Belastingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/belastingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Tarieven belastingen en heffingen

Alle tarieven van de belastingen en heffingen van gemeente Rotterdam.

Kwijtschelding aanvragen

Als u weinig geld heeft dan kunt u misschien voor een aantal belastingen kwijtschelding aanvragen.

Uw aanslag betalen

Betaal uw aanslag op tijd om extra invorderingskosten te voorkomen.

Bezwaar maken tegen uw aanslag

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen.

Balie Belastingen beperkt open

Regel uw belastingzaken online via Mijn Loket. Kunt u niet online betalen? Maak een balie-afspraak. Heeft u vragen? Bel 14 010.