Groot onderhoud Provenierswijk-Oost
Gepubliceerd op: 25-08-2021
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/provenierswijk-oost/
Ga naar de hoofdinhoud

De buitenruimte van de Provenierswijk-Oost (Jacob Loisbuurt) is voor een groot deel aan vervanging toe. Daarnaast zijn verbeteringen mogelijk bij het beheersen van het grondwaterpeil.

Het werkgebied Provenierswijk-Oost

De gemeente wil ook samen met bewoners bekijken of er meer groen kan komen.

De uitvoering van het werk start in 2022 en zal naar verwachting in 2024 klaar zijn. De voorbereiding hiervoor is al begonnen en daar wil de gemeente de direct belanghebbenden bij betrekken.

Het resultaat zal zijn dat er straks weer sprake is van een mooie wijk met een goed functionerend riool, mooi groen en kansrijke bomen, mooie bestrating, en speelplekken die weer een leuke uitdaging geven aan de kinderen van de wijk.

Heeft u een vraag of wens voor de wijk?

De gemeente wil de wensen van bewoners en ondernemers bij de aanstaande werkzaamheden zo veel mogelijk meenemen. Natuurlijk gaat het daarbij alleen over de zaken die nu aangepakt worden: riool, bestrating, parkeren, groen, bomen, speelplekken en containers en afvalbakken.

Inventarisatie van wensen en vragen voor de wijk

Omdat het combineren van werkzaamheden vaak voordelig uitpakt en de gemeente graag alles tegelijk op orde brengt, inventariseert de gemeente bij alle belanghebbenden welke wensen en vragen er zijn op het gebied van

 • riolering en (grond)wateroverlast
 • verharding en (fiets)parkeren
 • bomen en groen
 • speeltoestellen en -plekken
 • containers en afvalbakken

Ook heeft Evides al aangegeven de drinkwaterleidingen te willen vervangen.

KPN heeft aangegeven glasvezel te willen aanleggen.

Stedin heeft vooralsnog geen wensen geuit om aan gas- of elektraleidingen te willen werken.

Wensen aangeven op een interactieve website

Om de wensen van bewoners en ondernemers te inventariseren is tot 15 oktober 2021 een interactieve website beschikbaar. Daarop kan iedereen in de wijk op zijn eigen tijd en plaats wensen en vragen indienen. De interactieve site is hier te vinden: Wensen voor de Provenierswijk (arcgis.com).

Hulp bij invullen

Kunt u deze site niet gebruiken, of weet u niet zeker of de invoer goed lukt? Kom dan naar het wekelijkse inloopuur op:

 • maandagochtend tussen 10 en 11 uur in de Waerschut, Van Waerschutstraat 11
 • of donderdagochtend tussen 10 en 12 uur  (tot 15 oktober 2021) naar de Propeller, Jacob Loisstraat 18.

Tot 15 oktober wordt u daar geholpen met de invoer van uw wensen op de interactieve website.

Hoe inventariseert de gemeente de overige wensen?

Wanneer de gemeente een grote onderhoudsbeurt gaat voorbereiden, worden alle partijen die in die buurt eigendommen hebben in het openbare gebied, hierover geïnformeerd. Ook de eigenaren van de panden die grenzen aan het openbare gebied krijgen een zogenaamde Eigenarenbrief. De eigenaren van panden, kabels en leidingen kunnen dan besluiten of ze van de gelegenheid gebruik willen maken om tegelijk met de werkzaamheden van de gemeente, werk te laten uitvoeren aan hun eigendommen: bijvoorbeeld kabels en leidingen ophogen of vernieuwen, terreinen ophogen en dergelijke. Zou dat los van de werkzaamheden van de gemeente uitgevoerd worden, dan moet de straat apart open en dicht, en dat kost extra geld en zorgt voor meer overlast.

Planning

Naar verwachting start rond september 2022 de uitvoering. Tegen die tijd is er een planning beschikbaar voor de fasering en uitvoering van de werkzaamheden.

In de voorbereiding ziet de planning er in grote lijnen als volgt uit:

 • Informatie- inloopavond: 15 september 2021
 • Inventariseren wensen: oktober
 • Onderzoek haalbaarheid wensen: oktober-december
 • Informatie over resultaat inventarisatie en haalbaarheid: januari 2022
 • Uitwerken wensen (maken tekeningen en omschrijvingen): tot september 2022
 • Voorbereiding door aannemer: tot september 2022
 • Informatie over uitvoeringsfase: juni 2022
 • Start gefaseerde uitvoering: september 2022

Groen en bomen

Werkzaamheden aan de weg zijn altijd lastig te combineren met het bestaande groen. De gemeente vindt het bestaande groen net zo waardevol als veel bewoners, dus doen we er alles aan om het groen te behouden. Het staat echter vast dat een aantal bomen de straatophoging niet kan overleven. Die bomen worden sowieso allemaal vervangen. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden er nog meer zijn om meer groen in de wijk aan te brengen. Gedurende het project zal daarover meer informatie verstrekt worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak van de Provenierswijk-Oost?