Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Soetendaalseweg

De gemeente start In 2024 met groot onderhoud aan de Soetendaalseweg en enkele omliggende straten. De riolering én bestrating worden vervangen.

Het bestaande riool wordt bijna overal vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Ook worden het groen en de verlichting opgeknapt. Net als in de rest van Rotterdam wordt er nieuwe LED-verlichting aangelegd.

Werkzaamheden

Stedin en Evides bekijken of ze gaan werken aan de kabels en leidingen in de grond. We zorgen dan dat het werk bij elkaar past. Zo duurt het werk niet langer dan nodig is. Meer informatie over de planning komt later. Het gaat om deze straten:

 • Soetendaalseweg.
 • Heer Kerstantstraat.
 • Hildegardisstraat (tussen Heer Kerstantstraat en Soetendaalseweg).
 • Ruivenstraat (tussen Hammerstraat en Soetendaalseweg).
 • Ruivendwarsstraat.
 • Zwaanshals (tussen Ruivenplantsoen en Soetendaalseweg).

Onderhoudsplan

Onderhoud betekent dat we repareren wat stuk is en vervangen wat versleten is. De inrichting van de straten verandert daarbij nauwelijks.
Maar er zijn wel mogelijkheden voor kleine verbeteringen, die we gelijk in het werk kunnen meenemen. We vroegen bewoners in de buurt daarom naar hun wensen en ideeën. 

Definitief straatontwerp

Op het voorlopige ontwerp voor de straten zijn nog enkele reacties gekomen. Die zijn verwerkt in een definitief straatontwerp. U kunt daar niet meer op reageren.

Bekijk het definitieve straatontwerp en het ontwerp voor de speelplek Heer Kerstantstraat op Rotterdam aan de Slag!. Link opent een externe pagina onder het kopje 'actueel'.

Hieronder staat een overzicht van de aanpassingen in het definitieve straatontwerp.

 • Er komt een verhoogd plateau op het kruispunt Zwaanshals – Soetendaalseweg. Zo wordt er minder hard gereden in de straat.
 • De fietstrommel bij Soetendaalseweg 72/74 is verplaatst zodat die niet recht voor een raam staat.
 • Het Zwaanshals is nu heel breed. Daardoor wordt er hard gereden én wordt regelmatig tegen het verkeer in gereden. Ook wordt er geparkeerd op plekken waar dat niet de bedoeling is. Door de rijbaan smaller te maken pakken we deze problemen aan. En ontstaat er ruimte voor extra planten en struiken in de straat.
 • Op 4 plekken in de Soetendaalseweg komen er doorsteekjes tussen de parkeervakken. Zo is het makkelijker om vanaf de stoep met je fiets naar de straat te komen. 
 • Er komen 2 extra zitbanken voor de kinderopvang aan de Soetendaalseweg.
  Voor de fietswinkel aan de Soetendaalseweg komen fietsnietjes in plaats van openbaar groen. Dit openbaar groen komt nu op een andere plek in de Soetendaalseweg.
 • De ontmoetingsplek op de hoek Soetendaalseweg – Ruivenstraat hebben we beter ingepast in de beschikbare ruimte.
 • De ruimte voor de ingang van Het Klooster in de Ruivenstraat is meer ingericht als verblijfruimte.
 • De locaties en het aantal fietsnietjes en parkeervakken blijven ongeveer gelijk. 
 • Er is wel meer balans gebracht in de hoeveelheid en locatie van fietsnietjes, parkeerplekken en openbaar groen.
 • We hebben veel verzoeken voor geveltuinen ontvangen. Die zijn nog niet in het plan ingetekend. Dat gebeurt later, bij de verdere technische uitwerking van het straatplan.   Geveltuinen kunnen nog tot de start van de werkzaamheden aangevraagd worden via  SoetendaalsewegSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
 • Op de speelplek in de Heer Kerstantstraat komt een langwerpig, gevarieerd en uitdagend klimparcours met een glijbaan te staan. Dat was de keuze van de meeste bewoners.

Hoe nu verder?

Het definitieve straatplan werken we verder uit. Daarna bespreken we het met de aannemer en plannen we de werkzaamheden. De start van het werk staat voorlopig gepland voor september 2024. Over de exacte planning en werkvolgorde hoort u later meer. Ook komen we nog met een voorstel voor de nieuw te planten boomsoorten en planten.

Reactie op de ontvangen wensen en ideeën

Hieronder treft u een overzicht aan van de ontvangen wensen en ideeën, met daarbij een reactie. De wensen en reacties zijn per thema gebundeld, als vraag en antwoord.

Vragen en antwoorden over verkeer en (fiets)parkeren

Vragen en antwoorden over de speel- en ontmoetingsplek Heer Kerstantstraat

Vragen en antwoorden over bomen en openbaar groen

Vragen en antwoorden over verlichting

Vragen en antwoorden over afvalcontainers

Vragen en antwoorden over de uitvoering van de werkzaamheden

Gescheiden rioolsysteem

In 2019 hebben we bewoners in het Oude Noorden gevraagd naar hun beleving van de wijk. Daaruit kwam onder andere dat bewoners zich zorgen maken over wateroverlast. Die proberen we te verminderen met een gescheiden rioolsysteem.

Dus als we de riolering vervangen, leggen we niet 1 maar 2 nieuwe rioolbuizen terug in de ondergrond. Daarmee vangen we het (schone) regenwater apart van het (vuile) rioolwater op. Zo hoeft er minder water naar de afvalzuivering.

Het nieuwe rioolsysteem kan dan ook meer water opvangen bij een hevige regenbui. Zo komt er minder wateroverlast op straat en in tuinen. Ook werkt het systeem beter in de droge periodes die we steeds vaker meemaken. De nieuwe rioolbuis voor het regenwater heeft namelijk gaatjes, zodat het regenwater uit de buis in de ondergrond kan zakken.

Een nieuwe riolering kan gevolgen voor de woningen hebben. Dat komt door de verandering van de grondwaterstand in de bodem. Houten funderingen kunnen aangetast worden. Souterrains en kelders kunnen nat worden. Daarom hebben we technisch onderzoek laten doen, en is een plan gemaakt waarbij met die zaken rekening is gehouden. Op een informatiebijeenkomst informeren we u hier graag verder over.

Wilt u nu alvast meer weten over wat er gebeurt bij rioolvervanging? Bekijk dan het filmpje.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meer informatie

Heeft u vragen over het groot onderhoud? Stuur dan een e-mail naar SoetendaalsewegSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.