Milieupark
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 14-12-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieupark/
Spring naar het artikel

Inwoners van Rotterdam kunnen hun afval, grofvuil en kringloopgoederen gratis inleveren op het milieupark. Rotterdam telt zeven milieuparken.

Bij een milieupark kunt u de volgende zaken inleveren:

  • elektrische apparaten, wit- en bruingoed
  • grof huishoudelijk afval
  • bouw- en sloop, hout, puin, ijzer, schroot, dakleer, gipsplaat
  • papier, karton, (vlak) glas, kunststof, textiel, kleding
  • tuinafval, snoeihout, tuinmeubelen
  • chemisch afval, spuitbussen, olie en vetten
  • autobanden en accu's
  • tweedehands spullen voor Piekfijn
  • grond, zand en grind, brandblussers en gasflessen kunnen niet worden ingeleverd bij milieupark Hoek van Holland

Legitimatie

Bij een bezoek aan een milieupark wordt u gevraagd om een geldig legitimatiebewijs én om een document/bewijsstuk waarop uw postcode staat.

Asbesthoudend afval

Bij de Milieuparken kunt u maximaal 35m² asbesthoudend materiaal inleveren. U mag een asbestplaat alleen in zijn geheel verwijderen en niet breken of zagen, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn. Bij de Milieuparken kunt u speciaal verpakkingsmateriaal voor asbest ophalen. Medewerkers van de Milieuparken mogen u niet helpen met het asbest in de container gooien of het verpakken van asbest. Als u asbestmateriaal groter dan 35m² heeft, kunt u contact opnemen met een gecertificeerd asbestverwijderaar. Voor andere vragen kunt u bellen met het asbestloket van gemeente Rotterdam, telefoon 0800 024 44 20.

Bedrijfsafval

Heeft u bedrijfsafval? Het brengen van bedrijfsafval naar een milieupark is niet toegestaan. Het milieupark is uitsluitend voor particulieren. Let op: wanneer u afval in een bedrijfsbusje aanbiedt, valt dit ook onder bedrijfsafval. De medewerkers op het milieupark mogen u dan weigeren. Ook wanneer u dit busje leent van uw buurman. Het afval in het busje behoort dan toe aan het bedrijf. Busjes van erkende verhuurbedrijven worden wel toegelaten op het milieupark.

U kunt uw bedrijfsafval kwijt bij een erkende particuliere afvalinzamelaar. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten VIHB-lijst.

\