Spring naar het artikel

Inwoners van Rotterdam kunnen hun afval, grofvuil en kringloopgoederen gratis inleveren op het milieupark. Rotterdam telt zeven milieuparken.

Bij een milieupark kunt u de volgende zaken inleveren:

  • elektrische apparaten, wit- en bruingoed
  • grof huishoudelijk afval
  • bouw- en sloop, hout, puin, ijzer, schroot, dakleer, gipsplaat
  • papier, karton, (vlak) glas, kunststof, textiel, kleding
  • tuinafval, snoeihout, tuinmeubelen
  • chemisch afval, spuitbussen, olie en vetten
  • autobanden en accu's
  • tweedehands spullen voor Piekfijn
  • grond, zand en grind, brandblussers en gasflessen kunnen niet worden ingeleverd bij milieupark Hoek van Holland

Legitimatie

Bij een bezoek aan een milieupark wordt u gevraagd om een geldig legitimatiebewijs én om een document/bewijsstuk waarop uw postcode staat.

Bedrijfsafval

Heeft u bedrijfsafval? Het brengen van bedrijfsafval naar een milieupark is niet toegestaan. Het milieupark is uitsluitend voor particulieren. Let op: wanneer u afval in een bedrijfsbusje aanbiedt, valt dit ook onder bedrijfsafval. De medewerkers op het milieupark mogen u dan weigeren. Ook wanneer u dit busje leent van uw buurman. Het afval in het busje behoort dan toe aan het bedrijf. Busjes van erkende verhuurbedrijven worden wel toegelaten op het milieupark.

U kunt uw bedrijfsafval kwijt bij een erkende particuliere afvalinzamelaar. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten VIHB-lijst.