Gebiedsontwikkeling Alexanderknoop
Gepubliceerd op: 23-07-2019
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/alexanderknoop/
Ga naar de hoofdinhoud

De Alexanderknoop is het gebied rond OV-knooppunt Rotterdam Alexander. De gemeente Rotterdam ziet kansen om het gebied te ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam Oost.

Van een anoniem en monotoon gebied naar een levendig centrum met sterke woon-, werk-, winkel- en vrijetijdsfuncties. En dat allemaal in een groene en klimaatbestendige omgeving.

Gezamenlijk gebiedsperspectief

De gemeente Rotterdam is eigenaar van een groot gedeelte van de buitenruimte. Het meeste vastgoed is particulier eigendom. Er zijn veel ambitieuze private ontwikkel- en bouwinitiatieven. Daarom werkt de gemeente, samen met partners in het gebied, aan een breed gedragen plan. Bewoners, ondernemers, bezoekers en andere stakeholders worden ook betrokken bij dit gebiedsperspectief.

Mijlpalen

Dit zijn de mijlpalen die zijn of worden gerealiseerd in de Alexanderknoop:

 • Het nieuwe station Rotterdam Alexander is in juli 2020 officieel in gebruik genomen.
 • Herinrichting Marten Meesweg en de directe omgeving van het station.
 • Verbeteren belangrijkste routes van en naar het station.
 • Start interne vernieuwing Shopping center (Alexandrium I).
 • Vergroening van het Alexanderplein.

Alexanderknoop in cijfers

 • De Alexanderknoop ligt tussen de A16 en A20 en strekt zich uit over ongeveer 1 vierkante kilometer ten oosten van het station tot aan de Capelseweg en het bedrijventerrein ten westen van het station.
 • De Alexanderknoop ligt in Prins Alexander, een gebied met bijna 100.000 inwoners.
 • Per dag maken 37.000 reizigers gebruik van trein, metro en bus.
 • Het is het tweede winkelgebied van Rotterdam en het vierde van Zuid Holland, met ruim 100.000 m2 winkeloppervlakte en vele miljoenen bezoekers per jaar.
 • Het is de tweede kantorenlocatie van Rotterdam, met ruim 200.000 m2 kantooroppervlakte, circa 11.000 banen en bijna 200 bedrijven.
 • Er staan 1.200 woningen in het gebied.

De Alliantie Rotterdam Alexander

In de Alliantie Rotterdam Alexander zijn publieke, private en maatschappelijke partijen vertegenwoordigd. De Alliantie richt zich op de brede kwaliteitsverbetering van de Alexanderknoop. Partners zijn onder meer: NS, RET, ProRail, MRDH, vastgoedeigenaren, huurders, stichting Hart voor Alexander, Rabobank, Businessclub Alexander, ondernemers en de gemeente Rotterdam.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Stuurt u dan een e-mail naar alexanderknoopso@rotterdam.nl.