Bomen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bomen/
Ga naar de hoofdinhoud

In de stad staan ruim 160.000 bomen. Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. In natuurlijke groenstroken en stukken bos groeien nog eens 450.000 bomen. Samen is dat meer dan 1 boom per inwoner!

In Rotterdam zijn meer dan 700 verschillende soorten bomen te vinden. Er is zelfs een boom naar de stad vernoemd, de acer pseudoplatanus 'Rotterdam'. Meer weten over de Rotterdamse bomen? Bekijk het historisch overzicht in vogelvlucht.

Rotterdam heeft ook een aantal monumentale bomen. Daarvan zijn de bomen in het Centrum opgenomen in een 1,5 uur durende wandelroute langs 22 bomen met een verhaal.

Nieuws

De Breytenbachplataan aan de Westersingel.

Eén van de meest markante bomen in de Rotterdamse binnenstad is genomineerd voor de verkiezing 'Boom van het jaar 2021'. Iedereen kan stemmen op de 150 jaar oude plataan, die op een schiereilandje in de Westersingel staat. De strijd gaat tussen twaalf bomen uit het hele land. Het zijn allemaal bomen met een bijzonder verhaal en daar zit de Rotterdamse 'Breytenbachboom' vol mee.

Verkiezing

De verkiezing 'Boom van het jaar' is onderdeel van het Europese Tree of the Year. Uit honderdvijfentwintig Nederlandse aanmeldingen zijn twaalf bomen genomineerd. Voor Zuid-Holland is dat de Rotterdamse plataan. De boom onderscheidt zich van de andere genomineerden, omdat dit de enige is die midden in een drukke wereldstad staat.

Een overlever

De boom is ongeveer 150 jaar oud en heeft al veel meegemaakt. De plataan heeft het bombardement op de stad in 1940 overleefd. Ook de periode erna is de boom gespaard gebleven, toen tijdens de oorlog veel bomen gekapt werden voor brandhout om op te koken en huizen mee te verwarmen. Ook de wederopbouw en diverse stadsvernieuwingen is de boom goed doorgekomen.

Breytenbachboom

De bijnaam voor deze Rotterdamse overlever is de Breytenbachboom, vernoemd naar de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach. Hij doopte tijdens Poetry International Festival in 1986 de boom tot: ‘monument voor vrije gedachten’. In 2014 werd met de onthulling van een plaquette bij de plataan dit monument omgedoopt tot 'Graf van de Onbekende Dichter’. De Platanus hispanica (gewone plataan) met zijn bijzondere verhaal is ook onderdeel van de Rotterdamse Bomenroute.

Stemmen

Iedereen kan stemmen op de Breytenbachboom (Het graf van de onbekende dichter) tot 18 oktober 12.00 uur via: De boom van het jaar.

Bomen in de stad zijn van groot belang voor de bewoners, maar ze hebben het niet makkelijk. Veel stadsbomen staan blootgesteld aan wegverkeer en de wortels zitten in de verdrukking. Gemeente Rotterdam investeert daarom de komende twee jaar extra in de groeiplekken rondom bomen, zodat meer bomen langer leven en gezond oud kunnen worden. Momenteel krijgen de bomen aan de Maasboulevard en aan de Slangenburgweg (Beverwaard) extra aandacht.

Groeiplaats

Een goede groeiplaats zorgt ervoor dat bomen groter en gezonder uitgroeien. Met een groter kroonvolume (bladoppervlakte) geven de bomen meer schaduw, houden meer water en fijnstof vast en slaan meer CO₂ op. Zo dragen de Rotterdamse bomen bij aan tegengaan van hittestress en wateroverlast. Als meer bomen gezond de maximale leeftijd bereiken, neemt het aantal oude bomen in de stad toe. Daar kunnen allerlei insecten en vogels in schuilen en nestelen. Een duurzaam bomenbestand is goed voor de biodiversiteit in de stad.

De beste aanpak

Het project is gericht op stadsbomen die in de bestrating staan, want die hebben het vaak moeilijk. Ze staan meestal direct naast parkeervakken en de tegels liggen vlak bij de stam. De wortels zitten in de verdrukking en de standplaats is vaak te droog. De boom duwt met de wortels, op zoek naar voeding, de klinkers omhoog. Dit is niet gunstig voor de boom en er ontstaat een ongelijk wegdek.
Afhankelijk van de plek, de boomsoort, de conditie en leeftijd wordt besloten wat de beste aanpak is. Als er andere werkzaamheden op de planning staan, zoals aan de weg of het riool, dan wordt het werk tegelijkertijd uitgevoerd. Daardoor blijft de overlast beperkt.

Maasboulevard

Op verschillende plekken in Rotterdam worden de groeiplekken rondom bomen verbeterd. In de Geertruidenbergstraat (Charlois) hebben eerder al zes platanen en de grasvelden daarnaast nieuwe grond gekregen. Momenteel wordt er gewerkt aan de standplaats van vierenveertig lindes aan de Maasboulevard. De bestrating bij de boom wordt weggehaald, de oude aarde wordt weggezogen en nieuwe vruchtbare grond komt ervoor terug. In plaats van tegels komen er nieuwe graszoden (2500 m² in totaal) rondom de bomen, die zorgen voor meer vergroening van de Maasboulevard. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Slangenburgweg

Een andere plek waar de groeiplaats van bomen verbeterd wordt, is de Slangenburgweg (Beverwaard). Daar groeit een groot aantal van de dertig platanen niet meer goed en de bestrating is opgedrukt. De bomen krijgen nieuwe aarde en direct onder de bestrating komt een speciale constructie van kratten. Op die manier wordt het gewicht van de geparkeerde auto’s gespreid. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer oktober. Met al deze maatregelen kunnen de bomen op de verschillende plekken nog jaren mee.

Kast met eikenprocessierups (EPR).

In de strijd tegen de eikenprocessierups wordt het de natuurlijke vijanden zo makkelijk mogelijk gemaakt. De gemeente heeft, als nieuwe methode, tien speciale kasten opgehangen in eiken of in de buurt daarvan. Deze vlinderfilterkasten zitten vol met nesten van de eikenprocessierups. Die kunnen er niet uit, maar vijanden zoals de sluipwesp kunnen wel in-en uitvliegen. 

De innovatieve kasten zijn ontworpen door een gespecialiseerd bedrijf en worden al in tien andere gemeentes in het land gebruikt. In Rotterdam hangen ze in het Kralingse Bos, Zuiderpark en Het Park.

De stevige kast heeft kleine gaatjes waardoor de nachtvlinders, die uit de eikenprocessierups ontpoppen, er niet uit kunnen. Vijanden zoals de sluipwesp en sluipvlieg kunnen dat wel. Deze insecten leggen eitjes in de larve van de rups die dit niet overleefd. Tegelijkertijd ontstaat er op deze manier een nieuwe generatie natuurlijke vijanden.

Hoog in de boom

De eikenprocessierupsnesten zijn afkomstig uit de directe omgeving en in de kasten geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen hangen deze kasten hoog in de boom. Op de onderkant van de kast staat een waarschuwing. Als de kast beschadigt of opengebroken wordt, dan kunnen de nesten eruit vallen. Met als gevolg dat de brandharen van de rups hevige jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. 

Natuurlijke vijanden

Rotterdam zet al langere tijd in op het uitnodigen van natuurlijke vijanden. Zo zijn er vele vleermuizen- en mezenkasten in de buurt van eiken opgehangen. Koolmezen eten namelijk de rupsen en de vleermuizen de nachtvlinder. Ook spreeuwen en kauwtjes speuren boomkruinen af naar rupsen, waaronder ook de eikenprocessierups. Bovendien zijn er bloembollen gepoot in de buurt van eiken, waar de sluipwesp op afkomt. 

Ophangen van een kast met eikenprocessierupsen.

Beheersbaar

De kasten met de processierupsen blijven in ieder geval vijf jaar hangen om het resultaat te monitoren. Het doel is om het aantal processierupsen beheersbaar te houden, want ze zullen nooit helemaal verdwijnen. De natuurlijke vijanden zoals vogels, vleermuizen en insecten helpen het natuurlijk evenwicht herstellen. 

Overlast gevende nesten in parken en langs drukke wandel -en fietsroutes worden door de gemeente nog steeds weggezogen. Tot nu toe zijn er dit seizoen minder nesten in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Dit voorjaar was relatief koud en nat waardoor de rupsen later, en in minder grote getale, tevoorschijn kwamen. 

Meer informatie

Meer weten? Kijk dan op de pagina Pocessierups.

Een rupsenstofzuiger aan het werk in het bos.

De nesten van de eikenprocessierups zijn weer gesignaleerd. Op locaties langs drukke wandel- en fietspaden en in parken haalt de gemeente de nesten weg om overlast te voorkomen. De haartjes van de rups (brandharen) kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Meestal verdwijnen de klachten na enkele dagen tot twee weken.

De nesten van de rups zijn van eikenbomen verwijderd in onder meer het Kralingse Bos en bij het Zuiderpark, door een gespecialiseerd bedrijf met behulp van een ‘rupsenstofzuiger’.

Uitnodigen natuurlijke vijanden

De gemeente zet verder in op het herstellen van het natuurlijk evenwicht om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen. Daarom worden natuurlijke vijanden van die rups uitgenodigd: de koolmees en de vleermuis. De koolmees eet de rups en de vleermuis de nachtvlinder die eruit voortkomt. Twee jaar geleden zijn dan ook vele vogelhuisjes en vleermuizenkasten opgehangen. Ook de sluipwesp is een natuurlijke vijand. Om deze soort aan te trekken zijn onder verschillende eiken bloembollen en kruiden geplant.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. Vanaf april (afhankelijk van het weer) komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen en maken grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellinghuidjes en uitwerpselen. De rupsen verpoppen zich doorgaans in juli tot vlinders.

Vermijd contact

Tussen mei en eind augustus is er kans op overlast van de processierups. Vermijd contact met de brandharen en lege nesten van de rups. Ook zonder direct contact kunnen zowel mensen als huisdieren klachten krijgen door rondvliegende haartjes. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf. Als de klachten langer dan twee weken duren, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Een nest melden kan door te bellen naar 14 010, een melding te maken via de website of de MeldR-app.

Meer informatie over de aanpak van de eikenprocessierups leest u op de pagina Processierups.

Een van de meest markante bomen in de Rotterdamse binnenstad, de zogenaamde Breytenbachboom, ondergaat een speciale behandeling. De komende drie jaar wordt de monumentale boom aan de Westersingel extra verzorgd, zodat hij nog heel lang meekan. De ruim 150 jaar oude plataan krijgt deze week onder meer verse aarde.

Wormen

Rondom de boom, die op een soort schiereiland staat, wordt eerst het gras weggehaald. Dan wordt de grond zo’n vijftien centimeter opgehoogd. Op die manier kan de boom weer nieuwe wortels vormen en zich daarmee als het ware opliften. Later worden er wormen aan de aarde toegevoegd die de grond los en luchtig houden. Het werk neemt ongeveer drie dagen in beslag. Onlangs is de 'Platanus hispanica' ook gesnoeid.

Adoptie

Deze ‘groeiplaatsverbetering’ wordt mede mogelijk gemaakt door boomtechnisch adviesbureau Bomenwacht Nederland. Het bureau schreef in 2019 een wedstrijd uit voor een nieuw adoptieproject. Gemeenten, maar ook particulieren en bedrijven, konden hun boom of boomgroep nomineren. De Breytenbachboom scoorde hoog in de categorieën ‘beeldbepalend’ en ‘monumentaal’. Reden genoeg voor de Bomenwacht om deze plataan de komende drie jaar te adopteren, met een waarde van in totaal vijftienduizend euro.

Breytenbach

Een andere reden voor de adoptie is het cultuurhistorische verhaal. De Breytenbachboom heeft niet alleen het oorlogsgeweld, maar ook vele stadsvernieuwingen overleefd. De naam is ontstaan door de openbare voordrachten die de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach bij de boom hield. Op zijn initiatief is de plataan tijdens Poetry International in 1986 symbolisch tot ‘monument voor vrije gedachten’ en ‘graf van de onbekende dichter’ verklaard. De plataan is ook onderdeel van de Rotterdamse bomenroute:

De eikenprocessierups kan binnenkort weer voor overlast zorgen. Vanaf mei tot eind augustus kunnen de brandharen van de rups jeuk en irritatie veroorzaken. De gemeente Rotterdam is goed voorbereid en heeft allerlei maatregelen genomen om overlast te beperken. Koolmezen en vleermuizen helpen daarbij.

Uitnodigen natuurlijke vijanden

Om de natuurlijke vijanden van de rups uit te nodigen heeft de gemeente vogelhuisjes en vleermuizenkasten in de buurt van eiken opgehangen. De koolmees lust de rups en de vleermuis vangt de nachtvlinder die eruit voortkomt. Ook de sluipwesp is zo’n natuurlijke vijand. Om die soort te trekken zijn onder eikenbomen kruiden en bloemen geplant, die nu in bloei staan.

Speciale rupsenstofzuiger

Op plekken zoals parken en langs veelgebruikte fiets-en wandelpaden worden de rupsennesten uit voorzorg verwijderd. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf met een rupsenstofzuiger. Deze nieuwe compacte machine is gekoppeld aan de mast van een kraan. Vanuit de cabine wordt met behulp van een camera het nest verwijderd.

Een andere manier van nestbestrijding is het benevelen van de eik. Deze effectieve aanpak wordt dit jaar op veertien overlast gevende locaties toegepast.

Meld een nest

De aanpak van de gemeente richt zich op het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Bewoners kunnen een nest melden. U kunt bellen naar 14 010, online een melding maken of gebruik maken van de MeldR-app.

Meer informatie over de aanpak van de eikenprocessierups:

Belangrijk voor de stad

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een fijne, groene omgeving. Ze nemen water op als het regent, bieden verkoeling als het heet en droog is,  dragen bij aan biodiversiteit en zorgen voor gezonde lucht in de stad. Maar stadsbomen hebben het niet altijd gemakkelijk. Om ervoor te zorgen dat stadsbomen gezond oud kunnen worden is het belangrijk dat ze een goede groeiplaats hebben, met voldoende ruimte voor de wortels en een voeding rijke bodem. Daarom besteedt de gemeente extra aandacht aan verbetering van de grond. 

Jaarlijks hoogt de gemeente vele kilometers straat op, bijvoorbeeld als het riool wordt vervangen. Helaas lukt het niet altijd om de bomen bij straatophoging te sparen. We stellen ook hoge eisen aan de veiligheid van bomen. Bij onaanvaardbare risico’s worden de bomen gesnoeid of vervangen

Gemeente Rotterdam hoogt jaarlijks vele kilometers straat op, omdat de stad voortdurend zakt. Als het hoogteverschil tussen straat en huizen te groot wordt, moet de straat worden opgehoogd.
Voor de bewoners is dat prettig, voor bomen niet altijd. De gemeente vindt het belangrijk om de bomen bij straatophoging te sparen, maar dat lukt helaas lang niet altijd. Dat vinden wij jammer maar er zijn goede redenen voor. Meer hierover ziet u in de film hieronder. U komt meteen te weten wat de gemeente doet om bomen te behouden. Vitale bomen die niet meer op hun oude plek kunnen blijven, worden in het bomendepot geplaatst.

De gemeentelijke bomenexperts houden de bomen goed in de gaten. Ze controleren de groei en ontwikkeling van de bomen en bepalen de onderhoudsbehoefte. Waar en wanneer moeten de bomen worden gesnoeid? Bomen gevoelig voor ziekten of die een aanrijding of straatophoging hebben doorstaan, krijgen extra aandacht. Bekijk ook het groenonderhoud in Rotterdam.

Boom- en heesterziekten

Net als mensen kunnen bomen en heesters ook ziek worden of ergens last van hebben. De meest voorkomende ziekten bij Rotterdamse bomen en heesters zijn:

De rupsen van de buxusmot zijn te vinden in buxushagen. Zij tasten de bladeren van de haag aan. Buxus is een kleine heester, die vaak als haag wordt gebruikt. De rupsen die gesignaleerd zijn in verschillende Rotterdamse tuinen kunnen de bladeren in enkele dagen tijd compleet wegvreten. Het gevolg: schade aan de buxushagen. De schade is helaas onomkeerbaar en onherstelbaar.
De gemeente pakt de buxushagen in de tuin van de Stadhuis, in Schoonoord en de Oudhollandse tuin in Het Park bij de Euromast aan. Zo voorkomen we dat de buxusmot daar veel schade veroorzaakt. De rupsen worden bestreden met een erkend biologisch bestrijdingsmiddel. Omdat er meerdere generaties rupsen actief kunnen worden, is herhaling van deze behandeling nodig.
De buxusmot kan ook in particuliere tuinen voorkomen. We willen verspreiding van de eitjes, rupsen en poppen zo veel mogelijk vermijden. Daarom kunt u de afgeknipte takken of de verwijderde plant(en) het beste in een afgesloten zak in de restafvalcontainer doen.
Aangetaste buxus mag niet bij het gft-afval. Het gft-afval wordt namelijk gecomposteerd en de buxusmot kan in verpopte vorm het composteerproces overleven.

De aangetaste takken en planten kunnen ook in gesloten afvalzakken als restafval worden aangeboden bij een van de Rotterdamse milieuparken.

De brandharen van de eikenprocessierupsen kunnen voor vervelende irritatie en jeukklachten zorgen. De eikenprocessierupsen zijn larven van de nachtvlinder en gaan groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel. Ze komen vooral voor op zomereiken. De gemeente nodigt natuurlijke vijanden van de rups, zoals koolmezen en vleermuizen, uit door het ophangen van nestkasten en bestrijdt de rupsen op gemeentelijke bomen in de risicogebieden, zoals langs drukbezochte fietspaden in parken. Verder worden op diverse locaties nabij en onder eiken niet meer gemaaid, zodat passanten en honden minder snel met de nesten in aanraking komen. Heeft u ook eikenprocessierupsen gezien? U kunt dit in de maanden dat de rups voorkomt, melden via telefoonnummer 14 010. Of via het meldingenformulier onder de categorie bomen.

Meer informatie

Op de website van de GGD vindt u meer informatie over de eikenprocessierups.

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyphus fraxineus. Van juni tot september verschijnen er kleine, witte paddenstoeltjes op afgevallen bladstelen. De paddenstoeltjes produceren sporen die over lange afstanden verspreid worden door de wind. Door de sporen kunnen de bladeren van gezonde essen besmet raken.

Aanpak in Rotterdam

De gemeente zorgt voor het veilig houden van de essen (individuele bomen en bomen of struiken die onderdeel zijn van een plantsoen), door gerichte inspectie, snoei en kap van de aangetaste en risicovolle bomen. Preventief kappen en snoeien doet de gemeente zo min mogelijk, omdat het tempo van de aantasting kan variëren door verschillen in sortiment, locatie en vitaliteit van de essen. Hiermee kan de gemeente de impact van ingrepen op de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Hoe te herkennen

De bomenziekte vormt vooral een bedreiging voor jonge essen. Aangetaste takken sterven af, waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Oudere essen lopen soms weer uit op de gezonde delen en herstellen op die manier of gaan nog jaren mee. Aangetaste essen zijn te herkennen aan de toenemende hoeveelheid kale takken en aan blaasjes of afgestorven plekken op de stam en de takken.

De iepziekte wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijke schimmel. De boom reageert op de schimmelinfectie door besmette houtvaten af te sluiten. Daardoor verwelken de takken en twijgen, waardoor de iep volledig kan afsterven.

Iepenspintkever

De schimmel wordt verspreid door de iepenspintkever. Tijdens de zomermaanden vliegt deze kever uit om zich voort te planten, op zoek naar een zieke of kwijnende iep. De vrouwelijke kever boort zich door de bast en zet haar eitjes af. Na het uitkomen van de eitjes duurt het, afhankelijk van het weer, ongeveer twee tot drie weken voordat jonge kevers uitvliegen. Zij zijn met de schimmel besmet en kunnen, door vraat aan jonge twijgen, andere gezonde iepen aantasten. De schimmel kan zich overigens ook via wortelcontact verspreiden tussen een zieke en gezonde iep.

Bestrijding iepziekte

Een dode iep

De iepziekte is zeer besmettelijk. Ook dood hout (zoals meegenomen brandhout) kan een besmettingshaard zijn. Iepen waarbij de ziekte is geconstateerd zijn niet meer te redden. Zij worden daarom altijd zo spoedig mogelijk gerooid om besmetting te voorkomen. Het gekapte hout moet bovendien volgens bepaalde voorschriften worden verwerkt. De voorwaarden worden genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening onder Artikel 4:11.

De 'iepprik'
Het iepenbestand in Rotterdam wordt jaarlijks gecontroleerd. Om te voorkomen dat gezonde bomen de ziekte krijgen worden iepen, met een diameter groter dan 15 cm, ingeënt. Het is te vergelijken met een griepprik. Dat seizoen zijn de bomen goed beschermd tegen de iepziekte

Deze ziekte, een aantasting van kastanjebomen, verspreidt zich over heel Nederland. Bomen krijgen bruine-rode vlekken op de stam en 'bloeden' donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en soms tot sterfte van de boom. Sterfte wordt vaak versneld of versterkt door secundaire aantastingen door verschillende schimmels. Een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae is de oorzaak. Dode of bijna dode kastanjebomen die veiligheidsrisico's opleveren  worden gekapt. Alle bomen met deze ziekte worden jaarlijks gecontroleerd op de mate van besmetting.

Bomenexpert Ronald Loch van de gemeente houdt de bomen en de ontwikkeling van de kastanjebloedingsziekte goed in de gaten. Bekijk het nieuwsitem van Open Rotterdam op YouTube.

De massariaziekte (veroorzaakt door een schimmel) zorgt voor optredende houtrot aan de bovenzijde van takken van platanen. Daardoor kunnen takken gemakkelijk afbreken, wat weer ernstige problemen voor de openbare veiligheid kan opleveren. Om die reden worden volwassen en oude platanen gecontroleerd op de aanwezigheid van Massaria. Waar nodig worden aangetaste takken uit de bomen gesnoeid om veilig gebruik van de weg te garanderen.

In mei/juni zijn er in de stad Rotterdam sommige soorten bomen (voornamelijk kersen), maar meestal in heesters in randen van bosplantsoen en heestervakken, enkele weken ingepakt in een zijdeachtig spinsel. Op de bomen of heesters zitten dan honderden rupsen van de spinselmot. Deze rupsen eten dan alle bladeren van die bepaalde boomsoort op. De rupsen van de spinselmot zijn te herkennen aan hun geelgroen of geelachtige kleur met donkere stippen. Wanneer de rupsen zich volgegeten hebben, spinnen ze zich in dichte cocons. In juli komen uit deze cocons de spinselmotjes. In Rotterdam zijn al jarenlang plekken, zoals in Charlois en IJsselmonde, waar deze mot een plekje vindt om zichzelf voort te planten. Ervaring van de gemeente is dat zelfs als de bomen helemaal kaal worden gevreten, ze meestal volledig herstellen. Tot nu toe bestrijdt de gemeente Rotterdam deze rupsen niet. De aanwezige spinselmot is namelijk niet gevaarlijk voor de gezondheid.

Bomendepot

Bomen moeten soms wijken als gevolg van werkzaamheden. Vitale bomen die verplant kunnen worden, krijgen een bestemming binnen een project of ergens anders in de stad. Is er niet direct een nieuwe plek voor een te verplanten boom, dan verzorgen we de boom in het bomendepot. Voordat de bomen een nieuwe plek in de stad krijgen, blijven ze ongeveer drie in het bomendepot. Zo kunnen ze op hun gemak herstellen. Bekijk hieronder de video.

Video 'Reportage Bomendepot Rotterdam' (augustus 2017)

Vervangen van bomen

Jaarlijks worden dode bomen gerooid. Dat gebeurt uit voorzorg om onveilige situaties te voorkomen. De werkzaamheden vinden plaats in de periode november tot en met maart. Zoveel mogelijk bomen worden vervangen door nieuwe. Op de Rotterdamse inboetbomenkaart kunt u zien om welke bomen het gaat en of er een nieuwe boom wordt geplant.

Het vervangingsprogramma voor dit jaar is afgerond. In het najaar vindt u hier de nieuwe Rotterdamse inboetbomenkaart.

Zorgplicht bomen

De gemeente controleert daarnaast het hele jaar door en in de hele stad bomen op basis van de zogenaamde 'zorgplicht'. Ook dan kan er aanleiding zijn om bomen, die een risico voor de veiligheid vormen, uit voorzorg te snoeien of te rooien. Deze werkzaamheden worden door het hele jaar en in de hele stad uitgevoerd.

Op de kaart 'kapvergunningen zorgplicht bomen Rotterdam' kunt u zien voor welke bomen in het openbaar gebied een kapvergunning is aangevraagd op basis van de zorgplicht en voor welke bomen een vergunning is verleend. Klik op een boom op de kaart om bij de bijlagen het bijbehorende besluit in te zien. Nadat de vergunning verleend is kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Klik op de link hieronder en bekijk deze kaart.

Niet alle besluiten en aanvragen voor kapvergunningen staan op deze kaart. Bomen die niet op gemeentelijke grond staan of bijvoorbeeld op terreinen van woningbouwverenigingen en volkstuinen en waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, vindt u hier niet terug.

Omgevingsvergunningen

Alle aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, waaronder kapvergunningen, kunt u inzien op deze kaart.

OmgevingsAlert app

U kunt een melding ontvangen van actuele aanvragen voor omgevingsvergunningen in de buurt. Download hiervoor de OmgevingsAlert app in de App Store of Google Play Store.

Zet in de app uw locatie aan en geef aan welk soort meldingen u wilt ontvangen.

Zelf een kapvergunning aanvragen

Wilt u een boom verwijderen, verplaatsen of sterk snoeien? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Doe de Vergunningcheck en zie meteen of u een vergunning nodig heeft: