Eigen bijdrage
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/eigen-bijdrage/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

Krijgt u zorg of hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Een hulpmiddel noemen wij soms ook een ‘voorziening’, bijvoorbeeld in brieven die u van ons ontvangt.

Op deze pagina vindt u meer informatie. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt ze stellen bij VraagWijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010 of online. Kijk op de sociale kaart Rotterdam voor de VraagWijzer bij u in de buurt.

De gemeente krijgt van het Rijk geld om te besteden aan hulp en voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit bedrag is niet genoeg om voor iedereen alle kosten te betalen.

Om toch te kunnen bieden wat nodig is vraagt de gemeente van u een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor zorg of voor een hulpmiddel. Vanaf januari 2019 geldt het abonnementstarief eigen bijdrage. Voor zorg die u thuis ontvangt en voor hulpmiddelen betaalt u nooit meer dan 17,50 euro per periode (4 weken). Ook als u veel zorg of hulpmiddelen ontvangt. Zijn de kosten van uw zorg minder dan 17,50 euro? Dan betaalt u ook minder.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze voor de gemeente.

Kijk hier voor een filmpje met uitleg over de eigen bijdrage van het CAK

Voor bijna alle maatwerkvoorzieningen en pgb’s moet een eigen bijdrage worden betaald.

Wel eigen bijdrage

Voor de volgende zorg en hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage:

 • badlift
 • bruikleenauto
 • douchebrancard
 • douchestoel
 • fietsen (bijv. driewiel-, duo-, rolstoelfiets)
 • gesloten buitenwagen
 • handbike
 • scootmobiel
 • sportvoorziening (inclusief sportrolstoel)
 • tillift
 • Wmo-arrangementen (huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, beschermd en begeleid wonen)
 • woningaanpassingen (bijvoorbeeld traplift, vlonder, badkameraanpassing, keukenaanpassing)

Geen eigen bijdrage

Voor de volgende zorg en hulpmiddelen betaalt u geen eigen bijdrage:

 • rolstoel
 • Trevvel: u betaalt alleen een prijs per rit. Wij noemen dit ook wel een collectieve vervoersvoorziening
 • Aanpassingen in de gedeelde ruimte van het gebouw waar u woont, die voor meerdere bewoners nodig zijn. Bijvoorbeeld een automatische deuropener. Hier maakt u gebruik van, maar deze kan ook voor andere bewoners nodig zijn. Wij noemen dit ook wel een collectieve woonvoorziening.
 • Vergoeding voor de kosten van een verhuizing, dit noemen wij een financiële maatwerkvoorziening
 • Vergoeding vervoer. Ook dit noemen wij een financiële maatwerkvoorziening

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

De grootte van het huishouden

Woont u samen met een partner of echtgenoot en heeft minimaal één van u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Bijvoorbeeld:

 • Zijn u en uw partner beiden nog geen 65 jaar (de AOW gerechtigde leeftijd)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Is één van de twee partners nog geen 65 jaar of ouder (de AOW gerechtigde leeftijd) en de ander wel? Dan betaalt u ook geen eigen bijdrage.
 • Zijn u en uw partner beiden 65 jaar of ouder (de AOW gerechtigde leeftijd)? Dan betaalt u wél de eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage is nooit meer dan 17,50 euro per 4 weken, per huishouden.

De kosten van de zorg of hulpmiddelen die u nodig heeft, bepalen hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Hoe hoger de kosten, hoe hoger de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is nooit meer dan 17,50 euro per 4 weken Ook als u meerdere hulpmiddelen of zorg en hulpmiddelen ontvangt. Zijn de kosten minder dan 17,50 euro? Dan betaalt u ook minder. U krijgt iedere vier weken een 'factuur eigen bijdrage' van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Kosten van zorg

Ontvangt u zorg, bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, dagbesteding of begeleiding (een arrangement)? Dan staan de kosten per 4 weken in de documenten die u van ons ontvang. Ook als u zelf zorg inkoopt met een pgb. Dit staat bijvoorbeeld in uw ondersteuningsverslag en toekenningsbeschikking. U betaalt de eigen bijdrage zolang u zorg ontvangt, dit is nooit meer dan 17,50 euro per periode.

Kosten van een hulpmiddel

Ontvangt u een hulpmiddel in bruikleen die de gemeente Rotterdam heeft gekocht? Of ontvang u een hulpmiddel vanuit een persoonsgebonden budget? Dan betaalt u 17,50 euro per periode van 4 weken, totdat de totale kosten of de maximale inningstermijn van het hulpmiddel zijn bereikt.

Ontvangt u een hulpmiddel in bruikleen die de gemeente Rotterdam huurt? Dan betaalt u een eigen bijdrage zolang u dit hulpmiddel in uw bezit heeft. U betaalt de eigen bijdrage elke periode van 4 weken. Dit is nooit meer dan 17,50 euro.

Woonvoorziening Eigen bijdrage per periode van vier weken
Badlift 4,91 euro
Douchebrancard 7,64 euro
Douchestoel kantelbaar 3,28 euro
Douchestoel verrijdbaar 9,65 euro
Douchestoel zelfbeweger 9,65 euro
Tillift verrijdbaar actief of passief 17,50 euro*
Vervoersvoorziening Eigen bijdrage per periode van vier weken
Driewielfiets volwassene met trapondersteuning 17,50 euro*
Driewielfiets volwassene zonder trapondersteuning 17,50 euro*
Handbike 17,50 euro*
Rolstoelfiets 17,50 euro*
Scootmobiel 17,50 euro*

*De kosten voor deze hulpmiddelen voor de gemeente Rotterdam zijn hoger. Maar u betaalt nooit meer dan 17,50 euro eigen bijdrage per 4 weken (het abonnementstarief).

 • Voorbeeld 1
  U ontvangt een verrijdbare douchestoel die de gemeente voor u huurt. U betaalt 9,65 euro per periode van 4 weken, zolang u de douchestoel in uw bezit heeft.
 • Voorbeeld 2
  U ontvangt een scootmobiel en zorg (een arrangement). De totale kosten zijn hoger dan 17,50 euro per periode. U betaalt 17,50 euro euro per periode van 4 weken.
 • Voorbeeld 3
  U ontvangt een aanpassing aan uw keuken die de gemeente voor u heeft gekocht. De totale kosten hiervan zijn 2900 euro. De afschrijftermijn van de aanpassing is 10 jaar, oftewel 130 periodes (10 jaar x 13 periodes). In totaal zou u 166 periodes de eigen bijdrage van maximaal 17,50 euro euro betalen om aan het hele bedrag te komen. Omdat de afschrijftermijn na 130 periodes voorbij is, betaalt u maar 130 periodes 17,50 euro.

De Wmo-adviseur kan u helpen bij het berekenen van uw eigen bijdrage.

Woont u in een instelling voor beschermd wonen, dan betaalt u een andere eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en uw vermogen. U betaalt deze eigen bijdrage zolang u in de instelling woont. Voor vragen of informatie over deze eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Ja. De gemeente betaalt de zorgaanbieder om een bepaald resultaat te behalen. Hoe dat gebeurt, maakt niet uit voor de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het bedrag dat de gemeente hiervoor uitgeeft, niet van de manier waarop uw zorgaanbieder dit invult.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een deel van de huishoudelijke hulp wordt uitbesteed aan een was- of strijkservice of dat een vrijwilliger boodschappen doet. Het kan ook zijn dat een aanbieder de ene week twee uur komt en de andere week maar één uur. De eigen bijdrage is dan nog steeds gebaseerd op het totale zorgbudget.

U kunt contact opnemen met het CAK  als u het niet eens bent met uw eigen bijdrage. Wij noemen dit een correctieverzoek.

Het CAK onderzoekt uw verzoek samen met de gemeente. Als blijkt dat uw eigen bijdrage niet klopt, wordt deze aangepast.

Let op: We kunnen bij een Wmo-arrangement persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage tijdens het kalenderjaar laten aanpassen. Aan het einde van het kalenderjaar volgt de definitieve jaarafrekening met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het kan zijn dat de eigen bijdrage dan opnieuw wordt aangepast.

Zorgverzekeraar VGZ  biedt in 2019 twee zorgverzekeringen speciaal voor Rotterdammers.  Het VGZ Rotterdampakket Compact en het VGZ Rotterdampakket.

Met het VGZ Rotterdampakket heeft u in 2019 recht op vergoeding van uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor hulpmiddelen (scootmobielen, tilliften, douchestoelen enz.) en zorg die u thuis ontvangt wordt volledig vergoed. Voor uw eigen bijdrage krijgt u een rekening van het CAK. Deze rekening moet u eerst zelf betalen. Daarna kunt u deze rekening bij VGZ declareren. Is dat een probleem voor u, kijk dan op de website van het CAK voor informatie over een betalingsregeling.

Bent u niet verzekerd met het VGZ Rotterdampakket, maar bij een andere zorgverzekeraar? Informeer dan daar naar de vergoedingen.

Meer informatie

Meer weten? Vul het contactformulier in of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een VraagWijzer bij u in de buurt. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van het CAK.