Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Gepubliceerd op: 13-02-2020
Geprint op: 22-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/centrum-huiselijk-geweld/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam komt een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In dit centrum gaan een aantal zorgorganisaties samenwerken voor en mét gezinnen en/of (ex)partners met veel complexe problemen.

Veel volwassenen en kinderen in Nederland zijn thuis niet veilig. Jaarlijks zijn zo’n 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Bij 1 tot 3 procent van deze volwassenen en kinderen heeft eerdere hulpverlening niet geholpen. Hierdoor komen zij telkens weer terug in de hulpverlening. Speciaal voor deze gezinnen en/of (ex)-partners komt in Rotterdam het Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling.

Speciale aanpak

Het Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is er speciaal voor gezinnen en/of (ex)-partners waar eerdere hulpverlening niet voldoende hielp. Hierdoor komen zij telkens weer terug in de zorg- en strafketen. Daarom gaat het centrum werken met een speciale aanpak. Sinds september 2019 werkt een aantal hulpverleners als proef met deze aanpak voor en met een aantal gezinnen / (ex-)partners.

De gemeente Rotterdam, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond werken samen hard aan het Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie voor het centrum. Begin 2021 moet die er zijn.

Binnen het Centrum wordt gewerkt met een speciale aanpak. Experts van ruim 30 organisaties gaan samenwerken in één gebouw om de beste hulp te leveren aan slachtoffers, kinderen én plegers. Het doel is om samen met het gezin en/of de (ex)-partner het geweld te stoppen en te zorgen voor blijvende veiligheid. Sinds september 2019 zijn een aantal speciaal opgeleide professionals met de proef gestart. In 2021 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd en opent het Centrum haar deuren. Slachtoffers van acuut geweld kunnen dan direct binnen lopen.

Samen werken aan een veilige thuissituatie

De gemeente Rotterdam, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en het Centrum Seksueel Geweld werken samen aan de totstandkoming van het Centrum.

Rotterdam Rijnmond is een van de twee pilotregio’s voor het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het maakt onderdeel uit van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De andere regio is Brabant. Centraal in de nieuwe aanpak staat het integraal samenwerken van de professionele zorg- en strafketen mét het gezin(ssysteem). Het doel is het doorbreken van de geweldssituatie en het zorgen voor duurzame veiligheid.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling? Neem dan contact op met Elles de Waard via e.dewaard@veiligthuisrr.nl.