Spring naar het artikel

Tarieven belastingen en heffingen

Alle tarieven van de belastingen en heffingen van gemeente Rotterdam.

Kwijtschelding aanvragen

Als u weinig geld heeft dan kunt u misschien voor een aantal belastingen kwijtschelding aanvragen.

Uw aanslag betalen

Betaal uw aanslag op tijd om extra invorderingskosten te voorkomen.

Bezwaar maken tegen uw aanslag

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen.

Kom langs bij Belastingen Rotterdam

U kunt, alleen op afspraak, langskomen bij Belastingen Rotterdam. Voor betalingen aan de kas is geen afspraak nodig.