Spring naar het artikel

Krijgt u hulp of hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Hier vindt u meer informatie. Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt ze stellen bij VraagWijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010 of online. Kijk op de sociale kaart Rotterdam voor de VraagWijzer bij u in de buurt.

De gemeente krijgt van het Rijk geld om te besteden aan hulp en voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit bedrag is niet genoeg om voor iedereen alle kosten te betalen.

Om toch te kunnen bieden wat nodig is vraagt de gemeente van u een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor zorg of voor een hulpmiddel. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen, en de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze voor de gemeente.

Kijk hier voor een filmpje met uitleg over de eigen bijdrage van het CAK.

Voor bijna alle maatwerkvoorzieningen en pgb’s moet een eigen bijdrage worden betaald.

Wel eigen bijdrage

Voor de volgende zorg en voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage:

 • badlift
 • bruikleen auto
 • douchebrancard
 • douchestoel
 • fietsen (bijv. driewiel-, duo-, rolstoelfiets)
 • gesloten buitenwagen
 • handbike
 • scootmobiel
 • sportvoorziening (inclusief sportrolstoel)
 • tillift
 • tegemoetkoming in de verhuiskosten (persoonsgebonden budget)
 • vervoersvoorziening persoonsgebonden budget
 • Wmo-arrangementen (huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, beschermd en begeleid wonen)
 • woningaanpassingen (bijv. traplift, vlonder, badkameraanpassing, keukenaanpassing)

Geen eigen bijdrage

Voor de volgende zorg en voorzieningen betaalt u geen eigen bijdrage:

 • rolstoel: u betaalt geen eigen bijdrage op grond van landelijke regelgeving.
 • collectieve vervoersvoorziening Vervoer op Maat: hiervoor betaalt u een ritprijs.
 • woonvoorzieningen in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex waar meerdere bewoners gebruik van maken.

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage op grond van wettelijke regelgeving.

U krijgt een indicatie voor een zorgarrangement of een voorziening.

Bij een zorgarrangement betaalt de gemeente per periode een bepaald budget aan de zorgleverancier. Dit is het bedrag waarover de eigen bijdrage wordt berekend. In de berekening wordt uw persoonlijke situatie meegenomen.

Bij een voorziening gaan we uit van de kosten van de voorziening samen met uw persoonlijke situatie.

Bij een pgb zijn ook de kosten van het pgb de basis voor de berekening, samen met uw persoonlijke situatie.

Uw eigen bijdrage wordt berekend op basis van:

 • de kosten van uw zorg of voorziening
 • uw leeftijd
 • uw (verzamel)inkomen en vermogen
 • de samenstelling van uw huishouden

U krijgt iedere vier weken een 'factuur eigen bijdrage' van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uw eigen bijdrage wordt berekend op basis van:

 • de kosten van uw zorg of voorziening
 • uw leeftijd
 • uw (verzamel)inkomen en vermogen
 • de samenstelling van uw huishouden

Het CAK gaat uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Is uw inkomen en/of vermogen ondertussen veranderd dan kunt u om een aanpassing van de eigen bijdrage vragen.

Uw eigen bijdrage kan nooit hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt voor uw zorg of voorziening.

Stap 1: bereken uw maximale periodebijdrage

Wilt u een proefberekening (laten) maken van uw maximale periodebijdrage? Dat kan bij het CAK:

Stap 2: Ga na wat uw zorg of voorziening kost

Wanneer u de maximale periodebijdrage weet, kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Hiervoor moet u de kosten van uw zorg of voorziening weten.

Kosten van zorg
Ontvangt u zorg aan huis in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zorg in natura of persoonsgebonden budget (huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding)? Dan staan de kosten per 4 weken vermeld in uw ondersteuningsplan en toekenningsbeschikking.

Kosten van een voorziening
Ontvangt u een voorziening in bruikleen die de gemeente Rotterdam heeft gekocht, in eigendom, of via een persoonsgebonden budget? De totale kosten van de voorziening kunt u navragen bij uw Wmo-adviseur. U betaalt per periode uw berekende maximale periodebijdrage, tot u de totale kosten betaald heeft of de vastgestelde levensduur/afschrijftermijn is bereikt.

Ontvangt u een voorziening in bruikleen die de gemeente Rotterdam huurt? Dan betaalt u een eigen bijdrage zolang u deze voorziening in bezit heeft. U betaalt de eigen bijdrage elke periode tot een maximum van uw maximale periodebijdrage. U vindt het bedrag per 4 weken in de onderstaande tabel. Deze bedragen gelden vanaf 21 mei 2018. Staat uw voorziening er niet bij? Vraag het dan na bij uw Wmo-adviseur.

woonvoorziening Bedrag per periode van 4 weken
Badlift 4,91 euro
Douchebrancard 7,64 euro
Douchestoel kantelbaar 3,28 euro
Douchestoel verrijdbaar 9,65 euro
Douchestoel zelfbeweger 9,65 euro
Tillift verrijdbaar actief of passief 33,12 euro
Vervoersvoorziening Bedrag per periode van 4 weken
Driewielfiets volwassene met trapondersteuning 70,80 euro
Driewielfiets volwassene zonder trapondersteuning 28,94 euro
Handbike 96,46 euro
Rolstoelfiets 96,46 euro
Scootmobiel 19,29 euro

Stap 3: Bereken uw totale eigen bijdrage

U hebt nu uitgerekend wat uw maximale periodebijdrage is. U weet ook wat uw zorg of voorziening kost. Nu kunt u uitrekenen wat uw eigen bijdrage wordt. Gebruik hiervoor de rekenvoorbeelden.
Wanneer u meerdere voorzieningen ontvangt, worden de kosten bij elkaar opgeteld. U betaalt nooit meer dan de kosten van de totale hulp of uw maximale periodebijdrage.

Voorbeeld 1
Uw maximale periodebijdrage is berekend op 45 euro per periode. U ontvangt een scootmobiel in huur. In totaal betaalt u nooit meer dan 45 euro. Omdat het bedrag van de scootmobiel 19,29 per periode is, betaalt u 19,29 per periode.

Voorbeeld 2
Wanneer u naast de scootmobiel ook een Wmo arrangement ontvangt dat 100 euro per periode kost, bedragen uw totale zorgkosten 119,29 euro per periode. Omdat uw maximale periodebijdrage 45 euro is, betaalt u per periode 45 euro.

Voorbeeld 3
Wanneer u naast de scootmobiel (19,29 euro) ook een Wmo arrangement ontvangt dat 100 euro per periode kost, bedragen uw totale zorgkosten 119,29 euro per periode. Wanneer uw maximale periodebijdrage 140 euro is, betaalt u 119,29 euro per periode.


Voorbeeld 4
Uw maximale periodebijdrage is berekend op 45 euro per periode. U ontvangt een aanpassing aan uw badkamer. De totale kosten van deze aanpassing zijn 1500 euro. De afschrijftermijn van de aanpassing is 10 jaar. U betaalt uw maximale periodebijdrage 45 euro tot de voorziening is afbetaald. Dit betekent dat u in 34 periodes (34 x 45 = 1530 euro) de eigen bijdrage afbetaalt voor deze voorziening. Daarna betaalt u geen eigen bijdrage meer voor de aanpassing aan uw badkamer.

Voorbeeld 5
Uw maximale periodebijdrage is berekend op 19 euro per periode. U ontvangt een aanpassing aan uw keuken. De totale kosten hiervan zijn 2900 euro. De afschrijftermijn van de aanpassing is 10 jaar, oftewel 130 periodes (10 jaar x 13 periodes). In totaal zou u 153 periodes de eigen bijdrage van maximaal 19 euro betalen om aan het hele bedrag te komen. Omdat de afschrijftermijn al na 130 periodes voorbij is, betaalt u echter 130 periodes 19 euro.

Ook voor verblijf in een instelling voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. U heeft dan geen kosten voor een eigen huishouden meer. De bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. De kosten van de zorg hebben geen invloed op uw eigen bijdrage. U betaalt deze eigen bijdrage zolang u in de instelling verblijft. Bij het CAK vindt u meer informatie.

Voor een maatwerkvoorzieningen in de vorm van een pgb moet u ook een eigen bijdrage betalen.

Er zijn twee vormen:

 • een pgb voor een ondersteuningsarrangement, waarbij uw eigen bijdrage gebaseerd is op de periodieke kosten
 • overige maatwerkvoorzieningen, waarbij uw eigen bijdrage wordt berekend op basis van de totale kosten.

De gemeente geeft de kosten van het pgb door aan het CAK. Het CAK stuurt u een factuur voor uw eigen bijdrage.

Ja. de gemeente betaalt de zorgaanbieder om een bepaald resultaat te behalen. Op welke manier dat gebeurt, heeft dat geen gevolgen voor de eigen bijdrage. Die is afhankelijk van het bedrag dat de gemeente hiervoor uitgeeft, niet van de manier waarop uw zorgaanbieder dit invult.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een deel van de huishoudelijke hulp wordt uitbesteed aan een was- of strijkservice of dat een vrijwilliger boodschappen doet. Het kan ook zijn dat een aanbieder de ene week twee uur komt en de andere week maar een uurtje. De eigen bijdrage is dan nog steeds gebaseerd op het totale zorgbudget.

U kunt een correctieverzoek voor uw eigen bijdrage bij het CAK indienen. Er zijn ook mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen de eigen bijdrage.

Het CAK zal uw verzoek in samenwerking met de gemeente onderzoeken. Als blijkt dat uw eigen bijdrage onterecht of te hoog is, wordt deze aangepast.

Let op: We kunnen bij een Wmo-arrangement persoonsgebonden budget de eigen bijdrage tijdens het kalenderjaar laten aanpassen. Aan het einde van het kalenderjaar volgt de definitieve jaarafrekening met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het kan zijn dat de eigen bijdrage dan opnieuw wordt aangepast.

Met het VGZ Rotterdampakket heeft u in 2018 recht op een volledige vergoeding van uw eigen bijdrage. VGZ vergoedt de eigen bijdrage die geldt voor de meeste Wmo-zorg, bijvoorbeeld: huishoudelijke ondersteuning of hulpmiddelen. De eigen bijdrage voor huisvesting (bijvoorbeeld bij beschermd wonen) vergoedt VGZ niet.

Voor uw eigen bijdrage krijgt u een rekening van het CAK. Deze rekening moet u eerst zelf betalen. Daarna kunt u deze rekening bij VGZ declareren. Is dat een probleem voor u, kijk dan op de website van het CAK voor informatie over een betalingsregeling.

Bent u niet verzekerd met het VGZ Rotterdampakket, maar bij een andere zorgverzekeraar? Informeer dan daar naar de vergoedingen.

De Wmo-adviseur kan u helpen bij het berekenen van uw eigen bijdrage.
Let op: De Wmo-adviseur kan alleen een schatting van uw eigen bijdrage geven en niet het exacte bedrag.

Meer informatie

Meer weten? Vul het contactformulier in of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een VraagWijzer bij u in de buurt. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van het CAK.