Afval scheiden
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/afvalscheiden/
Ga naar de hoofdinhoud

Uw afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Door afval goed te scheiden besparen we schaarse grondstoffen en energie.

Papier, glas, textiel, en ook plastic, frituurvet en afval van groente, fruit en tuin (gft) zijn dus juist heel waardevol. Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu.

Goed voor het milieu

Afval scheiden is om meerdere reden goed. De belangrijkste reden heeft met het milieu te maken. Door afval te scheiden gaan minder grondstoffen verloren. En minder afval hoeft verbrand te worden. Afval scheiden is ook goed omdat u andere mensen blij kunt maken met uw 'oude' spullen (zoals oude kleding en meubilair). Dat kan door ze in te leveren bij een van de vier kringloopwinkels in de stad.

Hoe kan ik mijn afval scheiden?

Gooi uw papier in de papiercontainer, glas in de glascontainer en textiel in de textielcontainer. Daarmee levert u al een flinke bijdrage aan het scheiden van afval. In Rotterdam staan door de hele stad speciale containers waarin u deze spullen kwijt kunt. Kijk voor een container bij u in de buurt. In steeds meer wijken kunt u ook uw afval van groente, fruit en tuin gescheiden inleveren.

Maar u kunt nog meer doen

 • Heeft u afval dat te groot is voor de container (grofvuil)? Breng het gratis naar het milieupark
 • Goede en nog herbruikbare (elektrische) spullen kunt u inleveren bij één van de zeven milieuparken of bij een kringloopwinkel
 • Klein chemisch afval zoals lege batterijen en spaarlampen kunt u apart inleveren. U kunt dit afval vaak afgeven bij de winkel waar u het product gekocht heeft. U kunt het ook inleveren bij een milieupark.
 • Gooi gebruikte schoonmaakdoekjes niet in het toilet, maar in de afvalbak. Dat voorkomt rioolproblemen in huis en problemen met de gemeentelijke rioolpompen.
 • Frituurvet en olie kunt u inleveren bij een milieupark of bij een vetinzamelpunt. Gooi het niet in de gootsteen of het toilet.

Rotzooi rond de afvalcontainer

In de meeste wijken in Rotterdam staan (ondergrondse) wijkcontainers voor uw afval. Deze zijn bedoeld voor restafval, papier, glas en textiel dat wordt weggegooid door bewoners in dat gebied. Helaas staat in een aantal wijken regelmatig afval of grofvuil naast de containers.

De omgeving van deze containers raakt hierdoor vervuild en trekt onder andere ratten, meeuwen en duiven aan. Dat kan veel overlast geven voor omwonenden en op straat spelende kinderen. Een afvalzak hoort in de afvalbak. Is de afvalbak vol? Er staat altijd een andere bak verderop in de buurt. Afval dat niet in de bak past (grofvuil) brengt u naar het milieupark. Kunt u het grofvuil niet zelf naar een milieupark brengen? Maak een afspraak om het gratis op te laten halen.

Veelgestelde vragen over afvalscheiding

In 1996 besloot de gemeenteraad dat alle wijken, waar het afval met afvalcocons of vuilniszakken werd ingezameld, ondergrondse wijkcontainers zouden krijgen. Dit systeem werkt goed en heeft voordelen boven de inzameling met vuilniszakken. Denk hierbij aan minder zwerfvuil, minder stankoverlast, minder overlast van meeuwen en de mogelijkheid om op elk gewenst moment de vuilniszak weg te brengen.

Kijk voor meer informatie op de pagina afvalstoffenheffing of neem telefonisch contact op via 14 010.

Alle ondergrondse en halfverdiepte wijkcontainers voor restafval, papier, glas en textiel zijn op een online plattegrond te vinden.

 • Vink in de bovenste balk aan van welk afval u de wijkcontainers wilt zien
 • Vul in de balk achter 'Zoek straat/postcode' uw straatnaam of postcode in
 • Er worden één of meerdere plekken aangegeven waar containers staan en er verschijnt een kaart van dat gebied
 • Met de + of – linksboven in het kaartscherm kunt u verder in- of uitzoomen. De icoontjes op de kaart worden dan groter of kleiner

De containers worden minimaal twee keer per week geleegd of zo vaak als dit nodig is. In de meer dan 6.500 wijkcontainers zijn sensoren, vulgraadmeters, geplaatst. De sensoren meten hoe vol de afvalcontainer is en worden op basis van deze informatie geleegd. Als u het afval niet kwijt kunt in de container, loop naar een volgende container of bewaar het afval nog even thuis totdat de container is geleegd. Zet het afval niet naast de container. Handhavers kunnen u bekeuren als u afval(zakken) naast een container zet. Zo voorkomt u ook dat afval over straat gaat zwerven. Afval op straat is gevaarlijk voor mensen en dieren en slecht voor het milieu. Ook trekt het ratten en andere plaagdieren aan. Ziet u een container die vol is, met afval ernaast of met een klemmende afvalzak? Meld het via internet of de MeldR-app of bel met 14 010. Zie hiervoor de pagina meldingen buitenruimte. Alle containers voor restafval, papier, glas en textiel zijn op een online plattegrond te vinden.

Dat leest u in onze afvalwijzer. Het is belangrijk om afval te scheiden, omdat het op die manier opnieuw gebruikt kan worden. Maar alleen als het in de juiste bak terechtkomt! Zo geven we samen afval een nieuw leven. En het is ook beter voor het milieu. De afvalwijzer helpt u bij het afval scheiden.

Gooi dit wél in de glasbak:

 • Flessen
 • Potjes
 • Glazen servies
 • Crèmepotjes met doorzichtig glas
 • Deodorantrollers van glas
 • Parfumflesjes
 • Medicijnflesjes

Gooi dit niet in de glasbak, maar breng naar het milieupark of kringloopwinkel:

 • Aardewerk
 • (kristallen) drinkglazen
 • Ruiten
 • Oven- en magnetronschalen
 • Spiegel- of vensterglas
 • Kunststof flessen en potjes
 • Gloeilampen
 • Glazen pannendeksels
 • Keramische kookplaten

Gooi dit niet in de glasbak, maar breng naar een milieupark of geef het af in de winkel waar het gekocht is:

 • Flesjes en potjes met gevaarlijke inhoud, zoals medicijnresten
 • TL-buizen en spaarlampen. Dit is klein chemisch afval. Op wecycle.nl staan inleverpunten voor lampen.

Welk afval moet in welke bak? Dat leest u in onze afvalwijzer. Het is belangrijk om afval te scheiden, omdat het op die manier opnieuw gebruikt kan worden. Maar alleen als het in de juiste bak terechtkomt! Zo geven we samen afval een nieuw leven. En het is ook beter voor het milieu. De afvalwijzer helpt u bij het afval scheiden.

 • Glas mag met dop en deksels in de glasbak gegooid worden
 • Glas hoeft niet schoongemaakt te worden
 • De etiketten kunt u ook gewoon op het glas laten zitten
 • Gebruik de glasbak alleen overdag, niet 's avonds. Zo beperkt u eventuele geluidsoverlast voor omwonenden
 • Houd de omgeving van de glasbak schoon. Zet niets op of naast de glasbak en laat geen papier of plastic achter
 • Heeft u uw oude glas meegenomen in een doos? Maak deze klein en gooi dan in de papiercontainer
 • Let bij het weggooien van uw oude glas op dat er geen glasscherven naast de glasbak terechtkomen. Want glasscherven en glassplinters kunnen gevaarlijk zijn voor voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers en spelende kinderen: ruim eventuele scherven direct op.

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het laten ophalen van uw bedrijfsafval. U kunt hiervoor een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar of bedrijfsreinigingsrecht betalen aan de gemeente. Als u bedrijfsreinigingsrecht betaalt, kunt u gebruik maken van de ondergrondse containers. Staan er geen containers in de buurt, dan krijgt u een rolcontainer voor uw afval. Wilt u weten of uw bedrijf gebruik kan maken van het bedrijfsreinigingsrecht? Meer informatie staat op de pagina over bedrijfsafval.

Grofvuil is afval dat te groot is voor de vuilniszak en container. Grofvuil hoort daarom niet in of naast een gewone afvalcontainer. Breng het gratis naar een milieupark. Gescheiden inzameling maakt het mogelijk herbruikbaar materiaal apart te houden. En ook om schadelijke stoffen op de juiste manier te verwerken. Grofvuil wordt bij de milieuparken gescheiden naar afvalsoort, zoals hout, steen, ijzer. Hierdoor is het mogelijk verschillende afvalstromen te hergebruiken of te recyclen. Er is wel een verschil tussen hergebruik en recycling. Bij hergebruik wordt een voorwerp opnieuw gebruikt, eventueel voor een ander doel. Bij recycling wordt een afvalstof omgezet in een nieuw product. Is zelf wegbrengen niet mogelijk? Laat het gratis ophalen. Maak een afspraak via de pagina grofvuil of bel 14 010. Bouwafval, sloopafval, asbest, dakbedekking, tegels en grond worden niet opgehaald. Bestel daarvoor een puincontainer.

Wanneer uw grofvuil niet is meegenomen kan dit zijn om één of meer van de volgende redenen:

 • De gemeentelijke afvalophalers hebben het grofvuil niet aangetroffen (grofvuil wordt opgehaald tussen 08.00 en 21.00 uur)
 • Het grofvuil stond niet op de stoep langs de rijbaan
 • We konden het grofvuil niet in onze wagen laden. Bijvoorbeeld door een geparkeerde auto of omdat het grofvuil  te dicht bij een boom, muur, lantaarnpaal of tuinhek is neergezet
 • Er ligt asbesthoudend of chemisch afval tussen. Dit brengt u zelf gratis naar het milieupark
 • Er ligt bouw- en sloopafval bij. Dit kunt u zelf (gratis) wegbrengen naar een milieupark bij u in de buurt.

Wij vragen u vriendelijk een nieuwe afspraak te maken via de pagina grofvuil of via het algemene telefoonnummer 14 010.
Ziet u zwerfvuil op straat of een kapotte of volle container, dan kunt u dit melden via het meldingenformulier.

U kunt bouw- en sloopafval zelf wegbrengen naar een milieupark. U kunt ook een container huren bij de gemeente Rotterdam of bouw- en sloopafval tegen betaling laten ophalen door een particuliere inzamelaar. Voor informatie over het huren van een container bij de gemeente kunt u contact opnemen met 14 010.
Onder bouw- en sloopafval valt alles wat men verbouwt, sloopt of renoveert aan een woning. Hierbij kunt u denken aan: schrootjes, sanitair, plavuizen, raamkozijnen, binnendeuren, gipsplaten, keukenblokken, schuttingen, enzovoort.

Bouw- en sloopafval valt altijd onder de categorie bedrijfsafval. Oók bouw- en sloopafval van een klussende particulier. Voor bouw- en sloopafval kunt u geen grofvuilafspraak maken bij de gemeente.

Het is mogelijk om deze weg te brengen naar kringloopwinkel Het Goed. U kunt deze spullen ook laten ophalen. Daarvoor moet u een afspraak maken.

Doe het vet, na het afkoelen, in een plastic fles. Sluit de fles goed af en breng deze naar het dichtstbijzijnde inleverpunt. Bij alle Rotterdamse kinderboerderijen en milieuparken, en bij steeds meer supermarkten en sportclubs, staat een gele of blauwe container. Deze zijn speciaal voor vet. Er is altijd een inzamelpunt bij u in de buurt.

Ook van ander vet en olie kan biobrandstof gemaakt worden. Bijvoorbeeld van vet dat in de pan achterblijft na braden of wokken. En van olie waarin bijvoorbeeld feta of gedroogde tomaten wordt bewaard.

Breng uw oude kleding en textiel naar de textielcontainer. Het hoeft niet in goede staat te zijn, maar wel schoon en droog. Versleten, scheuren, gaten en dergelijke zijn geen probleem. Een groot deel van het ingezamelde textiel wordt verwerkt tot allerlei soorten producten en krijgt een tweede leven als poetsdoek, deken, isolatiemateriaal, ondertapijt voor vloerbedekking, et cetera. Het andere deel wordt verkocht als tweedehands kleding.

Voorbeelden:

 • schone kleding (ook kapot en versleten)
 • schoenen (per paar aan elkaar binden)
 • huishoudelijk textiel
 • zachte knuffels
 • kledingaccessoires (bijvoorbeeld petten)
 • dekbedden en lakens
 • kussens
 • gordijnen

Niet:

 • Tapijten
 • Vloerbedekking
 • Hard speelgoed

Welk afval moet in welke bak? Dat leest u in onze afvalwijzer. Het is belangrijk om afval te scheiden, omdat het op die manier opnieuw gebruikt kan worden. Maar alleen als het in de juiste bak terechtkomt! Zo geven we samen afval een nieuw leven. En het is ook beter voor het milieu. De afvalwijzer helpt u bij het afval scheiden.

Het Goed en Opnieuw & Co verzorgen de sortering en de verwerking van het ingezamelde textiel. Een deel van het ingezamelde textiel gaat naar de vier kringloopwinkels van Het Goed in Rotterdam.

Nee, textiel wordt niet meer opgehaald aan huis. Er staan veel textielcontainers verspreid in de stad en ook bij de milieuparken kan het oude textiel gratis gebracht worden.
Textiel is meer dan alleen  kleding. Alles wat van stof is mag in de bak. Dus ook lakens, dekens, tafelkleden, et cetera. Het textiel hoeft niet heel te zijn. Gaten en scheuren zijn geen probleem. Zelfs sokken en onderbroeken mogen in de bak.

U kunt oud papier in de papiercontainer gooien of inleveren bij het milieupark. In Rotterdam zamelen ook diverse sportverenigingen oud papier in. Informeer hiervoor bij uw vereniging.

U kunt makkelijk zien op welke dag de gemeente langskomt om uw huiscontainer(s) (kliko's) te legen. Dat kunt u doen met de Afvalwijzer-app. Deze app kunt u gratis downloaden via één van de app-stores (zoek op ‘Afvalwijzer’). U kunt de ophaaldagen ook opzoeken via de website Mijn Afvalwijzer. U kunt ook instellen dat u vooraf een berichtje krijgt.

Geeft de app aan dat uw postcode en huisnummer niet is herkend? Dan kan dit het volgende betekenen:

 • In deze app staan niet de dagen waarop wij de wijkcontainers legen, alleen de huiscontainers (kliko’s)
 • Het adres is van een bedrijf of winkel. Deze staan niet in de app
 • U woont in Rozenburg. U kunt de ophaaldagen vinden in de afvalkalender van Irado.

Zet de huiscontainer op de ophaaldag tussen 6 en 8 uur ’s ochtends aan de stoeprand, of op de verzamelplaats. Zet uw huiscontainer met de handvatten richting de rijweg. Zorg dat uw bak na 20.00 uur weer weg is van de stoep.

Wél in de papierbak:

 • Kranten
 • Boeken
 • Cadeaupapier
 • Eierdozen
 • Enveloppen
 • Golfkarton
 • Kartonnen dozen
 • Papieren zakken
 • Reclamedrukwerk
 • Tijdschriften
 • Kassabonnen
 • Verpakkingen van droge etenswaren zoals meel, hagelslag, enzovoort

Niet in de papierbak:

 • Pizzadozen van bezorgdiensten
 • Drank- en melkpakken (deze verpakkingen hebben aan de binnenkant een plastic of aluminium laagje).
 • Persoonlijke documenten (voor uw privacy is het beter om persoonlijke documenten niet via de papierbak weg te gooien).
 • Ordners en ringbanden (deze bevatten metalen en plastic onderdelen).
 • Kartonnen dozen met veel plakband of zware nietjes
 • Geplastificeerd papier
 • Diepvriesverpakkingen
 • Ansichtkaarten
 • Suikerzakjes

Welk afval moet in welke bak? Dat leest u in onze afvalwijzer. Het is belangrijk om afval te scheiden, omdat het op die manier opnieuw gebruikt kan worden. Maar alleen als het in de juiste bak terechtkomt! Zo geven we samen afval een nieuw leven. En het is ook beter voor het milieu. De afvalwijzer helpt u bij het afval scheiden.

U kunt het papierverbruik verminderen door in winkels onnodige verpakkingsmaterialen te weigeren. En ook door 'nee' te zeggen tegen ongewenste folders en drukwerk. Bij de stadswinkels zijn gratis stickers af te halen die u op de brievenbus kunt plakken, zodat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen ontvangt.

Rotterdam Circulair

In Rotterdam willen we dat afval op den duur niet meer bestaat. Dat doen we onder andere door afval goed te scheiden. Maar we kunnen nog zoveel meer doen. Samen moeten we minder afval produceren en meer spullen hergebruiken en recyclen. Er gebeurt al heel veel in Rotterdam. Op rotterdamcirculair.nl staat allerlei informatie over de circulaire economie in de stad. Laat u inspireren door alle initiatieven die al plaatsvinden! Zelf een circulair initiatief opzetten? We helpen u graag op weg.

Ambities

Rotterdam heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. We zijn al enige tijd op weg naar een afvalarme en een grondstofrijke stad.  Deze circulaire ambities staan beschreven in het programma 'Van Zooi naar Mooi'. In de Grondstoffennota (pdf) leest u welke maatregelen we daarvoor de komende jaren nemen.