Transformatie Abrikoos naar nieuwe straat
Gepubliceerd op: 26-04-2021
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/abrikoos/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente wil het pand Abrikoos herontwikkelen tot een nieuwe steeg. Deze steeg wordt een veilige en aantrekkelijke verbinding voor voetgangers tussen het historische centrum van Delfshaven en de achterliggende wijken.

Het pand wordt gesloopt. Het openen van de gevels van bestaande panden die gelegen zijn aan de steeg en het toevoegen van ongeveer drie woningen is ook onderdeel van het plan.

De voormalige tapasbar Abrikoos aan de Aelbrechtskolk 51 in Historisch Delfshaven staat al geruime tijd leeg. In 2017 heeft de gemeente het pand aangekocht om op deze plek een nieuwe steeg te realiseren. Dit plan werd niet door iedereen in de buurt meteen positief ontvangen. Zo vindt het Genootschap Historisch Delfshaven dat het stadsgezicht onvoldoende wordt beschermd. Inmiddels zijn vele gesprekken gevoerd en het plan wordt door veel bewoners omarmd. Ook laten de autoriteiten die toezicht houden op het beschermd stadsgezicht zich positief uit over het plan.

Verbinding tussen wijken 

De gemeente ziet met dit initiatief een kans om het historische centrum van Delfshaven beter te verbinden met de wijken Bospolder-Tussendijken, Coolhaveneiland en het Dakpark.

Door deze ingreep ontstaat voor de wijkbewoners en bezoekers een aantrekkelijke en veilige langzaam-verkeer-route.

Onderzoek door architect

In overleg met een klankbordgroep van bewoners en betrokken eigenaren is een architect ingeschakeld die een schetsontwerp heeft gemaakt voor de steeg en de woningen. Het schetsontwerp van de steeg wordt nu binnen de gemeente uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor een groene, open en toegankelijke steeg die de wandelingen in Delfshaven nog aantrekkelijker maakt. Het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan is tijdens een informatiemarkt op 2 juli in het Watergeusplein aan de buurt gepresenteerd.

Planning

Uit het ecologische vooronderzoek is gebleken dat er uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan moet worden. Hierdoor is er vertraging op de planning ontstaan er zal de omgevingsvergunning later ingediend worden. De indiening van de omgevingsvergunning is gepland in 2023 en de start van de uitvoering in 2024.

Tovertunnel

Op dit moment worden de wijken vlakbij deze plek verbonden door de Tovertunnel. Dit is een ’s avonds afgesloten voetgangersdoorgang waar kunstenares Willij Vanderlinden een fraai kunstwerk van heeft gemaakt. De Tovertunnel blijft gewoon bestaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met wijkmanager Jolanda Broekzitter via e-mail j.broekzitter@rotterdam.nl.