van de ophoging van de straat. Dan hangen de rozenhekken mogelijk te laag. Deze wens wordt waar mogelijk meegenomen.
 • Initiatieven parkeerplek opheffen voor groen: Dit kan meegenomen worden in het project als dit breed gedragen wordt in de buurt. Het voorstel wordt besproken met de klankbordgroep om te zien hoe dit opgepakt kan worden.
 • Maak een groene entree van de Jacob Loisstraat: Deze wens wordt meegenomen in het ontwerpproces, om te zien wat mogelijk is.
 • Extra boom Van der Sluysstraat 436: Daar zou een parkeervak voor moeten worden opgeheven en op deze locatie liggen er ook te veel kabels en leidingen onder de grond. Aan de overzijde is misschien wel plek. We gaan voor de hele buurt kijken waar er bomen kunnen worden toegevoegd en waar dat het meest wenselijk is.

Wensen die meegenomen worden

 • Centrale speelplek opknappen en verduurzamen: Het opknappen van de centrale speelplek in de Jacob Loisstraat is onderdeel van dit project, en gebeurt in overleg met de bewoners en kinderen.
 • Betere en meer speeltoestellen: Het opknappen van de centrale speelplek in de Jacob Loisstraat is onderdeel van dit project, en wordt in overleg met de bewoners gedaan. Overige speeltoestellen worden in het ontwerp meegenomen en waar nodig vervangen.
 • Opknappen en betere inrichting speelplek Van der Sluysstraat: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces.
 • Veiligheidshek voor Jacob Loisstraat tussen spelen en de weg: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces.

Wensen die niet meegenomen kunnen worden

 • Multifunctioneel sportveld maken: De bestaande speelplekken worden in overleg met de omgeving opnieuw ingericht als speelplek. Voor het nieuw aanleggen van een sportveld is in het gebied onvoldoende ruimte.

Wensen die nader onderzocht worden

 • Loungeplek jeugd: We onderzoeken of er plek is voor een loungeplek voor de jeugd.
 • Trampoline i.p.v. wipkip: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces, om te zien wat mogelijk is.
 • Plaatsing watertap bij centrale speelplaats: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces en met Evides wordt bekeken wat mogelijk is.

Wensen die meegenomen worden

 • Plaatsen Bio bak: De gemeente gaat in de hele stad GFE-bakken plaatsen voor Groente, Fruit en Etensresten. De planning voor Provenierswijk Oost is nog niet bekend, waarschijnlijk in 2024/2025.
 • Extra afvalbakken: Op het Ungerplein komt een extra afvalbak. Voor de van der Sluysstraat wordt bekeken of daar een extra bak kan komen.

Wensen die niet meegenomen kunnen worden

 • Bak voor grofvuil + vaste ophaaldag: proeven elders in de stad met centrale afvalbak voor grofvuil laten zien dat dit juist extra vervuiling aantrekt. U kunt een afspraak maken voor het gratis laten ophalen van grofvuil via grofvuil.
 • Afval scheiden (Pieter de Raadtstraat): Er komen GFE bakken in 2024/2025 volgens een gemeentelijk programma. Er zijn papier- en glascontainers op het Ungerplein beschikbaar en plastic afval hoeft niet meer gescheiden te worden in Rotterdam. We kunnen dit verder niet meenemen in het project.
 • Container verplaatsen van Jacob Loisstraat naar Van der Schellingstraat: Dat kan niet omdat de trottoirs hier te smal zijn om een ondergrondse container te plaatsen en door verplaatsing naar de Van der Schellingstraat wordt daar de doorgang voor minder validen belemmerd.

Wensen die nader onderzocht worden

 • Overvolle afvalbakken in de hele wijk: De gemeente is terughoudend in plaatsen van meer afvalbakken, vanwege de kosten en de capaciteit om de bakken tijdig te kunnen legen. Wel gaan we kijken of de bakken wel op de juiste plaats staan of dat we door verschuiven een beter gebruik van de bak kunnen krijgen.
 • Extra afvalbakken: Op het Ungerplein komt wel een extra afvalbak. Voor de van der Sluysstraat wordt bekeken of daar een extra bak kan komen.
 • Capaciteit papier- en glasbak Ungerplein verbeteren: De capaciteit van de glasbak is inmiddels verbeterd door vaker legen. Voor papier wordt bekeken of en waar daar plek voor is.

Wensen die meegenomen worden

 • Minder lichtoverlast d.m.v. betere verdeling lichtmasten: Met de LED- verlichting die wordt aangelegd wordt het licht beter verdeeld en zal er minder verstrooiing naar de gevels zijn. De lichtmasten zelf worden in principe niet verplaatst.

Wensen die niet meegenomen kunnen worden

 • Glasvezel aanleggen: De gemeente beslist niet over de aanleg van glasvezel. Maar KPN heeft wel het voornemen om in 2023 glasvezel aan te leggen in de wijk.
 • Stadsverwarming 1: Er komt nu nog geen warmtenet omdat er buiten de wijk nog geen aansluitmogelijkheid is. Wat we wel in het project meenemen is dat we zoeken naar en rekening houden met ruimte voor toekomstig warmtenet onder de grond.
 • Verlichting bij ’t Kapelletje: Deze vraag is onderzocht en de verlichting hier voldoet volgens onze informatiesystemen.
 • Overlast geluid Emmahuis: We melden dit bij Havensteder, maar kan niet opgelost worden binnen dit project. Wat kunt u zelf doen: bel de advieslijn Woonoverlast op 088 - 377 76 66 of kijk op awr010.nl. Zij kunnen eventueel Buurtbemiddeling inschakelen.
 • Leg het fietspad ruimer op de plataan op de Schiekade Westzijde (Ungerplein) aan: Deze locatie valt niet binnen het project. Daarnaast ziet de stadsecoloog geen belemmeringen voor de boom.
 • Meer activiteiten in de buurt: activiteiten in de buurt is geen onderdeel van dit project. Dat is iets voor activiteitencentrum De Waerschut en het Huis van de Wijk de Propeller.
 • Onveilig laden-lossen voedselbank: ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie. Veilig gedrag is geen onderdeel van dit project.
 • Straatverlichting met hangende armaturen boven de weg: Het beleid van de gemeente is om de hoeveelheid hangverlichting te minderen vanwege de kosten. Er komt wel LED-verlichting in de wijk, wat een betere verdeling van het licht over de straat geeft.
 • Uitbreiding hondenuitlaatzone Ungerplein: Er is geen officiële hondenuitlaatzone op het Ungerplein.

Wensen die nader onderzocht worden

 • Diverse wensen voor het Ungerplein staan nog open, die gaan m.n. over groen en afval. Het plein valt niet binnen dit project. We onderzoeken welke wensen toch meegenomen kunnen. worden.
 • Invalidenbebording aan de gevel (van Waerstraat): het verzoek om een bord aan de gevel te bevestigen is ingediend bij de eigenaar van het pand, we wachten op reactie.
 • De wijk inrichten als 30 km zone: Dit is al een 30 km gebied. We onderzoeken wel of er verkeersplateaus op kruispunten kunnen komen waardoor verkeer meer wordt afgeremd.
 • Jacob Loisstraat als plein inrichten: Wens wordt meegenomen in het ontwerpproces om te zien wat mogelijk is.

Groen en bomen

De gemeente vindt de bestaande planten en bomen belangrijk. We zorgen dus dat er zoveel mogelijk van kan blijven staan. Maar het staat al vast dat een aantal bomen de straatophoging niet kan overleven. Die bomen worden allemaal vervangen. Ook kijken we hoe de wijk nog groener gemaakt kan worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak van de Provenierswijk-Oost?